Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
h2478417_nimi_ringerike_004-lpr

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Ved BMI over 40 har du rett til behandling gjennom det offentlige helsevesen.

Nasjonale retningslinjer for sykelig overvekt er BMI over 40 eller BMI over 35 med vektrelaterte følgesykdommer (f.eks.  type 2-diabetes, søvnapnè, hjerte-/karsykdommer, belastningssykdommer)

Henvisningsrutiner

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/henvisning-til-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenesten#behandling-av-voksne-pasienter-med-sykelig-overvekt

Ny pasient eller allerede i behandling?

 

Besøk vår pasientside

 

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Vi tilbyr behandling av sykelig overvekt på dag- og døgnbasis. Begge løpene strekker seg over 20 uker fordelt over fem år. Vi jobber tverrfaglig og teamet består av idrettspedagoger, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, lege og sykepleier. I tillegg har vi helsesekretær og koordinator.

Behandlingsfilosofi

Avonovas rehabiliteringsprogram for sykelig overvekt har varig livsstilsendring som hovedmål.

Behandlingen er basert på tre hovedelementer:

  • Fysisk aktivitet/trening
  • Ernæring/kosthold
  • Atferdsendring, motivasjon og mestring

Behandlingsforløp og innhold

Avonova Ringerike Rehabiliterings behandlingstilbud strekker seg over totalt 20 uker, over fem år. Første del av behandlingen er et grunnopphold over 9 sammenhengende uker. Deretter er det tre obligatoriske oppfølgingsuker fordelt gjennom det første året med oppfølging via Pasientsky i hjemmeperiodene. Utover det første året disponerer du i tillegg 2 oppfølgingsuker i året, som kan tas ut separat eller samlet i løpet av de neste 2-5 år. Disse ukene er valgfrie, og gir deg en mulighet til langvarig oppfølging tilpasset ditt behov.

En normal dag går fra 08:30 - 15:30 mandag til fredag. Timeplanen består av to økter med fysisk aktivitet og en undervisningstime per dag. Alle aktiviteter har obligatorisk oppmøte, og foregår i grupper.

Fysisk aktivitet 

Målet er at pasientene skal komme i god fysisk form, og at alle finner en eller flere aktiviteter som den enkelte regelmessig kan fortsette med hjemme. Vi tilbyr derfor rekke ulike aktivitetsformer som spinning, tur, styrketrening, yoga, oa., samt aktivitets- og treningslære.

Ernæring/kosthold

Med utgangspunkt i de norske kostholdsanbefalingene fra Helsedirektoratet, gir vi kunnskap om et riktig og sunt kosthold. Gjennom undervisning og praktisk øving er målet et riktig kosthold og gode rutiner. Våre kliniske ernæringsfysiologer står for undervisningen, de bistår under lunsj, og tilrettelegger for den enkelte etter behov.

Atferdsendring

Målet er å skape bevissthet rundt egne tanke-, følelses- og atferdsmønstre. Behandlingen består av undervisning, gruppearbeid og praksis. Vi presentere ulike strategier som kan øke sannsynligheten for å lykkes med livsstilsendring.

https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/habilitering-og-rehabilitering#kort-omtale-av-alle-tjenester-de-enkelte-private-institusjoner-tilbyr

Visste du at?

Vi har offentlig avtale med både Helse Sør-Øst og Helse Nord. Som pasient betaler du kun egenandel.

spesial

Henvisning

Du må først henvises til ditt egen lokalsykehus for en utredning. Fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett kan sende en slik henvisning.

Helse Sør-Øst

Les mer om våre tilbud ved å gå inn på Helse Sør-Øst sin hjemmeside.

Avtaledokument. (Åpnes som PDF)

Tilbys her

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?