Til hovedinnhold
Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering

Ski og Lillestrøm

  Som tiltaksarrangør for NAV tilbyr våre tverrfaglige team arbeidsrettet rehabilitering på to lokasjoner i Norge.

  Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud for de som har helseplager eller sosiale problemer som hindrer dem i å jobbe. Målet er å styrke arbeidsevnen slik at de kan delta i arbeidslivet.

  Ønsker du arbeidsrettet rehabilitering? Les mer på Arbeidsrettet rehabilitering - nav.no

  Avonova er i dag tiltaksarrangør av tiltaket «Arbeidsrettet Rehabilitering» på vegne av NAV i Follo og Romerike.

  Som landets største bedriftshelsetjeneste har vi lang erfaring med å forebygge helse og arbeidsmiljøproblemer, og for oss henger dette naturlig sammen med arbeidsrettet rehabilitering. Vi vet mye om årsaker og sammenhenger rundt sykefravær, noe vi tar med oss inn i metodene og tiltakene vi bruker i rehabiliteringsarbeidet. Vår erfaring er at dette gir varig positiv effekt.

  Målsetning

  Den arbeidsrettede rehabiliteringen skal styrke hver enkelt deltakers arbeidsevne og livskvalitet. Tiltaket skal bidra til at deltakerne mestrer de helserelaterte og sosiale problemene som hindrer dem i å delta i arbeidslivet.

  Målsetningene vår for sykemeldte arbeidstakere:

  • Minimum 50 prosent av deltakerne skal ved avslutning av tiltaket være fullt tilbakeført til arbeid.

  • 20 prosent skal ha redusert sykemeldingsgrad.

  • For arbeidstakere uten arbeidsforhold skal minimum 65 prosent enten være i arbeid, være friskmeldt til NAV og registrert som arbeidssøker, eller være i stand til å gjennomføre et annet arbeidsmarkedstiltak.

  Metode: individuelt tilpasset veiledning og tverrfaglige team

  Gjennom arbeidsrettet rehabilitering bistår vi med individuelt tilpasset veiledning for å styrke hver enkelt deltakers arbeidsfunksjonsevne. For å skape fysisk, mental og sosial mestring, bruker vi en variert tilnærming som består av både individuelle og gruppebaserte aktiviteter.

  Vi jobber tverrfaglig for å oppnå best mulig resultater, og i teamene våre finner du:

  • Karriereveiledere

  • Fysioterapeuter

  • Kognitive terapeuter

  • Kostholdsveiledere

  • Idrettspedagoger

  Har du spørsmål angående tiltaket, kan du kontakte avdelingsleder:

  Stine Liebermann Åsheim

  Telefon: 91345227

  Epost: stine.aasheim@avonova.no

  Egen ekspertise over hele Norge

  Som en stor organisasjon med et bredt spekter av helsefaglige profesjoner, kan vi jobbe med arbeidsrettet rehabilitering lokalt i hele Norge. Vi har over 550 ansatte og 50 kontorer spredt over hele landet, og vår tverrfaglige modell lar oss raskt etablere tjenestetilbud av høy kvalitet, uansett hvor behovet oppstår.

  Gjennom vår arbeidsmetodikk og modell sørger vi for at vi jobber hensiktsmessig og i henhold til de erfaringene vi har med tidligere ARR-lokasjoner og -avtaler.

  Vi benytter ikke innleide, eksterne ressurser. Slik kan vi være sikre på at vi tilbyr en enhetlig tjeneste med den samme kvaliteten til alle brukerne våre. I tillegg skaper vi trygghet og forutsigbarhet for våre egne medarbeidere.

  70 prosent frisk, ikke 30 prosent syk

  Vår tilnærming til arbeidsrettet rehabilitering tar utgangspunkt i friskvern. Vår filosofi er at de fleste som sliter med fysiske eller psykiske plager, i hovedsak er friske. Selv om man kanskje er 30 prosent sykemeldt, er man fremdeles 70 prosent frisk. Dette må vi ta vare på.

  Samtidig som vi behandler slitasje og skader, er det viktig å verne om det som fortsatt er friskt og forebygge eller forhindre at det også blir skadet.

  Vi vet hvor viktig det er å legge til rette og tilpasse arbeidsplasser og arbeidssituasjoner, både for å redusere eller unngå sykdom, skader og fravær, men også for å sikre en god retur til jobb etter en sykemeldingsperiode.

  Arbeidsrettet rehabilitering er et 4- ukers tiltak med mulighet for inntil 8- ukers forlengelse. Du vil gjennom hele tiltaket bli fulgt opp av en fast hovedveileder. Sammen legger dere en plan både for tiden i tiltaket, men også for tiden etter. Du kan jobbe delvis parallelt med å være i tiltaket hos oss, og vi samhandler med arbeidsgiveren din for å finne gode løsninger for eventuell tilbakeføring. Om du ikke har arbeidsgiver veileder vi deg til å finne gode løsninger for arbeid.