Poliklinikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
skog

Poliklinikk

Fysikalsk- og idrettsmedisinsk poliklinikk. Rask avklaring og effektiv behandling for idrettshelter og hverdagshelter.

Utredning og behandling av akutte og belastningsrelaterte lidelser i muskel- og skjelettapparatet.

Typiske plager vi kan bistå med:

  • ankelovertråkk
  • muskelskader
  • kneskader (menisk, korsbånd, patellofemorale smerter)
  • fotplager
  • seneproblemer («tennisalbue», achilles)
  • skulderplager
  • nakke- og ryggproblemer
  • generelle muskelplager
  • sammensatte lidelser

Bestilling av time

For å kunne stille riktig diagnose og igangsette riktig og effektiv behandling, ønsker vi henvisning fra fastlege, annen lege eller helsepersonell. Henvisningen bør inneholde informasjon om pasientens plager, hvilke eventuelle undersøkelser og behandlinger som er foretatt, og resultatene av disse. Henvisende instans vil få tilsendt en epikrise etter vår undersøkelse, som hjelp i den videre oppfølgingen når utredning/behandling er avsluttet hos oss.

Henvisningen kan sendes oss i forkant, eller tas med i første undersøkelse. Det er også mulig å bestille time uten henvisning.

Vi opplever ofte at folk i området tar kontakt i forbindelse med idrettsskader eller andre skader. Ofte kan det være snakk om barn eller ungdom som driver med idretter som fotball eller løping. Særlig når du er ung, og ønsker å rekke en konkurranse, vil du vite raskest mulig hva som er problemet.

 

Legespesialister

Vurderingene vil i hovedsak foretas av spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Der det anses nødvendig kan også en fysioterapivurdering gjennom føres. Ved langvarige plager i muskel- og skjelettapparatet (for eksempel nakke- og ryggplager, generaliserte muskelplager, sammensatte lidelser), kan det være hensiktsmessig å få en vurdering også av en psykolog.

Våre leger har et godt kontaktnett for oppfølging/videre behandling i ditt område, og kan henvise videre til spesialister ved behov.

Diagnostisk ultralyd

En ultralydundersøkelse er en rask og smertefri undersøkelse som sammen med en god klinisk undersøkelse, gir muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander (skader rundt ledd, i leddbånd, sener, muskler og slimposer).

Metoden har ingen kontra-indikasjoner og er ikke skadelig for kroppen.

Nå kan du undersøkes med ultralyd

Avonova Ringerike på Helgelandsmoen har gjort en skikkelig investering. Nå kan de stille diagnose ved hjelp av ultralyd.

Alina Colonelu er lege som har spesialisert seg innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Det gir blant annet god kompetanse i å tolke undersøkelser med ultralyd.

– Først og fremst kan vi undersøke for muskel- og skjelettsykdommer, forteller hun. Hvis du for eksempel har smerter i en skulder, er det enklere å undersøke med ultralyd enn å vente på plass til MR-undersøkelse. Ofte kan vi komme fram til en diagnose ved hjelp av ultralyd. Det er billigere, raskere, og ofte mer effektivt.

Når du undersøkes med ultralyd, sender apparatet signaler inn, som reflekteres ulikt av muskelmasse, væske og beinstruktur. Apparatet tolker resultatene, og kommer fram med et bilde. En væskeansamling vil for eksempel kunne oppdages greit med ultralyd.

Mange kjenner sikkert til slike undersøkelser i forbindelse med graviditet, men her brukes det for eksempel til å se på muskler og sener. Slike undersøkelser er ganske presise. Men du er avhengig av å ha erfaring i å gjøre undersøkelser, og tolke det du ser på skjermen, sier Colonelu.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?