Tre av ti klarer ikke å koble av i ferien - gir økt dødsrisiko

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tre av ti klarer ikke å koble av i ferien - gir økt dødsrisiko

Tar du med deg jobbstresset inn i ferien? Det viser seg at det kan være helseskadelig, og i verste fall dødelig.

Sju av ti klarer å legge vekk jobben, men noen sliter

 

Mer enn sju av ti, 71 prosent, klarer å glemme tankene på jobb i løpet av ferien, viser en svensk undersøkelse Sifo har gjort på vegne av Avonova bedriftshelsetjeneste. 

"Det er positivt at så mange som syv av ti faktisk klarer å slippe tankene på jobb i løpet av ferien," sier organisasjonspsykolog og daglig leder i Avonova Census, Ruth-Eva Gagliardi. "Vi vet fra forskning at alle mennesker trenger å slappe av for at kroppen skal fylle på depotene og restituere seg."

Men ikke alle klarer å legge fra seg arbeidet helt. 28 prosent av de spurte oppgir at de ikke klarer å koble ut jobbtankene, selv når de har ferie. Særlig selvstendig næringsdrivende sliter med dette, og bare 34 prosent klarer å ta helt fri fra jobben i ferien. Dette kan i lengden få negative konsekvenser for helsen - og for produktiviteten. 

 

 

Droppet ferien, økte dødsrisikoen betraktelig

 

Det viser seg at sunn livsstil ikke kan kompensere for det å ta for lite fri. Å ikke ha nok tid til restitusjon og ferie kan i ytterste konsekvens føre til tidlig død. Dette viser en finsk studie, som strakte seg over 40 år og fulgte en gruppe menn som begynte på handelshøyskolen i Helsingfors i 1974 og 1975.

De som tok ingen eller lite ferie hadde hele 37 prosent mer risiko for å dø tidlig sammenlignet med dem som tok mer ferie. Mennene som tok kortere ferie hadde også en tendens til å jobbe mer og sove mindre enn de andre, noe som gikk utover helsen og førte til økt risiko for å dø tidligere. Les mer om studien her>>>

Når det er sagt, handler det også om hvordan man bruker ferien og fritiden man har. Gagliardi minner om at Norge er et av landene i verden som har det høyeste antallet med fridager, samt relativt korte og fleksible arbeidsdager. Allikevel har vi et relativt høyt sykefravær. Varig reduksjon av sykefraværet? Les mer>>>

Kan hende spørsmålet vi må stille oss ikke er hva vi kan gjøre for å leve lengre, men hva vi kan gjøre for å se tilbake på livet og tenke at de var et rikt liv og et meningsfylt liv? Julen er en mulighet for å skape gode minner, huske det som er virkelig viktig i ens liv og velge å prioritere dette - dette innebærer å kunne si nei også.

Ruth-Eva Gagliardi, organisasjonspsykolog og daglig leder, Avonova Census.

 

 

Jobbmuskelen må få fri

 

Ruth-Eva Gagliardi mener det er essensielt å koble av for å kunne fungere godt på jobb i lengden. "Arbeidskapasiteten kan sammenlignes med en muskel, som blir overbelastet om man ikke gir rom for nok hvile." 

Akkurat som kroppens muskler, trenger "jobbmuskelen vår" nok variasjon og rett input for at den skal vokse. Og den er også helt avhengig av hvile og restitusjon for å fungere optimalt.

Ruth-Eva Gagliardi, organisasjonspsykolog og leder i Avonova Census

 

I tillegg må vi tilføre denne "muskelen" næring, som å spise god mat for å få fysisk påfyll, lese gode faglige bøker og få ny inspirasjon for kognitivt påfyll og kose seg i godt selskap for å få emosjonelt påfyll. Og en god latter forlenger som kjent livet, påpeker Gagliardi. "Som han Arthur Arntzen har så rett i: Man slutter ikke å flire om man blir gammel, men jeg tror jeg tror man blir fort gammel om man slutter å flire."

Gagliardis beste tips til arbeidsgivere, er å jobbe systematisk for å skape et bærekraftig arbeidsliv der de ansatte får forutsetninger for balanse i livet. Et godt første skritt er å undersøke hvordan organisasjonen fremmer eller hindrer restitusjon. Det kan handle om at ledelsen planlegger godt i forhold til førjulsperioden, slik at ikke alt må skje i siste liten før jul.

Hun minner om at julen også kan være en tøff tid for mange rundt oss. Da hun jobbet som klinisk psykolog i Australia, opplevde hun ofte at det var ekstra behov for bistand etter jul. Det kan være lurt å tenke på om det er mennesker man har i sitt liv som man må huske på i denne tiden.

Jeg tror nemlig ikke det handler om antallet fridager i Norge for å forlenge livet, men om opplevd mening som vi har mulighet til å skape, gjennom å møte krav som å lage en god middag eller leke med barna i snøen, balansert med hvile og annet som gir deg ny energi. Det er faktisk slik at de som er engasjert i jobben også er mer involvert og engasjert ellers i livet - en slags "spill-over-effect" (Demerouti, 2019).

Ruth Eva Gagliardi, organisasjonspsykolog og leder i Avonova Census

 

Fire kontrollspørsmål som kan hjelpe deg med å koble av på rett måte:

  1. Hjelper aktiviteten deg med å gi slipp på de tankene som du opplever som krevende?
  2. Hjelper aktivitieten deg med å slappe av, både fysisk og mentalt?
  3. Bestemmer du selv hvordan du vil legge inn restitusjon (hvor, når og hvordan)?
  4. Kan restitusjonen variere over tid slik at den ikke blir ensidig?

Hvis du svarer nei på noen av disse spørsmålene, bør du vurdere om du kan gjøre noe annet som vil hjelpe deg med å bli bedre.


Fakta om Sifo-undersøkelsen:
Sifo-undersøkelsen ble gjennomført gjennom telefonintervjuer i perioden 19. - 21. juni 2017. 1 000 personer deltok i undersøkelsen, hvorav 576 personer oppga at de var profesjonelle.
På spørsmålet "Kan du gi slipp på tankene dine i løpet av ferien?" Svarte 29 prosent av fagfolkene "Fullt", 42 prosent "Høy", 17 prosent "Lav", 11 prosent "Ikke i det hele tatt" og 1 prosent "Tvilsomt, vet ikke".

ruth-e-gagliardi_1

Ruth Eva Gagliardi

Avdelingsleder

465 03 487

Avonova Census, Masters of Organisational Psychology

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse

Psykefravaer: Hvordan foelge opp ansatte som sliter

Psykefravær: Hvordan følge opp ansatte som sliter?

Å følge opp ansatte med psykiske lidelser, er noe av det norske ledere synes er aller vanskeligst, viser årets Jobbhelserapport. Men nettopp rett oppfølging kan ha mye å si for denne gruppen sykemeldte.

daarlig soevn koster arbeidsplassen mer enn du tror

Dårlig søvn koster arbeidsplassen mer enn du tror

Over halvparten av oss føler vi ikke har et godt nok søvnmønster. Dette får store konsekvenser for norske arbeidsplasser. "Klokt lederskap inkluderer søvn i det systematiske arbeidet," sier søvn- og sykefraværsekspert Lena Drange Nesland.

Konflikt kan være like farlig som fysisk risiko

Konflikt kan være like farlig som fysisk risiko

Mange er flinke til å forebygge fysisk risiko, men glemmer å risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny undersøkelse blant ledere.

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?