Vestland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vestland

Stamina Helse er ei offentleg godkjent og landsdekkjande bedriftshelseteneste. I Vestland har vi kontor i Førde, Sogndal og Bergen.

Stamina har ei stor kundemasse i Vestland (tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland), store og små verksemder innfor alle bransjar. Vestland fylkeskommune og 10 andre kommunar har mellom anna valt Stamina som leverandør av bedriftshelseteneste. Med vår kompetanse og fagleg breidde, vil vi vere ein samarbeidspartner for våre kundar. Vi gir råd og rettleiar innan heile helse-, miljø- og sikkerheitsområdet (HMS). Stamina leverer kurs og tenester innan livsstil, arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid og førebygging av sjukefråvær. Med fokus på sterkt lokalt samarbeid og nærvær tilbyr vi bedriftshelseteneste som gjev auka verdi for kundane våre kvar dag.

Avdeling Telefon      

Bedriftshelsetjeneste Bergen

55 20 75 80 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste -

Bedriftshelsetjeneste Førde

415 12 373 / 400 01 709 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste -

Bedriftshelsetjeneste Måløy

415 12 373 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste -

Bedriftshelsetjeneste Nordfjordeid

415 12 373 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste -

Bedriftshelsetjeneste Sandane

415 12 373 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste -

Bedriftshelsetjeneste Sogndal

415 12 373 / 400 01 709 BedriftshelsetjenesteBedriftshelsetjeneste -

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?