Dårlig søvn koster arbeidsplassen mer enn du tror

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Dårlig søvn koster arbeidsplassen mer enn du tror

Over halvparten av oss føler vi ikke har et godt nok søvnmønster. Dette får store konsekvenser for norske arbeidsplasser. "Klokt lederskap inkluderer søvn i det systematiske arbeidet," sier søvn- og sykefraværsekspert Lena Drange Nesland.

 

Vi "ikke-sover" oss syke

 

Bare halvparten av norske arbeidstakere føler at de har et godt nok søvnmønster, viser ferske tall fra Norsk Jobbhelserapport. Avonova har for femte gang spurt 2500 arbeidstakere spørsmål knyttet til arbeidshverdagen deres. Det viser seg at hele 51 prosent av den norske arbeidsstyrken føler at de ikke har et godt nok søvnmønster. Samtidig opplever ni av ti spurte at søvn er viktig for arbeidsevnen.

Søvn- og sykefraværsekspert Lena Drange Nesland mener at virksomheter har mye å tjene på å jobbe mer systematisk med søvn. Hvordan vi sover har nemlig mye å si for hvor godt vi fungerer på jobb. For lite eller for dårlig søvn kan føre til nedsatt konsentrasjon, humørsvinginger og hukommelsesproblemer. Flere studier tyder også på at det er en sammenheng mellom søvnproblemer og smerter i kroppen. Når man har sovet dårlig, får man altså mer vondt. Blant annet øker nattskift risikoen for kroppsmerter, viser ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Søvn har også mye å si for psyken. I en tidligere studie undersøkte forskere fra NTNU, Folkehelseinstituttet og University of Pennsylvania angstnivåer hos personer som slet med søvnløshet. Det viste seg at angstnivået var betydelig høyere hos de rundt åtte tusen spurte med insomni enn hos kontrollgruppen. Les mer om psykisk helse og jobb her>>>

 

 

Ledere bør vurdere hjelp-til-søvnhjelp

 

Lena Drange Nesland mener at søvn absolutt hører hjemme i det systematiske arbeidet. Dårlig søvn kan føre til nedsatt arbeidshelse, lavere produktivitet og økt risiko for å gjøre feil. Søvnapne og søvnplager har også vært knyttet til arbeidsulykker og trafikkuhell, og kan føre til høyere sykefravær.

Det er mange årsaker til dårlig søvn og noen av dem kan stamme fra private forhold som ligger utenfor jobbsfæren. "Men ofte kan triggere til dårlig søvn og økt sykefravær stamme fra utfordringer på arbeidsplassen," sier Drange Nesland. Det er derfor viktig at ledere kartlegger om triggere i arbeidsmiljøet eller i organisasjonen er med på å skape eller forverre søvnplager. 

Litt for hektiske hverdager, konflikt med leder på jobben eller dårlig tilrettelagt turnus kan slå negativt ut på søvnmønsteret. Dette vil etterhvert slite på den ansatte og føre til økt risiko for sykefravær.

Lena Drange Nesland, Søvn- og sykefraværsekspert Avonova

 

Man kan derfor ha mye igjen for å undersøke hva medarbeiderne sliter med og kartlegge hver enkelt medarbeiders arbeidsevne.

Allikevel er det mange ledere som kvier seg for å gå de ansattes søvnmønster nærmere etter i sømmene. Resultatene fra undersøkelsen viser at en slik bred tilnærming der arbeidsevnen karlegges foreløpig bare skjer i under halvparten av virksomhetene i Norge.

Et utvalg statistikk fra Norsk Jobbhelserapport 2019. Statistikken omhandler i hvilken grad ledelsen/virksomheten har kartlagt risiko

Statistikk fra Norsk Jobbhelserapport: Sykefraværsutgave

 

 

Mye potensiale i økt søvnfokus

 

Lena Drange Nesland mener at man har mye å tjene på å ha en bredere kartlegging av medarbeidernes arbeidsevne enn det som er tradisjonelt. Hun har holdt søvnkurs i utallige bedrifter og opplevd enormt god respons på det å sette søvn på kartet i risikoarbeidet.

For å løse mange av dagens arbeidsutfordringer kan man ha mye igjen for å se arbeidstakeren i et 24-timersperspektiv. Hun viser til resultater i Jobbhelseundersøkelsen hvor hver fjerde arbeidstaker mener årsaken til søvnløse netter fordeler seg jevnt mellom jobb og privatliv. Les mer om kartlegging av medarbeidere i et 24-timersperspektiv her>>>

Arbeidsgiver skal ikke nødvendigvis drive på med mange former for tilrettelegging, men heller bidra til å finne årsakene bak søvnproblemene, slik at den ansatte kan ta tak i utfordringene selv. Drange Nesland mener at gode råd og bevisstgjøring kan hjelpe mange ansatte med å ta tak i sine egne søvnproblemer- med gode resultater. 

