Til hovedinnhold
Helhetlig tilnærming ga lavere sykefravær hos Westcon Yards

Helhetlig tilnærming ga lavere sykefravær hos Westcon Yards

Med støttesamtaler og en helhetlig tilnærming til sykefravær, løftet Westcon Yards psykisk helse i bedriften. Resultatet ble lavere sykefravær, og HR-avdelingen er svært fornøyd med bedriftshelsetjenesten fra Avonova.

Bilde: Westcon Yards

Westcon Yards har benyttet Avonovas tilbud “helhetlig sykefravær”, der de jobber helhetlig, forebyggende og langsiktig med sykefraværsoppfølging. Metoden innebærer samspillet mellom systematisk HMS-arbeid, det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og individet i et 24-timers perspektiv – arbeid, privatliv og søvn.

- Avonovas helhetlige tilnærming har vært fint med tanke på at det er mange grunner til at folk er sykemeldt. Noen sliter psykisk og mentalt, og noen har slitasjeskader eller andre sykdommer. Personlige utfordringer kan være det som gjør at det bikker over og fører til at man ikke klarer å komme på jobb, sier Gunnlaug Habbestad, HR-leder i Westcon. 

Høyt sykefravær under pandemien

Westcon Yards er et skipsverft i Ølen, med ca. 340 ansatte. De har også et verft i Florø med ca. 160 ansatte og et mindre på Karmøy med ca. 50 ansatte. Alle verftene har bedriftshelsetjeneste gjennom Avonova, men det var verftet i Ølensvåg som først har benyttet seg av tilbudet om «helhetlig sykefravær».

I 2022 var sykefraværet oppe i 10%, og det var langtidsfraværet som steg. Spesielt i forbindelse med pandemien og i tiden etter pandemien. Gjennom sykefraværsprosjektet brukte de kartleggingssamtaler for å avdekke rot-årsaken til sykefraværet.

Bedriften har en del ansatte fra blant annet Polen og synes det har vært vanskelig med god sykefraværsoppfølging av disse. 

Da pandemien kom, reiste de fleste hjem til Polen og ble langtidsykemeldte. Vi opplevde at det var vanskelig å få til en god oppfølging for å få disse tilbake på jobb. En del av sykefraværsarbeidet vårt handlet derfor om å opplyse de ansatte om medvirkningsplikten som ansatt, slik at de selv skulle ønske å bidra til å komme tilbake på jobb, sier Gunnlaug.

Tilrettelegging og kurs

Gjennom sykefraværsprosjektet ble de ansatte bedre opplyst om pliktene sine som sykemeldt, og de fikk tilbud om god tilrettelegging. Det ble arrangert kurs om ergonomi, psykisk helse og rus, også oversatt og gjennomført på polsk.  

- Kursene ble veldig godt mottatt, og vi opplevde stort engasjement. Det var nyttig for de polske ansatte å få den samme informasjonen de norske fikk, på sitt eget språk, sier Malene Haraldsen, HR-konsulent i Westcon Yards.

Utforsk vår kurskatalog her.

Møteplassen, et vellykket samarbeid med bedriftshelsetjenesten

Møteplassen er et tiltak fra Avonova for de som har et langtidsfravær, står i fare for å bli sykemeldt eller har et hyppige korttidsfravær. Disse inviteres til gode dialogmøter med HR, leder, bedriftshelsetjenesten, NAV og eventuelt fastlege og tillitsvalgte. 

Westcon Yards har hatt god nytte ut av møteplassen, og det har vært spesielt nyttig for dem med komplisert sykdomsbilde og utfordringer innen psykisk helse. Det at Avonova og bedriftshelsetjenesten har vært mer påkoblet har vært til stor hjelp for HR-avdelingen.

- De har erfaring og kompetanse som vi ikke har, og det har gjort det enklere å fange opp og hjelpe dem som går inn og ut av jobb, og også å avdekke hva som er årsaken til fraværet. De ansatte velger selv hva de ønsker å dele med arbeidsgiver, men det har ført til en god og åpen dialog som har gjort det lettere å følge opp de ansatte. Det har vært oppfølgingsmøter ca. hver 6 uke, der de gjerne også har hatt en oppgave/mål de skal prøve å utføre mellom hvert møte, sier Gunnlaug.

Les mer om tjenesten - Møteplassen

Samtaler som forebygger

Etter en idé fra ansatte, innførte de i fjor tiltak for støttesamtaler. Dette er et tilbud der de ansatte kunne snakke med bedriftssykepleieren om utfordringer de har på jobb eller hjemme. Samtalene er taushetsbelagte og ingen i bedriften vet hvem som benytter seg av tilbudet. Samtalene finner sted på et skjermet kontor på verftet slik at de ansatte slipper å reise noe sted i arbeidstiden. 

HR-avdelingen hos Westcon Yards er overbevist om at støttesamtalene kan bidra til å forebygge sykefraværet. De vet at det ikke alltid er enkelt å snakke med ledere eller HR om vanskelige ting som ikke er jobbrelatert.

- Støttesamtalene er forebyggende, og noen kunne kanskje blitt sykemeldte hvis de ikke hadde hatt dette tilbudet. Noen ansatte har blitt anbefalt av bedriftssykepleieren å bruke helseforsikringen vår for å få videre hjelp av psykolog, selv om de ikke har stått i sykefravær. Det trenger ikke å være et problem på jobb, det kan være helt andre ting en ansatt sliter med. Vi ønsker å forebygge sykdom, og med støttesamtalene kan den ansatte snakke om hva som helst. Det skal være lavterskel og et lett tilgjengelig tilbud, sier Malene.

Samarbeidet har gitt gode resultater

Westcon er veldig fornøyd med samarbeidet, og de føler Avonova kjenner dem godt. Malene og Gunnlaug setter stor pris på det vide spekteret av tjenester som Avonova tilbyr, og at de har dyktig fagpersonell tilgjengelig. Er det noe de mangler på lokalkontoret i Haugesund, så tar Avonova kontakt med andre avdelinger for å dekke behovet.

- Gjennom pandemien var Avonova en god og trygg støttespiller. Vi samarbeidet nesten daglig gjennom hele pandemien, og det var alltid flinke og hyggelige folk vi var i kontakt med. I prosjektet helhetlig sykeoppfølging erfarte vi at i de periodene vi gjennomførte kartleggingssamtaler, gikk sykefraværet ned i de aktuelle avdelingene. Vi har også flere som har gått på AAP som kom tilbake i jobb under prosjektet, så det har hatt en god effekt, sier Gunnlaug.

Sliter dere med høyt sykefravær? Her kan dere lese mer om hvordan vi jobber forebyggende med helhetlig sykefravær.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Les mer