Til hovedinnhold
Gjør de ansatte til gode selvledere

Gjør de ansatte til gode selvledere

Som leder har det stor verdi at de ansatte også kan lede seg selv. Men du kan ikke forvente at medarbeidere uten videre er i stand til nettopp det.

Selvledelse

Selvledelse er et begrep som ofte misforstås som en ensom handling, mens det i realiteten krever mye kommunikasjon mellom leder og medarbeider. Du må være villig til å gi av deg selv for å høste godene av selvledelende ansatte.

Selvledelse handler altså overraskende nok ikke om å skulle styre arbeidsdagen sin helt selv. Men mer om samarbeidet mellom medarbeider og leder, å avklare målsetninger og forventninger, gi løypemeldinger og justere underveis, og å følge opp leveranser og resultater.

Hvorfor bør de ansatte være gode i selvledelse?

Mange studier viser at god selvledelse reduserer stress og angst, og skaper mestring, trivsel og høyere kvalitet på jobben som utføres.

For å lede seg selv må man ha noen grunnleggende ferdigheter, som handler om å kunne velge noe annet enn det man vanligvis ville gjort uten å tenke seg om. Du må gjøre bevisste valg. Hvis ikke vil instinkter og gamle vaner styre deg. Akkurat det er overraskende vanlig.

Bevisst selvregulering er viktig

Selvregulering er evnen til å styre egne handling og tenkning opp mot langsiktige mål. Det krever bevissthet om egne handlingsvalg og at man gjør aktive valg som skaper handlingsrom og gir retning. De som har mindre av denne evnen blir oftere styrt av umiddelbare ytre hendelser.

Et eksempel på dette er å svare på den mailen som kom sist i stedet for å svare på den som er viktigst.

Men forutsetningen for å styre egen handling og gjøre valg som skaper riktig retning, er at man vet hvor man skal. Det er her det er viktig at ledere og medarbeidere har gode, involverende dialoger om for eksempel:

  • Hensikten med arbeidet

  • Målene dere skal jobbe mot

  • Forventningene til den enkelte

Gjennom samhandling skapes felles forståelse og retning, som er grunnlaget for selvledelse. Og du som leder må gi de ansatte gode forutsetninger for selvledelse.

Den tradisjonelle lederrollen endrer seg stadig, og fremtidens lederstillinger vil trolig i større grad vektlegge en rolle som tilretteleggere fremfor kontrollører. Da blir det samtidig et økende behov for ansatte som er gode selvledere.

Kanskje aller viktigst er det at det i samarbeid avklares ambisiøse, men realistiske mål. Å sette mål i forkant har flere fordeler. Blant annet er det mye lettere for de ansatte å ta gode valg når de har tydelige mål og vet hensikten. I tillegg vil det at de ansatte får være med og sette målene også bidra til økt motivasjon.

- Tillitsbasert ledelse handler ikke om at man bare skal gi folk frie tøyler, understreker Kolstø. – Det handler om å etablere tydelige mål og grenser, og å gi medarbeiderne større frihet til å velge hvordan oppgavene skal løses. Lederen skal fremdeles være synlig, men i større grad for å gi retning og avklare forventninger, tilby hjelp og støtte, følge opp hvorvidt det leveres i henhold til forventningene og jobbe med forbedring.

Slik hjelper du dine ansatte til å bli gode selvledere

Hva kan du gjøre for dine ansatte for å støtte dem i eller legge til rette for god selvledelse? Vi deler noen tips for at du som leder skal kunne gjøre dine ansatte til bedre selvledere.

  1. Sett av tid til avklaringer og støtte. Ta deg tid til å snakke med de ansatte for å lage en felles forståelse for forventninger, tydelige mål, krav, handlingsrom, rammebetingelser, ansvar og tillit. Følg opp i etterkant på at det går bra og om målene er nådd.

  2. Påvirk de ansatte på en positiv måte. Gi konstruktive tilbakemeldinger og innspill. Gi konkret ros når ansatte viser god selvledelse. Vis de ansatte hvordan deres rolle henger sammen med den større helheten, mening i arbeidet.

  3. Sørg for en god work-life balance. Det er viktig at de ansatte har en god balanse mellom jobb og fritid. Bidra der du kan og engasjer deg i hver enkelt. Vis at du har troen på dem.

  4. Lær opp de ansatte. Uansett om de er gode på selvledelse eller ikke, kan de alltid ha nytte av litt veiledning. Ta dem imot og lær dem opp i hvordan de skal balansere, prioritere og selvlede generelt. Les gjerne mer om hva hver ansatt kan gjøre i vår artikkel om 4 råd for å bli bedre selvledere.

  5. Gå foran som en god rollemodell. Det du ber andre om å gjøre, må du også gjøre selv.

  6. Oppfordre til å være mindre perfeksjonister. Med selvledelse kommer også mange valg. Da kan det oppstå usikkerhet om hvorvidt personen har gjort det rette valget. Mange sliter med å sette grenser for seg selv. Da kan du hjelpe til ved å oppfordre til at bra er godt nok. Mange har godt av å være litt mindre flinke for å motvirke blant annet stress.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
6. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer