Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Helsekartlegging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
helse

Helsekartlegging

Avonova tilbyr både måling av maksimalt oksygenopptak og kroppsanalyse ved bruk av Tanitavekt. Enten du ønsker å komme i gang med livsstilsendring eller driver aktivt med trening, så gir disse helsekartleggingene verdifull informasjon om både utgangsform og endring av form. Vi veileder deg med gode tips og råd på veien til en bedre helse.

Hva er maksimalt oksygenopptak?

Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) defineres blant annet som kroppens maksimale evne til å ta opp og utnytte oksygen under dynamisk fysisk arbeid ved bruk av store muskelgrupper. VO2maks uttrykkes i liter pr min og milliliter pr kg pr min og setter den ”øvre grensen” for den aerobe utholdenheten. VO2maks blir derfor sett på som den viktigste prestasjonsbestemmende fysiologiske faktor i typiske utholdenhetsidretter.

Hvorfor teste VO2maks?

En VO2maks test er et meget godt ”verktøy” for å vurdere om utholdenhetstreningen har gitt effekt og gir også svar på om din kondisjon er på nivå med det man forventer i din alder eller din idrett. Personer yngre enn 14 år vil ikke bli testet. Seriøst kondisjonstrenende utøvere i alder 14-16 år kan testes gitt at trener, utøver og foreldre er innforstått med hva testen går ut på og hva den betyr.

Gjennomføring av VO2maks test

Ved gjennomføring av VO2maks test økes arbeidsbelastningen gradvis til total utmattelse oppnås, dvs til du ikke orker å løpe mer. Under testen måles oksygenopptaket og hjertefrekvensen (pulsen) kontinuerlig. Testens varighet ligger normalt i området 4-6 min. Ut ifra din høyeste registrerte puls + 5 pulsslag (estimert makspuls) kan man beregne dine individuelle pulssoner som kan benyttes under aerob utholdenhetstrening.

Når du møter til testen skal du være ferdig oppvarmet (minst 25-30 minutter).

Testresultater

Etter avsluttet test får du en utskriftsrapport og kort gjennomgang av testresultatene som danner grunnlag for videre treningsråd. Er du en aktiv utøver, anbefaler vi en VO2maks test hver 4-6. uke i oppkjøringsfasen for å se om treningen gir ønsket fremgang. Ekstra treningsveiledning må eventuelt avtales på forhånd.

Forberedelser

  • Ikke tren tidligere på testdagen eller hardt dagen før test
  • Ikke spis de to siste timene før test
  • Husk ledig tøy og gode sko
  • Ved sykdom/forkjølelse bør testen utsettes
utholdenhet

Kroppsanalyse

God helse er ikke bare basert på en persons kroppsvekt, men på kroppens sammensetning av både muskelvev, kroppsfett og væskebalanse.

Forskning viser at det er en sterk sammenheng mellom mengden av innvendig magefett og livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer. En analyse av kroppens innhold, kan derfor si oss mye om en persons helsetilstand. Les mer.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?