Til hovedinnhold

Videopsykolog

Tilby medarbeiderne digitale konsultasjoner med psykolog.

  • 8 konsultasjoner per år

  • ansatte og medlemmer av husstanden

  • du behøver ikke henvisning

Få tilbud

Gjennom helsetilbudet vårt medarbeiderne dine få lett tilgjengelig psykologhjelp digitalt, både ved lette og moderate symptomer på psykiske lidelser.

La medarbeiderne få tilgang til psykologer som kan kartlegge og behandle psykiske symptomer, gjennom videokonsultasjon i en egen app og ved hjelp av digitale selvhjelpsverktøy. Ved lette og moderate plager kan pasienten få effektiv behandling, mens ved mer alvorlige problemer kan psykologen henvise til spesialist for videre oppfølging.

Pasienten kan få opp til 8 konsultasjoner à 45 minutter.

Tjenesten er tilgjengelig kl. 08.00-16.00 mandag, onsdag og fredag  kl. 10.00-20.00 tirsdag og torsdag

Psykologene kan:

  • ha konsultasjoner med pasienter via appen

  • kartlegge psykiske helseproblemer

  • planlegge og gjennomføre konsultasjoner og behandlingsplan

  • tildele og vurdere digitale selvhjelpsverktøy via appen

  • henvise til psykiater eller annen lege

  • henvise til offentlig psykologtjeneste

  • kontakte samarbeidende instanser (f.eks. helsestasjon eller spesialistomsorg) som en del av behandlingen eller håndtering av henvisning