Til hovedinnhold
Helsekontroller og helseattester

Helsekontroller og helseattester

Vi leverer lovpålagte helsekontroller og helseattester.

  Få tilbud

  Senk sykefraværet og øk produktiviteten med jevnlig helseovervåkning.

  Helsekontroll Arbeidshelse

  Vi hjelper dere med lovpålagte helsekontroller! En arbeidshelseundersøkelse skal sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø gjennom å forebygge og redusere plager og sykdom relatert til arbeid og arbeidsplass. For dere vil satsing på arbeidshelse kunne forebygge og redusere sykefraværet. Helsekontroll Arbeidshelse består blant annet av medisinske undersøkelser, samtale med helsepersonell, bedriftsrapport, risikovurderinger og forslag til tiltak.

  Velg mellom fysisk og digital helsekontroll

  Vi kan gjennomføre helsekontroller digitalt, så lenge kontrollen ikke innebærer fysiske undersøkelser som for eksempel hørselstest eller lungefunksjonsundersøkelser.

  Helseattester

  I en del yrker må medarbeiderne helsesertifiseres for å ha lov til å utføre jobben sin. De kan for eksempel trenge offshoreattest, sjømannsattest eller dykkerattest. Vi gjennomfører, leverer og følger opp slike sertifiseringer med tilhørende helseundersøkelser.

  • Sertifiseringen består av:

  • egenerklæring (helseskjema medarbeideren selv besvarer)

  • helseundersøkelse (utført av lege)

  • helseerklæring (helseattest til medarbeideren)