Arbeidsrettet rehabilitering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsrettet rehabilitering

Som landets største bedriftshelsetjeneste har vi lang erfaring med å forebygge helse og arbeidsmiljøproblemer og for oss henger dette helt naturlig sammen med arbeidsrettet rehabilitering. Vi vet mye om årsaker og sammenhenger rundt sykefravær, noe vi tar med oss inn i metodene og tiltakene vi bruker i rehabiliteringsarbeidet, som gir varig positiv effekt.

Flere friske folk i jobb!

 

Vi i Avonova har stor tro på at det å være i jobb skaper bedre helse og overskudd.  Med utgangspunkt i mange års erfaring som leverandør av bedriftshelsetjenester til tusenvis av norske virksomheter, har vi de siste årene også bygget opp arbeidsrettede rehabiliteringstilbud. Dette tilbyr vi i dag på tre lokasjoner.

Vårt mål er at flest mulig arbeidstakere skal gis muligheten til å få en god arbeidshverdag. For godt arbeid gir ikke bare overskudd til bedriften, men også til menneskene som utfører det. Gjennom arbeidsrettet rehabilitering bistår vi med individuelt tilpasset veildedning for å styrke hver enkelt deltakers funksjonsevne relatert til arbeid.

Vi jobber mot å skape fysisk, mental og sosial mestring gjennom en variert tilnærming bestående av individuelle og gruppebaserte aktiviteter. Vårt fagteam har spesialisert seg innen rehabilitering rettet mot å kunne stå i arbeid, og består av fysioterapeut, jobbspesialist, sykepleier, psykolog, kognitiv terapeut, lege med spesialisering i arbeidsmedisin, ernæringsveileder og helsesekretær.

I tillegg leverer vi rehabiliteringstjenester på overvekt og muskel/skjelett til de offentlige helseforetakene og i det private markedet, både i Sørøst-Norge gjennom Ringerike Rehabilitering og gjennom våre utvidede bedriftshelsetjenesteavdelinger i Bodø og Tromsø.

 

 

Tverrfaglig ekspertise over hele Norge

 

Vår styrke innen arbeidsrettet rehabilitering er at vi er en stor organisasjon med et bredt spekter av helsefaglige profesjoner. Vi har over 550 ansatte og 50 kontorer spredt over hele Norge og gjennom våre mange bedriftshelsekontor kan vi jobbe lokalt i hele Norge også innen arbeidsrettet rehabilitering.

Fordelen med Avonova er at vi har allerede kompetansen og ekspertisen på plass. Vi kan tilby sammensatte, tverrfaglige tjenester og arbeider med kompetanseutveksling på tvers av fag og geografiske områder. I våre team finner du HMS-, leder- og organisasjonseksperter, men også fysioterapeuter, sykepleiere, leger og psykologer med mer.

Denne modellen lar oss raskt etablere et tjenestetilbud av høy kvalitet uansett hvor i Norge det er behov for et tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Gjennom vår arbeidsmetodikk og set-up modell sørger vi for at nye enheter jobber hensiktsmessig og i henhold til de erfaringene vi har med tidligere ARR-lokasjoner og avtaler. Vi gir oppstartsbistand både i form av opplæring og leveranser til de nye enhetene.

Avonova benytter i svært liten grad eksterne/innleide ressurser da vi er opptatt av å skape trygghet og forutsigbarhet for våre ansatte, enhetlighet og samme kvalitet ut til kunder og brukere. Vi tar både vårt eget og andres arbeidsmiljø på alvor. Dette gir kontinuitet og trygghet både for våre ansatte og de vi skal hjelpe.

 

 

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) 

 

Avonova er i dag tiltaksarrangør av tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering på vegne av NAV i både  Vestby, Fredrikstad og på Romerike. Vi har en målsetting om at 6 av 10 skal være i minst 50 % tilbake i arbeid innen to uker etter avsluttet tiltak. Dette er målsetning vi i stor grad klarer å innfri.

Vi har dokumentert erfaring med deltakere i både med og uten arbeidsforhold og har i Vest-Agder hatt en gjennomsnittlig måloppnåelse på 73,7 %. For deltakere uten arbeidsforhold var måloppnåelsen på 63,3 %.

Avonova ser på målsettingen som målrettet og differensiert. Den gir en større mulighet for tydeliggjøring av oppdraget for deltager. Dette betyr at vi sammen med deltager kan finne veien videre raskere og med bedre kvalitet. Vi ønsker å strekke oss etter 100 % arbeidsdeltakelse, friskmeldt til NAV eller arbeidsrettet aktivitet i samarbeid med NAV. 

 

 

70 prosent frisk?

 

Avonovas tilnærming til arbeidsrettet rehabilitering tar utgangspunkt i friskvern. Vår filosofi er at selv de fleste som sliter med plager, fysiske eller psykiske, er i hovedsak friske. Selv om man kanskje er 30 prosent sykemeldt, så er man fremdeles 70 prosent frisk. Dette må vi ta vare på.

Samtidig som vi behandler slitasje og skader, er det viktig å verne om det som fortsatt er friskt og forebygge/forhindre at det også blir skadet.

Forebyggende arbeid er bedriftshelsetjenestens viktigste fundament. Vi vet hvor viktig det er å legge til rette og tilpasse arbeidsplasser og arbeidssituasjoner, både for å redusere eller unngå sykdom, skader og fravær, men også for å sikre en god retur til jobb etter en sykemeldingsperiode. 

 

 

Vårt mål

 Vårt ønske er at arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkelte deltakerens arbeidsevne og livskvalitet. Tiltaket skal bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Vårt mål er at hver deltaker skal komme tilbake til eller forbli i arbeid med følgende målsetninger:

  • Minimum seks av ti deltakere skal ha redusert sykemeldingsgrad, med minst halvparten
  • Minimum seks av ti deltakere skal innen 8 uker etter avsluttet tiltak være friskmeldt til NAV og registrert som arbeidssøker, eller være i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet i ordinært arbeidsliv i samarbeid med NAV. 

"Arbeidsrettet rehabilitering handler for meg om å endre et enkeltmenneskes liv, samtidig som vi bidrar til utrolig viktig samfunnsøkonomisk og helseforebyggende arbeid for hele Norge."

Thomas Skorpen, direktør Rehabilitering

shutterstock_119344633_3

Den hjelpen jeg fikk var helt avgjørende for å endre min situasjon.

photo-1532032877540-0793b44545a2_2

takk for at dere så meg

"Jeg vil bare takke for veldig god hjelp i en vanskelig periode. Etter første timen med dere skjønte jeg at dere kunne hjelpe meg. Dere har lært meg utrolig mye og det har vært så innmari godt å le og gråte med dere."

jobbhelse_20182_10
jan-norman-bjorkmo

Jan Norman Bjørkmo

Org. psykolog- Cand psychol.

916 03 876

Jan Norman har samlet erfaring fra en rekke områder knyttet til norsk arbeidsliv gjennom de siste 20 årene. Han har blant annet vært nasjonal prosjektleder for Arbeidstilsynets hovedprosjekt innen psykososialt arbeidsmiljø og han har praktisert som arbeidspsykolog. I Stamina Census jobber Jan Norman som organisasjonspsykolog med hovedfokus på kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø, konflikthåndtering og omstilling.

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby innen arbeidsrettet rehabilitering?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?