Rehabilitering ved brudd og slitasjeskader i skjelettet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Rehabilitering ved brudd og slitasjeskader i skjelettet

Ved dekning gjennom det offentlige.

Rehabiliteringen kan være konservativ, eller etter operasjon (eks rygg, hofte/kneprotese, brudd med mer).

Behandlingsfilosofi

  • Aktiv rehabilitering med fysioterapi som hovedelement
  • Lege- og sykepleieroppfølging
  • Mestring, motivasjon og kosthold

Behandlingsforløp og innhold

Tilbudet gis som inneliggende døgntilbud eller som dagtilbud (enkeltdager over flere uker).

Som døgnpasient blir du satt opp til første time hos fysioterapeut dagen etter ankomst, mens som dagpasient vil du ha time hos fysioterapeut første dagen du kommer. Du blir grundig undersøkt, og får et rehabiliteringsprogram som er nøye tilpasset din lidelse og ditt funksjonsnivå. 

Som døgnpasient vil du få time for legeundersøkelse en av de første dagene. Som dagpasient vil dette fortrinnsvis skje første dagen du er her.

Les mer om våre tilbud ved å gå inn på Helse Sør-Øst sin hjemmeside

Hvordan søke seg til behandling for brudd og slitasjeskader i skjelettet

To muligheter (ved dekning gjennom det offentlige):

  1. Etter behandling i sykehus: Sykehuset henviser direkte til institusjonen.
  2. Ved henvisning fra fastlege eller privatpraktiserende spesialist.

Tilfeller hvor man ikke er innlagt på sykehus skal henvisning sendes som elektronisk henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE).

Rehabiliteringstilbud (helsenorge.no)

Visste du at?

 Vi har avtale med Helse Sør-Øst om rehabilitering ved muskel- og skjelettlidelser.

Ved dekning gjennom helseforsikring eller privat betaling kan man henvende seg direkte til Avonova Ringerike Rehabilitering.

 

Tilbys her

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?