Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fysisk, biologisk, kjemisk arbeidsmiljø

Det aller viktigste med et arbeidsmiljø er at det er trygt. At de ansatte inngår minimal risiko ved å møte opp på arbeidsplassen og gjøre jobben sin. Det er derfor viktig å kunne vurdere helsefare knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, for så å redusere og forebygge disse.

Er byggeplassen riktig sikret? Har bedriften godt inneklima? Er støynivået deres akseptabelt? Utsettes ansatte i bedriften for skadelige vibrasjoner?

Når risiko er kartlagt og målinger utført, lager vi rutiner som dere kan følge for å redusere og forebygge for skader og sykdom.

Vi hjelper deg også å redusere eksponering ved bruk, lagring eller produksjon av kjemikalier, vurderer risiko og gir dere råd på smitterisiko knyttet til bakterier og virus, på forurensing i arbeidsluft som f. eks. sveiserøyk, støv, oljedamp osv, og på sopp, mugg, råteskader og eksponeringer.

Har dere krav til eller behov for et oversiktlig stoffkartotek, regelmessige risikovurderinger av kjemikaliebruk, oppdatert eksponeringsregister eller nødvendige målinger? Våre yrkeshygienikere hjelper dere gjerne.

Å systematisere miljøarbeidet kan være en stor utfordring for mange bedrifter. Implementering av gode styringssystemer for miljø viser at virksomheten jobber aktivt for å oppfylle sine miljøforpliktelser. Dette kan gi konkurransefortrinn gjennom økt tillit fra forretningsmessige interessenter og markedet for øvrig. Avonovas yrkeshygienikere kan bistå dere med dette.

stamina_ikoner_hjerte

Omtrent halvparten av alle arbeidstakere opplever inneklimaet som utilfredsstillende. Forskning viser at produktiviteten kan økes med opptil 15 % og sykefravær reduseres med 25 % dersom inneklimaet forbedres.

Tilbys ved

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?