Arbeidsmiljø|undersøkelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsmiljø­undersøkelse

En arbeidsmiljøundersøkelse gir bedriftens ledere et godt innblikk i hvordan arbeidsmiljøet oppleves blant de ansatte

Kanskje tenker du som leder at mye har vært gjort for arbeidsmiljøet i bedriften og at dette helt sikkert har gitt utslag i at de ansatte trives på jobb. Men så viser det seg at det ikke er tilfellet. Gjennom en arbeidsundersøkelse får du sjansen til å finne ut av hvor skoen trykker.

Arbeidsmiljøundersøkelser vil også kunne avdekke forhold ledelsen ikke er kjent med, som spiller inn på de ansattes arbeidshverdag, trivsel og produktivitet.

 

Velg mellom tre ulike typer arbeidsmiljøundersøkelser:

 

Arbeidsmiljø

Undersøkelsen gir en kartlegging av det totale arbeidsmiljøet i bedriften, fysisk og psykososialt.

Når de ansatte trives og har gode fysiske forhold på jobb har dere et trygt og godt arbeidsmiljø, som kan være sterkt utslagsgivende for produktivitet og lønnsomhet.

 

Helse

Undersøkelsen kartlegger de ansattes helsetilstand i relasjon til jobb og arbeidsplass. 

De ansattes helse henger sammen med arbeidsforhold som bør tilrettelegges på best mulig måte for å redusere unødvendig belastning og forebygge sykefravær. Dette er spesielt viktig for bedrifter innen industri, bygg og anlegg, malere, frisører og øvrige med fysisk krevende jobber eller eksponeringer.

 

Mestring, trivsel og nærvær

Psykososialt arbeidsmiljø handler om mestring, trivsel og nærvær.

De sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben, negative så vel som positive, gir utslag på arbeidsglede, sosialt samspill og prestasjoner. Veien kan være kort fra opplevd ekskludering eller dårlig mestring til nedstemthet og sykefravær.

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse

psykososialt_web

Hvordan har du det psykososialt på jobb?

Det viser seg at det psykososiale arbeidsmiljøet har mye å si for sykefraværet – og for den daglige driften. Her er faresignalene som viser at alt ikke står bra til.

Les mer

Tilbys ved

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan støtte deg med Arbeidsmiljøundersøkelser? Fyll inn din kontaktinformasjon i skjemaet under, så hører du raskt fra oss.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?