Håndverker med tung bør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
shutterstock_424464898_3

Håndverker med tung bør

Ryggsmerter og søvnproblemer førte til sykemelding for en tidligere svært aktiv håndverker. Arbeidstrettet rehabilitering fikk ham tilbake i jobb.

Uspesifikke ryggsmerter

 

Deltaker var en håndverker med mange års erfaring, som tidligere hadde vært svært aktiv og brukt mye av fritiden sin til å pusse opp.

Men så fikk han smerter i korsryggen. Han slet også med utmattelse og energiløshet og ryggen ble gradvis verre. Til slutt ble han sykemeldt fra sin faste jobb.

 

 

Oppstarten på AAP: Energinivå på bunn

 

Etter en lengre sykemeldingsperiode med ryggsmerter, energiløshet og søvnproblemer, var deltaker svært motivert for å få hjelp til å komme tilbake til jobben sin.

Kartlegging og oppstartssamtale avdekket følgende:

  • Deltaker var en ressurssterk mann, men hadde tydelige utfordringer rundt grensesetting og prioriteringer.
  • Et tungt fysisk arbeid kombinert med private oppussingsprosjekter hadde samlet gitt store muskel/skjelettplager, som var belastningsrelaterte.
  • Siden jobben hadde tatt all energi, ble trening på fritiden bortprioritert.
  • Deltaker slet med søvnapne/søvnproblemer som var delvis overvektsrelaterte.

 

 

Fysiske undersøkelser: Stive muskler og overvekt

 

Den fysikalsk undersøkelsen viste ingen nevrologiske funn, men deltaker hadde svak kjernemuskulatur og manglende stabilitet, med lite mobilitet i brystrygg og veldig stramme muskler i bena.

Deltaker hadde utfordringer knyttet til overvekt. Kartlegging med ernæringsveileder avdekket et generelt dårlig kosthold med stort forbedringspotensiale.

Fysiske tester i uke 1 viste at deltaker var i dårlig fysisk form, både styrke og kondisjon.

 

 

Kartlegging med arbeidsgiver

 

Kartlegging med «Krav og funksjonsvurdering» sammen med arbeidsgiver avdekket at deltaker ikke fylte kravene til mentale funksjoner, dynamiske bevegelser og statisk arbeidsmiljø.

Det ble også sett på muligheter for tilpasning ved å endre arbeidsoppgaver fra mye statisk arbeid i gulvhøyde til mer variert arbeid.

 

 

Tiltaksfasen     

 

Basert på anbefalingene fra fysikalsk undersøkelse, startet deltaker opp med veiledet trening med veileder, kombinert med individuelle samtaler.

Siden flere av deltakers helseutfordringer var knyttet til overvekt, ble ukentlig kostholdsveiledning prioritert under hele tiltaksperioden.

Oppmerksomhetstrening/mindfulness blir brukt for å hjelpe til med å strukturere tanke- og handlingsmønster knyttet til det å være til stede mentalt på jobb, samt å strukturere arbeid og fritid på en fornuftig måte.

Gruppeaktiviteter ble brukt for bedre kondisjonen (spinning) og som et supplement til den individuelle treningen.

Gjennom søvnveiledning blir det innført konkrete tiltak for å bedre søvnkvaliteten. 

 

 

Tilbake i arbeid

 

Etter fire uker var deltaker i mye bedre fysisk form. Han ble delvis friskmeldt med noe tilpassede oppgaver etter avtale med arbeidsgiver.

Det ble også gjennomført en ny krav- og funksjonsvurdering ved avslutning, denne gangen med et mye bedre resultat. Deltaker oppfylte nå kravene til mentale funksjoner, dynamiske bevegelser og statisk arbeidsmiljø.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?