Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Coronavirus - Tiltak ved Stamina Ringerike Rehabilitering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Coronavirus - Tiltak ved Stamina Ringerike Rehabilitering

Stamina Ringerike Rehabilitering gjenåpner institusjonen for pasienter innen delytelse A – skader i muskel- og skjelettapparatet mandag 4. mai 2020.

Pasienter innen delytelse A, skader i muskel- og skjelettappartet

Sykehusene har nå startet opp igjen med planlagte operasjoner, og det medfører at Stamina Ringerike Rehabilitering kan ta imot pasienter til individuell rehabilitering fra mandag 4. mai 2020. Rehabilitering er viktig for å unngå at pasienter man få betydelig funksjonstap, men må gjennomføres med strenge smittevernregler og hygienekrav.

Besøksforbud

I tråd med nasjonale anbefalinger er det ikke mulig for pårørende og familiemedlemmer å besøke pasientene. Det er ikke anledning til å komme med mat eller drikke til pasientene, eller å ta med pasientene ut for å spise. Pasientens personlige eiendeler og klær kan leveres til institusjonen etter avtale med sykepleiekontoret, telefon 994 80 937.

Smitteforebyggende tiltak

Stamina Ringerike Rehabilitering følger rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi.no) og Helsedirektoratet for å begrense smittespredning.

Dette er noen av de viktigste tiltakene:

  • Gruppetrening gjennomføres ikke. Det gis individuell oppfølging daglig, med faste behandlere.
  • Pasientene oppfordres til å holde avstand og sitter spredt ved måltidene. Alle måltider blir servert. Det er ikke buffé.
  • Hygienevakter er til stede ved måltidene og påser at pasientene har vasket og spritet hendene og eventuelle hjelpemidler før de går inn i matsalen. Mobiltelefoner må ligge igjen på rommet.
  • Pasienter som viser tegn til forkjølelse eller annen sykdom, får måltidene servert på rommet.
  • Renholdet er intensivert, og overflater, treningsapparater/-benker, rekkverk, dørhåndtak osv tørkes av flere ganger pr dag.
  • Pasientene kan ikke reise hjem på permisjon i løpet av oppholdet.
  • Pasienter med mistanke om coronasmitte, vil isoleres og permitteres så snart som mulig. Pasienten kan komme tilbake til videre rehabilitering når vedkommende er friskmeldt.

Pasienter innen delytelse K, sykelig overvekt

Pr i dag er det ingen pasienter som er fysisk innlagt til rehabilitering på Helgelandsmoen.

Pasienter til oppfølgingsuker i fase 1 og 2 får tilbud om oppfølging fra hjemmet via telefon og digitale plattformer.

Alle oppfølgingsuker i fase 2 med oppmøte på Helgelandsmoen er avlyst ut 2020.

Nytt kull er planlagt inn 20. juli 2020, men kan bli endret på kort varsel.

Kontaktinformasjon, telefon 90 93 89 86 (resepsjon)

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?