Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

3 tips og 5 tiltak for et godt arbeidsmiljø på hjemmekontor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
1220x500-tips-hjemmekontor

3 tips og 5 tiltak for et godt arbeidsmiljø på hjemmekontor

Som ledere og virksomheter skal vi sikre et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte - også om de sitter på hjemmekontor. Les vår konkrete tips.

Hvordan sikrer vi et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø når arbeidsplassen til mange er hjemmekontoret?

Et viktig stikkord her er helhet.

Husk at et arbeidsmiljø utgjøres av fysiske, psykososiale og organisatoriske faktorer. Også på hjemmekontoret.

Samleside: Alt om hvordan du lykkes med hjemmekontor

 

Her deler vi våre råd til en helhetlig tilnærming til arbeidsmiljøarbeid, med hjemmekontor som primærarbeidsplass:

Hvordan avdekke behov rundt arbeidsmiljøet på hjemmekontoret?

 1. Gjør en helhetlig risikovurdering av hjemmekontor som arbeidsplass for deres ansatte:
  Hvilke risikoer finnes hos dere for redusert produktivitet og helseutfordringer?

 2. Snakk med de ansatte, lytt til det de opplever av utfordringer og ser av løsninger.
  TIPS: inkluder gjerne 24-timers-aspektet i risikovurderingen og samtalene med medarbeiderne. Vi vet at skillet mellom jobb og privatliv blir enda mer utvisket når vi jobber hjemmefra. Er det ting i privatlivet som skaper stress og uro, kan det for eksempel være klokt å vurdere om enkelte medarbeidere skal få jobbe noe fra arbeidsplassen.

 3. Basert på risikovurdering og samtaler med de ansatte, vurder hvilke av risikoene som er de største hos dere, og prioriter tiltak deretter.

5 tiltak som kan være aktuelle for å skape et godt arbeidsmiljø på hjemmekontoret

 • Tilrettelegging av de fysiske arbeidsforholdene:
  • Er hjemmekontoret ergonomisk tilpasset med rett utstyr som hev/senk-pult, stol, skjerm(er), tastatur?
  • Er det mulig å ta med seg noe av dette fra arbeidsplassen om man skal sitte hjemme en lengre periode?
 • Lag en god digital møtestruktur, hvor ledere samler teamet sitt og møter den individuelle medarbeideren, for å sikre riktig fokus, tilstrekkelig støtte, samhandling, og for å gi feedback. Her er det klokt å ta utgangspunkt i normale strukturer: er dine medarbeidere vant til daglige morgenmøter og tett oppfølging, bør den digitale strukturen ivareta dette.
  Målet for deg som leder bør være at du vet hva dine medarbeidere jobber med, hvilke utfordringer de har, og hvordan de opplever hverdagen på hjemmekontoret. Da kan du støtte best mulig.
  Som leder bør du være ekstra proaktiv på å følge opp og gi støtte til teamet og hver enkelt nå, - terskelen for å be om hjelp kan være mye høyere når vi ikke ses fysisk. 

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for arbeidsmiljøet på hjemmekontor?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?