Spør derfor om det er triggere i arbeidsmiljøet som er utløsende for den ansattes søvnproblem. En god start for økt bevisstgjøring kan være å få med søvn som en naturlig del av medarbeidersamtaler, risikokartlegginger og sykefraværsoppfølging.

Lena Drange Nesland, Søvn- og sykefraværsekspert Avonova

 

 

Hvordan kan Avonova bedre bedriftssøvnen?

 

Noen ganger kan det være vanskelig for en leder å komme til bunns i søvnproblemer som stammer fra i utfordringer på arbeidsplassen. Mange ansatte kan la være å rapportere forhold i arbeidsmijøet som går utover nattesøvnen, fordi de er redde for at dette kan få negative konsekvenser for karrieren og arbeidshverdagen videre. 

Det kan derfor være hensiktsmessig å bringe inn en nøytral tredjepart som medarbeiderne kan betro seg til gjennom taushetsbelagte samtaler. På denne måten fungerer vi som en avlastning både for leder og ansatt, særlig i tilfeller hvor det kan være mistanke om problemer i det psykososiale arbeidsmiljøet. Les mer om psykososialt arbeidsmiljø her>>>

En annen fordel med å få inn fagekspertise utenfra er at vi har lang erfaring med denne type utfordringer. Det er derfor lettere både å fange opp faresignalene og foreslå tiltak som kan bedre situasjonen. "Og enkle grep kan faktisk gjøre en enorm forskjell," sier Lena Drange Nesland.

Det vi ser mest av hos oss er at søvn ofte henger sammen med totalbelastningen i livet. Mange ganger handler det om at hvis de får orden på søvnen sin, så ordner mange av de andre tingene seg selv.

Lena Drange Nesland, Søvn- og sykefraværsekspert Avonova

 

psykososialt_web

Hvordan har du det psykososialt på jobb?

Det viser seg at det psykososiale arbeidsmiljøet har mye å si for sykefraværet – og for den daglige driften. Her er faresignalene som viser at alt ikke står bra til.

Les mer

konflikt

Konflikter kan forebygges

Bli med på vårt kurs i forebygging og håndtering av konflikter.

En destruktiv konflikt har samme effekt som ringer i vann, den påvirker både de involverte i konflikten, deres støttespillere, det øvrige arbeidsmiljøet og i ytterste konsekvens: lønnsomheten og fokus på virksomhetens beste. Derfor er det viktig å vite hva som må gjøres for å håndtere konflikter på en trygg og forutsigbar måte.

Målet med kurset er å skape gode ledere og kompetente ressurspersoner (HR, HMS og verneombud) som sammen sikrer en god og korrekt personalhåndtering i konflikter.

Les mer om kurset

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse

Lena Drange Nesland

Tips for en bedre søvn

  • Ikke problematiser. Ha en god holdning til din egen søvn. Ikke la den bli din egen fiende.
  • Mosjoner. Regelmessig mosjon bidrar til god søvn. Men forsøk å unngå trening inntil 2 timer før du legger deg.
  • Begrens middagsluren. Unngå søvn i løpet av dagen. En middagslur kan virke mot sin hensikt og bør i alle fall ikke vare mer enn 20 min.
  • Stabil døgnrytme. Stå opp til samme tid hver dag. Også i helgene.
  • Nok lys på morgenen. Få helst 30 min. dagslys hver dag innen 2 timer etter at du står opp.
  • Lite lys på kvelden. Unngå pc og mobil på senga, dette aktiverer hjernen og det blå lyset fra skjermene kan være uheldig for søvnen.
  • Styr unna koffein. Unngå kaffe og andre koffeinholdige drikker etter kl 17
  • Løs problemer på ettermiddagen, ikke natta. Sett av en «problemtime» på ettermiddagen eller tidlig kveld om du har mange tanker i hodet
  • Bad deg søvnig. Ta et varmt bad et par timer før leggetid

Hva koster dine ansattes sykefravær?

Få et innblikk i hva dine ansattes årlige sykefravær koster bedriften din, og hva du kan spare.

Prøv sykefraværskalkulatoren

Ønsker du hjelp-til-søvnhjelp av Avonova?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?