Til hovedinnhold
Slik skaper du et godt arbeidsmiljø med ansatte på hjemmekontor

Slik skaper du et godt arbeidsmiljø med ansatte på hjemmekontor

Alle virksomheter skal vi sikre et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte, også for de som sitter på hjemmekontor.

Slik skaper du et godt arbeidsmiljø med ansatte på hjemmekontor

Alle virksomheter skal vi sikre et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte, også for de som sitter på hjemmekontor.

I praksis kan det være enklere sagt enn gjort. Hva må vi tenke på, hvordan legger vi forholdene til rette for alle ansatte?

Et viktig stikkord er helhet. Det er viktig å huske på at arbeidsmiljø utgjøres av fysiske, psykososiale og organisatoriske faktorer. Også på hjemmekontoret.

Sjekk ut våre råd til en helhetlig tilnærming til arbeidsmiljøarbeid, med hjemmekontor som primærarbeidsplass:

Hvordan avdekke behov rundt arbeidsmiljøet på hjemmekontoret?

  1. Gjør en helhetlig risikovurdering av hjemmekontor som arbeidsplass for de ansatte. Hvilke risikoer finnes hos dere for redusert produktivitet og helseutfordringer?

  2. Snakk med de ansatte, lytt til det de opplever av utfordringer og ser av løsninger. Inkluder gjerne 24-timers-aspektet i risikovurderingen og samtalene med medarbeiderne. Vi vet at skillet mellom jobb og privatliv blir enda mer utvisket når vi jobber hjemmefra. Er det ting i privatlivet som skaper stress og uro, kan det for eksempel være klokt å vurdere om enkelte medarbeidere skal få jobbe noe fra arbeidsplassen.

  3. Basert på risikovurdering og samtaler med de ansatte, vurder hvilke av risikoene som er de største hos dere, og prioriter tiltak deretter.

5 tiltak som kan være aktuelle for å skape et godt arbeidsmiljø på hjemmekontoret

1. Tilrettelegging av de fysiske arbeidsforholdene.

  • Er hjemmekontoret ergonomisk tilpasset med rett utstyr som hev/senk-pult, stol, skjerm(er), tastatur?

  • Er det mulig å ta med seg noe av dette fra arbeidsplassen om man skal sitte hjemme en lengre periode?

2. Regelmessig aktivitet gjennom arbeidsdagen.

  • Kjør korte aktivitetspauser på TEAMS eller andre digitale møtekanaler.

  • Gi de ansatte tilgang til korte videosnutter med øvelser de selv kan gjennomføre gjennom dagen og uka.

3. Lag en god digital møtestruktur.

  • Sørg for at ledere samler teamet sitt og møter hver enkelt medarbeider. Dette for å sikre riktig fokus, tilstrekkelig støtte, samhandling, og for å gi feedback.

  • Her er det klokt å ta utgangspunkt i normale strukturer. Er medarbeiderne vant til daglige morgenmøter og tett oppfølging, bør den digitale strukturen ivareta dette. Målet for deg som leder bør være at du vet hva medarbeiderne jobber med, hvilke utfordringer de har, og hvordan de opplever hverdagen på hjemmekontoret. Da kan du støtte best mulig.

  • Som leder bør du være ekstra proaktiv på å følge opp og gi støtte til teamet og hver enkelt, terskelen for å be om hjelp kan være mye høyere når vi ikke ses fysisk.

4. Sett rolle- og oppgaveklarhet høyt på agendaen.

Vær ekstra nøye på at dine medarbeidere har den rolleklarheten de trenger når de jobber fra hjemmekontor, at de kjenner krav og forventinger godt, og at de har støtte der de trenger det.

5. Kjør regelmessige, korte undersøkelser blant de ansatte rundt arbeidsmiljø og opplevd arbeidssituasjon på hjemmekontor.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Åsta Varne Øvernes
Spesialrådgiver ergonomi
Publisert
7. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer