Flere friske folk!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Flere friske folk!

Hver dag jobber våre 600 ansatte for bærekraftige og produktive arbeidsmiljøer over hele Norge. Vi gir deg engasjerte, motiverte og friske medarbeidere.

Visste du at jobben kan gi deg bedre helse?

 

Det viser seg at arbeid i et trygt og godt arbeidsmiljø reduserer ikke bare sykefraværet, det er også helsefremmende. Når vi har en jobb med trygge rammer, tydelige krav og tilstrekkelige ressurser, går trivsel, helse og produktivitet hånd i hånd.

 

Å finne årsakene bak sykefravær lønner seg

 

Vi i Avonova drives av viljen til å skape et bærekraftig arbeidsliv. Forebyggende arbeid er bedriftshelsetjenestens hovedformål og vårt mål er å forebygge sykefravær gjennom å finne årsakene bak helse- og arbeidsmiljøutfordringer. Gjennom å både jobbe på individ- og organisasjonsnivå bidrar vi til å løse utfordringer på arbeidsplassen og får den sykemeldte sterkere tilbake i jobb.

I Norge tror vi fortsatt det er muskel- og skjelettplager. Det er det folk oppgir på sykemeldingene, selv om de egentlige årsakene er dårlig ledelse og psykososiale forhold.

 Eskil Rudolf Larsen, Administrerende direktør i Avonova 2016-2019

 

Økt kunnskap gir bedre resultater

 

 

 

En viktig del av vår jobb er å bygge kompetanse hos ledere og ansatte om HMS- og arbeidsmiljøarbeid. For å kunne gjøre gode vurderinger og sette inn riktige tiltak må arbeidsgivere ha tilstrekkelig kunnskap om sammenhenger mellom ledelse, organisering av arbeidshverdagen, helse og produktivitet.

Denne kompetansen gir vi deg både gjennom lovpålagte kurs, og gjennom rådgivning og praktisk hjelp med arbeidet.

 

 

Tverrfaglig ekspertise

 

Alle arbeidsplasser vil fra tid til annen oppleve å ha utfordringer i arbeidsmiljøet, som kan føre til helseplager, sykefravær og produksjonstap.

Med vår tverrfaglige ekspertise innen helse, arbeidsmiljø og systematisk HMS tilbyr vi alt fra arbeidsmiljøundersøkelser til rådgivning, psykolog- og legetjenester. Vi hjelper dere å løse utfordringene dere har og vi finner årsakene bak slik at dere kan sette inn de rette tiltakene.

Med eget digitalt HMS-system (Avonova Assist), egen kursavdeling som leverer HMS, arbeidsmiljø og lederkurs, eget ekspertmiljø på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Avonova Census) og arbeidsrettet og tverrfaglig spesialisert rehabilitering, har vi Norges bredeste tjenestetilbud innen arbeidsrelatert helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på jobb. 

 

 

max-van-eijk2

avonova-FAKTA

 

Max van Eijk er administrerende direktør i Avonova, Nordens ledende aktør innen bedriftshelse. Konsernet er eid av Norvestor.

tankefull

Visste du at..?

Visste du at flertallet av endringsforsøk havarerer eller "underleverer"? En av årsakene er at endring rokker ved identiteten vår. Les mer i artikkelen Endringsuvilje: Hvordan dra skeptikerne inn i fremtiden.

omstilling

trenger du endringshjelp?

Ikke la endringene gå på bekostning av arbeidsmiljøet. Våre organisasjonspsykologer og eksperter har lang erfaring med vellykkede endringsprosesser.

Les mer om hva vi kan tilby her>>>.

Administrerende Direktør

max-van-eijk2

Max van Eijk

Administrerende direktør

Avonova

Les mer om:

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?