Til hovedinnhold
3 gode tips til å takle stress på arbeidsplassen

3 gode tips til å takle stress på arbeidsplassen

Vi gjør alt for å unngå negativt stress, både i arbeidslivet og privat. Men hva gjør du når stresset tar overhånd? Her får du tre gode tips til å takle stress.

1. Jobb med å redusere stressbelastningen i deg selv

Be om en prat med nærmeste leder om du har behov for å avklare roller, eller du trenger en tydelig definisjon av arbeidsoppgavene dine. Kanskje er det også fint med hjelp til å prioritere arbeidsoppgaver, eller du ønsker litt tettere oppfølging.

Det å tenke gjennom hva du faktisk trenger fra lederen din, for deretter å informere lederen om dette, er et viktig skritt for å få hjelp. Noen trenger støtte, positiv forsterkning og ros, mens andre trenger kritiske innspill og at lederen spiller «djevelens advokat».

Det er ikke sikkert at lederen din vet hvordan du opplever arbeidsbelastningen. Sier du tydelig i fra, er det enklere å gjøre noe med det. De fleste ledere er innstilt på å tilpasse og regulere arbeidsoppgaver når en ansatt melder fra om for stort press. Men det er ikke alltid den ansatte gir klar beskjed, og årsakene til det kan være flere. Vi kan føle på stolthet, et ønske om å være perfekt eller føle på usikkerhet. Et godt råd til ledere er derfor at de er tydelige på at de ønsker slik informasjon, slik at terskelen blir lavere for de ansatte .

2. Finn ventiler som gjør at du tåler belastningen

Har du klart for deg hva som er viktig for at du skal få overskudd? De fleste tåler større belastninger om de også prioriterer det som gir overskudd. Det kan være jevnlig fysisk aktivitet og å være sosial med mennesker du vet gir deg positive opplevelser. Ventiler kan være morsomme å utforske, særlig når du innser hvor små grep som kan ha en innvirkning.

Pauser er et felt som i økende grad trekkes frem som viktig, og som mange har tatt alt for lett på. Nyere forskning viser at jevnlige pauser som innebærer fysisk bevegelse (at du faktisk flytter deg fra plassen din), sosial kontakt, kontakt med natur og bare det å se et tre, kan virke avstressende.

Hvor effektiv pausen blir, henger sammen med om du klarer å tenke på eller snakke om noe annet enn jobb og oppgavene du driver med. Målet med en pause, er at du kommer over i en annen tilstand enn den du er i når du jobber.

3. Forsøk ulike avspenningsteknikker

Meditasjon og mindfullnes praktiseres av stadig flere. Enklere avspennings- og pusteøvelser kan også bidra til å skape indre ro. Kjernen i teknikkene er å endre kroppens tilstand, om det så bare er litt.

Husk også at humor og avdramatisering virker mot stress. Latter skaper i seg selv veldig gode reaksjoner i kroppen. Humor avdramatiserer og kan bidra til å ta brodden av ulike stressituasjoner. Ofte er det ikke så mye som skal til.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
6. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer