4 råd for å bli bedre på selvledelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

4 råd for å bli bedre på selvledelse

Hjemmekontor og hybridløsninger er fremtiden for mange arbeidsplasser. Så selvledelse har kommet for å bli. Men ikke alle har de riktige forutsetningene for god selvledelse uten hjelp og støtte. Hva gjør du da?

Dame som sitter på en balkong og jobber på en bærbar datamaskin

Selvledelse er ikke et nytt begrep. Faktisk har det vært ansett som et eget forskningsområde i over 30 år. Men de siste årene har mange fått erfare fordelene ved å kunne styre seg selv. Særlig under koronapandemien. Blant de vi har spurt i Norsk Jobbhelserapport: den nye arbeidshverdagen har 1 av 5 har opplevd et økt krav om selvledelse gjennom pandemien som følge av påtvunget hjemmekontor.

Selvledelse er altså mer aktuelt enn noen gang før.

Men selvledelse fra hjemmekontoret er ikke en gavepakke for alle. Ikke alle ansatte har den nødvendige kunnskapen eller forutsetningene for å drive god selvledelse i arbeidslivet. Men selvledelse er noe alle kan få til med rett opplæring.

Er du en av dem som ikke får det helt til? Da vil vi dele noen råd med deg i denne artikkelen slik at du kan bli mer selvgående. En egenskap som blir essensiell for suksess i tiden som kommer.

Men først, hva er egentlig selvledelse?

 

Selvledelse er å styre seg selv mot et mål


De siste årene har det altså blitt snakket mer og mer om selvledelse. Dessverre er det mange som misforstår begrepet.

En enkel definisjon på begrepet selvledelse er «evnen til å lede og motivere seg selv for å nå ønskede mål». I bunn og grunn er selvledelse altså evnen til å ta kontroll over din egen adferd for å lede deg selv med formål om å oppnå et mål.

Dette innebærer at du blant annet balanserer prioriteringer og styrer egne mentale ferdigheter.

Men selvledelse er ikke noe den ansatte har aleneansvar for. Faktisk krever selvledelse mye samarbeid med andre. Det henger sammen med tillitsbasert ledelse, og er et samspill mellom den ansatte og leder. For at du skal lykkes med selvledelse må du i samarbeid med lederen din ha tillit, og bli enige om ansvar, rammebetingelser, handlingsrom, dialog og forventninger.

Gjennom å ha gjort disse avklaringene kan du i større grad utvikle deg. Selvledelse handler i stor grad om å utforske handlingsrommet du har fått, og å involvere deg for å nå det satte målet. Gjennom å ha tydelige mål er det lettere å ta gode valg på egenhånd. 

 

Hvorfor er vi så opptatt av selvledelse?


Både ansatte og ledere ønsker i større grad selvledelse inn i arbeidslivet.

Det er en konsekvens blant annet av at man som arbeidstaker i stadig større grad vil bli ansett som et unikt individ. Man ønsker å bruke kompetansen sin på meningsfylt arbeid – ikke på å fungere som sjefens bestillingstjeneste. Dette er et skifte man har sett i arbeidslivet de siste årene særlig blant yngre arbeidstakere.  

I tillegg har selvledelse andre fordeler. Disse kommer både den ansatte og virksomheten til gode.

Forskning viser at autonomi bidrar til å øke motivasjon, engasjement og produktivitet blant ansatte. I tillegg er det mange som opplever mindre stress som følge av at de har mer tillit og frihet. Medarbeidere som trener på selvledelse kan dessuten oppnå bedre resultater. Det er en fordel også for virksomheten.

På grunn av disse fordelene er selvledelse viktig for å modernisere måten vi jobber på i dagens arbeidsliv.

 

Knekk selvledelseskoden


Disse fordelene gjelder derimot kun de ansatte som har rett forutsetninger for selvledelse. De må ha tilfredsstillende ferdigheter i å jobbe selvstendig.

Så, er du en av dem som ikke har helt kontroll under selvledelse? Da har vi 4 råd til deg her. Gjør du dette vil du raskt utvikle deg og bli bedre på å styre deg selv:

 

 • Start med deg selv:
  Bli kjent med din egen automatikk, din personlighet, baksider, overslag, preferanser og følelser
 • Aktive valg:
  Velg å gjøre noe annet enn det automatikken dikterer – og se hva som skjer.
 •  Forhold deg til virkeligheten:
  Bli kjent med og snakk om dine rammebetingelser og ditt handlingsrom. Hva er mulig? Hvilke valgmuligheter har jeg?
 • Involver folk:
  Involver folk, spør, vis frem og be om råd og hjelp når du trenger det. Be om tilbakemelding og innrøm feil.

 

Er du leder og ønsker å lære mer om å få selvledende medarbeidere? Meld deg på webinaret under!

Knapp som leder til registrering for webinar om selvledende medarbeidere

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?