God selvledelse - 6 tips for å hjelpe dine ansatte på veien

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

God selvledelse - 6 tips for å hjelpe dine ansatte på veien

Selvledende ansatte er musikk i de fleste lederes ører. Men du kan ikke forvente at dine ansatte kan styre seg selv på egenhånd. Selvledelse er et begrep som ofte misforståes og det krever faktisk et tett samarbeid mellom den ansatte og deg som leder. Du må være villig til å gi av deg selv for å høste godene av selvledelende medarbeidere.

Dame som sitter på en balkong og jobber på en bærbar datamaskin

Selvledelse er ikke overraskende nok «evnen til å lede seg selv» eller å «påvirke seg selv». Mer spesifikt er det en prosess hvor du tar kontroll over dine egne handlinger ved å bruke teknikker for å påvirke tanker og følelser. I tillegg handler selvledelse om livsmestring, og å kunne sette egne grenser for å oppnå en god balanse mellom jobb og privatlivet.

Hvorfor bør de ansatte være gode i selvledelse


På grunn av endringer i arbeidskulturer de siste årene, særlig under koronaen, har selvledelse blitt en viktig forutsetning for å vedlikeholde en sterk bedriftskultur. I tillegg til å innovere og holde produktiviteten og effektiviteten oppe.

Selvledelse har blitt særlig populært å snakke om de siste årene. Men det har faktisk vært forsket på i over 30 år. Altså ikke et nytt begrep. Mange av disse studiene viser at selvledelse reduserer stress og angst. I tillegg skaper det høyere mestring, økt trivsel og høyere kvalitet på jobben som utføres.

Men for å kunne lede seg selv må den ansatte ha forutsetningene det kreves. Ikke alle har det. Kanskje mangler de mulighetene eller kunnskapene til selvledelse. Da kan resultatet være det motsatte. Symptomer på dette kan være blant annet en opplevelse av stress, mye rot, og lav mestringstro hos den ansatte.

Da blir det viktig at du som leder hjelper til og gir støtte.

 

Du som leder må gi ansatte rett forutsetninger for selvledelse


I dag er lederrollen som vi kjenner den kanskje over. Stadig flere snakker om at den tradisjonelle lederrollen er overflødig. Man har alltid behov for ledere, men fremtidens lederstillinger vil trolig heller få en rolle som tilretteleggere fremfor kontrollører.

Det var en endring vi begynte å se også før koronaen. Kanskje særlig i Norge hvor vi tradisjonelt sett har hatt et flatere hierarkistisk system enn i mange andre land. I stedet blir det altså et økende behov for ansatte som er gode selvledere.  Men mange ledere har misforstått selvledelse.

Enkelte ledere krever mer selvledelse av sine ansatte og ber dem «ta deg sammen». Dette er feil fremgangsmåte. Selvledelse er ikke noe man gjør i ensomhet – men et tett samarbeid.

- Selvledelse og ledelse er parhester som henger sammen med tillit og ansvar, avklarte rammebetingelser, handlingsrom og forventninger, gode relasjoner og dialog, forklarer Andreas Kolsø, organisasjonspsykolog hos Avonova.   

 

Selvledelse og ledelse er parhester som henger sammen med tillit og ansvar, avklarte rammebetingelser, handlingsrom og forventninger, gode relasjoner og dialog

 

Kanskje aller viktigst er det at det avklares høye, men realistiske mål i samarbeid. Å sette mål i forkant har flere fordeler. Blant annet er det mye lettere for de ansatte å ta gode valg når de har tydelige mål og vet hensikten. I tillegg vil det at de ansatte får være med å sette målene kunne bidra til økt motivasjon.

Kolstø forklarer videre.

- Tillitsbasert ledelse handler ikke om at man bare skal gi folk frie tøyler. Det handler om å etablere tydelige mål og grenser, men å gi medarbeiderne større frihet til å velge hvordan oppgavene skal løses. Lederen skal fremdeles være synlig, men i større grad for å gi retning og avklare forventninger, tilby hjelp og støtte, følge opp hvorvidt det leveres i henhold til forventningene og jobbe med forbedring.

Det handler om å etablere tydelige mål og grenser, men å gi medarbeiderne større frihet til å velge hvordan oppgavene skal løses. 

 

Slik hjelper du dine ansatte til å bli gode selvledere?


Det er flere ting du kan gjøre for å hjelpe de ansatte til å bli bedre selvledere. Først av alt må du legge til rette for et arbeidsmiljø hvor de ansatte ikke er redd for å involvere andre. Da har man med en gang bedre forutsetninger for å lykkes med selvledelse.

Her er noen flere tips du bør følge for at du som leder skal kunne gjøre dine ansatte til bedre selvledere:

 

  1. Sett av tid til avklaringer og støtte.  Ta deg tid til å snakke med de ansatte for å lage en felles forståelse for forventninger, tydelige mål, krav, handlingsrom, rammebetingelser, ansvar og tillit. Følg opp i etterkant på at det går bra og om målene er nådd.

  2. Påvirk de ansatte på en positiv måte: Gi støtte til egenmotivasjonen deres og belønning, og gi konstruktive tilbakemeldinger og innspill.

  3. Sørg for engod work-life balance. Det er viktig at dine ansatte har en god balanse mellom jobb og fritid. Bidra der du kan og engasjer deg i deres vel og ve. Vis at du har troen på dem.

  4. Lær opp de ansatte. Uansett om de ansatte er gode på selvledelse eller ikke kan de alltid ha nytte av litt veiledning. Ta dem imot og lær dem opp i hvordan de skal balansere, prioritere og selvlede generelt. Les gjerne mer om hva hver ansatt kan gjøre i vår artikkel om …

  5. Gå foran som en god rollemodell. Det du ber andre om å gjøre må du også gjøre selv.

  6. Oppfordre til å være mindre perfeksjonister. Med selvledelse kommer også mange valg. Da kan det også oppstå usikkerhet hos den ansatte på om personen har gjort det rette valget.  Mange sliter med å sette grenser for seg selv. Da kan du hjelpe til ved å oppfordre til at «bra er godt nok». Mange har godt av å være litt mindre flinke for å motvirke blant annet stress

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?