Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Kan HR avdelingen bidra til redusert tidspress i bedriften?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kan HR avdelingen bidra til redusert tidspress i bedriften?

Over halvparten av nordmenn i arbeid kjenner på tidspress og opplever det som en utfordring i arbeidshverdagen.Men hva er egentlig tidspress, og kan det hende at redusert arbeidsmengde ikke nødvendigvis er løsningen?

Norstat har spurt 2500 yrkesaktive nordmenn om arbeidsliv og helse på vegne av Avonova. Jobbhelseundersøkelsen viser at tidspress er den faktoren flest arbeidstakere opplever utfordrende i arbeidshverdagen. Over halvparten av de spurte (51 prosent) kjenner på dette.

En naturlig første innskytelse for å fjerne stressmomenter er å lansere redusert arbeidsmengde som en løsning. Organisasjonspsykolog Audun B. Petersen i Avonova Census, advarer imidlertid mot raske konklusjoner.

Den reelle arbeidsmengden varierer veldig på en arbeidsplass. Studier viser at det ikke er noen tydelig sammenheng mellom den reelle arbeidsmengden og den subjektive opplevelsen av å ha «mye å gjøre». Det er sjelden arbeidsmengden i seg selv som er den viktigste kilden til stress og belastning på en arbeidsplass.

-Audun B. Petersen

Han oppfordrer til å tenke nytt rundt tidspress, med mer fokus på det som skaper jobbengasjement for hver enkelt, ved å bygge en kultur for:

  • Økt fleksibilitet og økt mulighet for å påvirke hvordan egne oppgaver løses
  • Mer fokus på det man faktisk har gjort, som gir mestringsfølelse, som igjen gir energi og jobbengasjement

 

Mer om tidspress
Mer om Norsk Jobbhelserapport

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?