Til hovedinnhold
3 av 10 klarer ikke å koble av i ferien

3 av 10 klarer ikke å koble av i ferien

Tar du med deg jobbstresset inn i ferien? Det viser seg at det kan være helseskadelig. Alle trenger å slappe av så kroppen kan restituere seg.

Tre av ti klarer ikke å koble av i ferien

Mer enn sju av ti, 71 prosent, klarer å glemme tankene på jobb i løpet av ferien, viser en svensk undersøkelse Sifo har gjort på vegne av Avonova bedriftshelsetjeneste.

– Det er positivt at så mange som syv av ti faktisk klarer å slippe tankene på jobb i løpet av ferien, sier organisasjonspsykolog og daglig leder i Avonova Census, Ruth-Eva Jakobsen. – Vi vet fra forskning at alle mennesker trenger å slappe av for at kroppen skal fylle på depotene og restituere seg.

Men ikke alle klarer å legge fra seg arbeidet helt. 28 prosent av de spurte oppgir at de ikke klarer å koble ut jobbtankene, selv når de har ferie. Særlig selvstendig næringsdrivende sliter med dette, og bare 34 prosent klarer å ta helt fri fra jobben i ferien. Det kan på sikt få negative konsekvenser både for helsen og for produktiviteten.

Droppet ferien, økte dødsrisikoen betraktelig

Verdien av ferie og fritid er stor, og mangel på restitusjon og ferie kan i ytterste konsekvens føre til tidlig død. Det viser en finsk studie, som strakte seg over 40 år, og fulgte en gruppe menn som begynte på handelshøyskolen i Helsingfors i 1974 og 1975.

De som tok ingen eller lite ferie, hadde hele 37 prosent høyere risiko for å dø tidlig, sammenlignet med de som tok mer ferie. Mennene som tok kortere ferie hadde også en tendens til å jobbe mer og sove mindre enn de andre, noe som gikk utover helsen og førte til økt risiko for å dø tidligere.

Når det er sagt, handler det også om hvordan man bruker ferien og fritiden. Jakobsen minner om at Norge er et av landene i verden som har det høyeste antallet fridager, i tillegg til relativt korte og fleksible arbeidsdager. Allikevel har vi høyt sykefravær.

Jobbmuskelen må få fri

Ruth-Eva Jakobsen mener det er essensielt å koble av for å kunne fungere godt på jobb i lengden. – Arbeidskapasiteten kan sammenlignes med en muskel, som blir overbelastet om man ikke gir rom for nok hvile.

– I tillegg må vi tilføre denne muskelen næring, gjennom sunn og god mat, fysisk aktivitet, lese gode bøker og være sosial. Vi trenger både kognitivt og emosjonelt påfyll, og en god latter forlenger som kjent livet, påpeker Jakobsen.

Jobb systematisk for et bærekraftig arbeidsliv

Jakobsens beste tips til arbeidsgivere, er å jobbe systematisk for å skape et bærekraftig arbeidsliv der de ansatte får forutsetninger for balanse i livet. Et godt første skritt er å undersøke hvordan organisasjonen fremmer eller hindrer restitusjon. Det kan handle om at ledelsen planlegger godt i forkant av ferier, slik at ikke alt må skje de siste dagene før.

– Jeg tror nemlig ikke det handler om antallet fridager i Norge for å forlenge livet, men om opplevd mening som vi har mulighet til å skape. For eksempel gjennom å møte krav som å lage en god middag eller leke med barna i snøen, balansert med hvile og annet som gir deg ny energi. Det er faktisk slik at de som er engasjert i jobben også er mer involvert og engasjert ellers i livet - en slags "spill-over-effect" (Demerouti, 2019), forteller Jakobsen.

Fire kontrollspørsmål som kan hjelpe deg med å koble av på rett måte:

  1. Hjelper aktiviteten deg med å gi slipp på de tankene som du opplever som krevende?

  2. Hjelper aktiviteten deg med å slappe av, både fysisk og mentalt?

  3. Bestemmer du selv hvordan du vil legge inn restitusjon (hvor, når og hvordan)?

  4. Kan restitusjonen variere over tid slik at den ikke blir ensidig?

Svarer du nei på noen av disse spørsmålene, bør du vurdere å gjøre endringer for å sikre restitusjon og hvile.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
5. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer