Til hovedinnhold
Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

Alle fortjener et trygt, sikkert og helsefremmende sted å jobbe på. Men hva skal til og hvordan legger man til rette for det?

En mann på jobb med hørselvern

I forbindelse med arbeidsmiljødagen søndag 28. april, ønsker FN å sette fokus på sitt 8. bærekraftsmål, som blant annet handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst. En forutsetning for å lykkes med dette er å ta de ansattes arbeidsforhold på alvor.

På verdensbasis rammes dessverre flere tusen mennesker hver dag av arbeidsrelaterte ulykker, med alvorlige konsekvenser som invalidisering og dødsfall. Enda flere opplever å bli syke av forhold på jobben, ofte etter mange år med skadelig påvirkning.

Faktisk er det sånn at hele 40% av sykefraværet vårt er helt eller delvis arbeidsrelatert. Her ligger det et enormt forbedringspotensial som små og store bedrifter i landet bør utforske nærmere!

5 gode tips

Når ulykker eller arbeidsrelatert sykdom oppstår, kan vi med en gang fastslå at noe fundamentalt har gått galt – et eller annet sted på veien. I et optimalt tilrettelagt arbeidsmiljø, som ikke minst har en forebyggende effekt, vil man ikke havne i en slik situasjon. Så hva kan vi gjøre for ikke å havne i en negativ spiral med uheldige konsekvenser for både ansatte og bedriftens økonomi?

Nøkkelen finner du i det forebyggende arbeidet. De mest vellykkede og framgangsrike bedriftene har flere fellestrekk; de evner å fremme ansattes helse, parallelt med en god organisering og planlegging fra dag til dag!

Og det behøver ikke være supervanskelig. Her får du 5 universelle tips for et godt arbeidsmiljø!

1. Spill med åpne kort

Psykososialt arbeidsmiljø handler om medmenneskelige faktorer på jobben. Kort og godt, hvordan folk har det på jobb. Og hvorfor er det viktig? Jo, fordi en ansatt i balanse presterer alltid bedre enn en ansatt som har energilekkasjer.

– Et godt arbeidsmiljø finner du der partene på arbeidsplassen får til et godt samspill, sier fagsjef Geir Helge Solevåg for HMS i Avonova.

Det å skape godt samspill betyr ikke at ledere må være «kompis» med arbeidstakeren. Hvis arbeidsmiljøet i stor grad mangler struktur, rammer eller kontroll, hjelper det fint lite. Du som leder må ha en klar plan på hvordan arbeidet skal organiseres, planlegges og utføres. Rett og slett sørge for at alle vet hvem som skal gjøre hva, og hvordan. Slike rammer, kombinert med god medvirkning, skaper gode arbeidsmiljø.

Tydelige roller og ansvarslinjer gjør at de ansatte opplever trygghet, som alltid har en positiv effekt på trivsel. Legger du i tillegg til rette for åpenhet og medvirkning i bedriftens dag-til-dag-virke, er du på god vei til å skape et godt arbeidsmiljø som fremmer medmenneskelighet.

2. Vær i forkant

Arbeidsulykken som aldri skjedde, eller kreftsykdommen som ikke oppsto, er historien du som bedriftsleder vil fortelle. Det skal ligge en sterk stolthet i å fremme en jobbkultur med struktur og forebygging som grunnpilarer.

Vi skiller gjerne mellom det psykososiale (menneskelig) og det organisatoriske arbeidsmiljøet (struktur). Disse to henger tett sammen. Forskning viser for eksempel at misnøye, trakassering og mobbing får gode vekstforhold dersom organiseringen av arbeidet er mangelfull.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del av det organisatoriske arbeidsmiljøet. Opererer du i en bransje definert som særlig risikoutsatt, gjelder særskilte regler for deg og din bedrift. HMS handler først og fremst om å organisere arbeidet på en måte som er sikker, helsefremmende og i tråd med gjeldende regelverk.

3. Skap balanse

Det å bygge et godt og bærekraftig arbeidsmiljø er på mange måter en balansekunst. Har man overvekt eller undervekt av noe, vil byggverket slå sprekker. I ytterste konsekvens kan det falle helt sammen.

Se for deg et skjæringspunkt der to linjer treffer hverandre akkurat når det er balanse mellom hvilke krav du som bedriftsleder stiller, og hvilke forventninger de ansatte har til hva arbeidet innebærer. Er ledergruppen og de ansatte synkrone, vil man nesten alltid oppleve å dra i samme retning.

Balanse mellom innsats og belønning er også et viktig aspekt. Her må det være en rød tråd! Får de ansatte opplevelsen av forskjellsbehandling, selv om de planlegger og gjennomfører arbeidet på en god måte, vil det ha en svært negativ innvirkning på miljøet på arbeidsplassen.

Jo mer rettferdig, jo bedre arbeidsmiljø.

4. Dyrk kunnskap

Kunnskap er et våpen som kan gi deg et konkurransefortrinn. Bransjekunnskap er viktig og skal prioriteres sterkt, men dette er ikke nok til å bære arbeidsmiljøet alene. De virkelig fremgangsrike arbeidsmiljøene, er de som tar medmenneskelige relasjoner på alvor.

I idrettens verden har man mange eksempler på lag som presterer over evne, basert på statistiske fakta. Slike sportslige bragder har nesten alltid et redskap i form av usedvanlig sterk lagånd. Mye av dette er faktisk overførbart til arbeidslivet for øvrig. For å prestere best mulig på jobb, må hver og en av oss føle tilhørighet og stolthet til prosjektet. Et mangfold av kvaliteter settes sammen til gode samhandlinger og resultater, til tross for ulikheter.

For å skille seg ut i bransjen og tiltrekke beste folkene, bør man som bedrift søke kontinuerlig kunnskapsutvikling. Utfordre de ansatte til aktivt å evaluere deg som leder, akkurat slik du gjør med dem. Hvordan er ståa i dag? Hva kan man gjøre for å utnytte de menneskelige ressurser og muligheter best mulig?

5. Spre glede!

Hvordan vil du bidra til å skape et godt arbeidsmiljø? Det aller enkleste er faktisk å gå foran som et godt eksempel. Vi mennesker er flokkdyr som lett lar oss påvirke av stemninger og humør. Tar du som leder et spesielt ansvar for å være positiv, hjelpsom og omtenksom, kan vi nesten garantere at dette vil smitte over til andre i organisasjonen.

På samme måte som fryktkultur marginaliserer kreativitet og ansvarsfølelse, vil en glad leder med stor tillit til medarbeiderne bygge sterke bånd!


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
17. april 2024
Sist oppdatert
22. april 2024

Les mer