Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Mindre tidspress med god ledelse?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mindre tidspress med god ledelse?

Over halvparten av nordmenn i arbeid kjenner på tidspress og opplever det som en utfordring i arbeidshverdagen. Men hva er egentlig tidspress, og kan det hende at redusert arbeidsmengde ikke nødvendigvis er løsningen?

 

Norstat har spurt 2500 yrkesaktive nordmenn om arbeidsliv og helse på vegne av Avonova. Jobbhelseundersøkelsen viser at tidspress er den faktoren flest arbeidstakere opplever utfordrende i arbeidshverdagen. Over halvparten av de spurte (51 prosent) kjenner på dette.

En naturlig første innskytelse for å fjerne stressmomenter er å lansere redusert arbeidsmengde som en løsning. Organisasjonspsykolog Audun B. Petersen i Avonova Census, advarer imidlertid mot raske konklusjoner.

Den reelle arbeidsmengden varierer veldig på en arbeidsplass. Studier viser at det ikke er noen tydelig sammenheng mellom den reelle arbeidsmengden og den subjektive opplevelsen av å ha «mye å gjøre». Det er sjelden arbeidsmengden i seg selv som er den viktigste kilden til stress og belastning på en arbeidsplass.

Audun B. Petersen, organisasjonspsykolog, Avonova

Han oppfordrer til å tenke nytt rundt tidspress, med mer fokus på det som skaper jobbengasjement for hver enkelt, ved å bygge en kultur for:

Økt fleksibilitet og økt mulighet for å påvirke hvordan egne oppgaver løses

  • Gi rom for individuelle vurderinger og prioriteringer rundt når og hvordan
  • Gjør de ansatte ansvarlige for egne vurderinger, prioriteringer og resultat
  • Gi konstruktive og positive tilbakemeldinger

Mer fokus på det man faktisk har gjort, som gir mestringsfølelse, som igjen gir energi og jobbengasjement

  • Fremhev og gi tilbakemelding på de tingene som har blitt gjort, og resultatene disse fører til
  • Stol på at den ansatte selv presser seg selv nok når det gjelder tid og gjennomføring – ikke mas

 

Mer om tidspress
Mer om Norsk Jobbhelserapport

audun-b-pedersen_1

Audun B. Petersen

Org. psykolog- Cand psychol.

481 63 707

Spesialist i arbeids. og org.psykologi - Cand psychol.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?