Til hovedinnhold
Rehabilitering

Rehabilitering

  • Rehabilitering ved sykelig overvekt

  • Rehabilitering ved brudd- og slitasjeskader

  • Arbeidsrettet rehabilitering

Hero graphic 4

For pasienter

Booking av oppfølgingsukerOppfølging i hjemmeperioden (Pasientsky)

Ønsker du å ta kontakt med oss direkte?

Kontakt oss på 909 38 986  eller e-post ringerike@avonova.no

Jobben vi gjør er en viktig faktor for helsen vår. På arbeidsplassen kan vi oppleve både mestring og glede over å gjøre noe meningsfylt, samt sosialt samvær og tilhørighet.

— -