Til hovedinnhold
Allmennhelsekontroller og livsstilsundersøkelser

Allmennhelsekontroller og livsstilsundersøkelser

Forebygging og oppfølging av medarbeidernes helse.

  Bli kunde

  Hvis dere sliter med jobbrelatert sykefravær, er forebygging og oppfølging av medarbeidernes helse en god investering. Vi tilbyr flere typer helsekontroller.

  Helsekontroll Allmenn

  En allmennhelsekontroll gir både bedriften og medarbeiderne mulighet til å forebygge, avdekke og følge opp helsebehov, og slik redusere sykefraværet. Helsekontroll Allmenn består blant annet av medisinske undersøkelser og generell legeundersøkelse.

  Helsekontroll Livsstil

  En livsstilsundersøkelse kartlegger medarbeiderens livsstil, avdekker risikofaktorer og øker bevisstheten om helsegevinsten ved en sunn livsstil. For dere er målrettede livsstilstiltak en god investering i friskere medarbeidere og en produktiv bedrift. Helsekontroll Livsstil består blant annet av medisinske undersøkelser, samtale med helsepersonell, individuell helserapport og rapport til bedriften.

  Helsekontroll Arbeidshelse

  Som en del av bedriftshelsetjenestene våre tilbyr vi også lovpålagte arbeidshelseundersøkelser. Les mer om Helsekontroller.