Hilsen fra teamet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hilsen fra teamet

Hvert år kan Avonova Ringerike Rehabilitering på Helgelandsmoen ønske velkommen et hundretalls pasienter med diagnosen sykelig overvekt. Noen av de kommer for aller første gang - andre på oppfølgingsopphold. Årsak, livshistorie og sykdomshistorikk er variert, men målet de har er det samme; en livsstilsendring med økt fysisk aktivitet og sunnere kosthold som skal lede til vektreduksjon og forbedret livskvalitet.

Bilde: Deler av team på Ringerike Rehabilitering.

 

Varig endring av levevaner er selve fundamentet i all fedmereduserende behandling. Dét innebærer en bevisstgjøring av nåværende livsstil og målsetting. Livsstilsendring kan best beskrives som summen av alle de små og store arbeidsoppgaver som skal lede til forventet måloppnåelse.

Suksesskriteriene er mange: Bedre allmennhelse, reduksjon av medisinbruk, sterkere mental helse, et aktivt arbeidsliv og det å tørre og delta mer sosialt - for å nevne noen. Viktigst av alt er imidlertid et ønske om å klare å gjøre de tingene de har lyst til, uten at kroppsstørrelse og fysisk form setter begrensninger.

Behandlingstilbudet hos Avonova Ringerike er en del av spesialhelsetjenesten og baserer seg på forskning og faglige retningslinjer. Behandlingen strekker seg over totalt 20 uker, over fem år. Første del er et grunnopphold over ni uker, deretter oppfølgingsuker og oppfølging via Pasientsky i hjemmeperiodene. Gjennom hele programmet har pasientene tett oppfølging av et tverrfaglig team bestående av treningspedagoger, klinisk ernæringspsykologer, fysioterapeuter, psykologer, coacher, lege og sykepleiere.

 

Forventninger og målsetting

Veien frem kan nok virke lang og oppholdet på ni uker fremstå som en liten evighet, i det man ruller gjennom porten på Helgelandsmoen for aller første gang. Disse tankene slipper gradvis i møte med teamet vårt, og ikke minst med alle de andre som befinner seg i samme situasjon som deg selv. Forventningene er varierte og spørsmålene mange. Allerede under velkomstmøtet blir mange av svarene gitt og skuldre senkes - etter hvert som det blir klart at her behøver ingen å legge seg sultne eller tvinges gjennom et strengt treningsregime.

Avonova Ringerike Rehabilitering er verken en slankefarm eller treningsleir, men rett og slett et behandlingssted bygget på tillit og trygghet. Dette er et godt sted å være for å finne en ny og sunnere livsstil som du kan trives med. Men kanskje det viktigste av alt; du får muligheten til å møte og bli kjent med deg selv på en helt ny måte. Her igangsettes en reise i din egen indre styrke og motivasjon - egenskaper som du selv kanskje ikke var klar over engang at du hadde i deg.

De store spørsmålene som spørres, er: Hva er den egentlige grunnen og motivasjonsfaktoren bak oppholdet, og hvilke forventninger har pasienten til resultat? Forventningsavklaring rundt pasientens behandlingsmål danner, sammen med en forståelse for hva som er hensiktsmessig og mulig, grunnlaget for hver enkeltes behandlingsstrategi.

Vi snakker lite om vekt - overraskende lite mener mange. Det handler i stedet om å gjøre nødvendige livsstilsendringer til noe positivt gjennom å skape en bevissthet rundt egen tanke-, følelses- og adferdsendring. Derfor legges det til rette for å skape gode rutiner gjennom informasjon, veiledning og anbefalinger. Det er imidlertid opp til hver enkelt å skape den indre motivasjon og struktur som skal til for å lykkes. De aller fleste lar seg overraske over hvordan små grep her kan lede til store gevinster.

 

De gode rutinene

En typisk hverdag hos Avonova Ringerike Rehabilitering består av to økter med fysisk aktivitet, klasseromsundervisning samt sunne, gode måltider. Kurer og dietter er fremmedord – her er kostholdet utelukkende basert på vanlige norske kostholdsanbefalinger. Det viktige er å skape gode og ikke minst varige kostholds- og aktivitetsrutiner som er enkle å videreføre hjemme etter endt opphold.

 Økt grad av fysisk aktivitet og bedre fysisk form gir en god mestringsfølelse. Den følelsen er det mange som stifter bekjentskap med hos oss på Helgelandsmoen - noen for aller første gang. Hvilken aktivitet som passer best, er det opp til hver enkelt å avgjøre. Forholdene er godt tilrettelagt for variert aktivitet, både i våre innendørs treningsfasiliteter og i flotte naturomgivelser. Her vil du bli introdusert for ulike aktiviteter og treningsformer. Målet er at hver enkelt kan finne frem til sin aktivitet, som de både kan trives og fortsette med.

 

De gode hjelpere

Overgangen fra trygge omgivelser hos oss på Helgelandsmoen til livet «utenfor» kan for mange være en sårbar fase. Vi kaller dette uke 10. Nå følger tiden der gode rutiner og fokus skal videreføres til hverdagen. Vi tilbyr tett oppfølging i hjemmeperioden via Pasientsky. Det beste sikkerhetsnettet er allikevel et solid nettverk av gode støttespillere på hjemmebane, om det nå er familie, venner, nabo eller kolleger. Gode støttespillere og motivasjonsfaktorer kan også være nye vennskap som oppstår i gruppene.

 

De virkelige historiene

Vi har i en årrekke hatt gleden av å oppleve hvordan behandling med varig livsstilsendring som hovedmål har vært en suksessfaktor. Historiene kan allikevel best beskrives og formidles med menneskers virkelige erfaringer. Gjennom vårt nystartede ambassadørprosjekt, vil flere av våre pasienter fortelle sine historier om veien frem til måloppnåelse og økt livskvalitet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?