Til hovedinnhold
Hvorfor markerer vi arbeidsmiljødagen 28. april?

Hvorfor markerer vi arbeidsmiljødagen 28. april?

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader verden rundt. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, også kalt den internasjonale arbeidsmiljødagen.

Alle fortjener et trygt, friskt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader verden rundt. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, også kalt den internasjonale arbeidsmiljødagen. Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markeres hvert år av ILO for å understreke hvor viktig forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen er. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over. 

ILOs tema for 2023 handler om arbeidstakers fundamentale rett til et trygt og sunt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. 

Hvordan bidrar BHT til et trygt og sunt arbeidsmiljø?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til bedriftene. 1. januar 2023 trådte en ny forskriftsendring for BHT i kraft, og den skal sikre at alle bedrifter med risikofylt arbeidsmiljø knytter til seg en godkjent BHT-aktør som oppfyller de nye kravene. For at en BHT-aktør oppfyller kravene må de ansatte ha obligatorisk opplæring, og det stilles selvstendige krav til BHTs leveranse til virksomhetene. Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med BHT, men også med bedrifter som er pålagt å være tilknyttet en BHT.

Bedriftshelsetjenestens oppgave er å bistå arbeidsgiver, og målet er å sikre at arbeidsplassen er sunn og trygg. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid innebærer kartlegging av arbeidsmiljøet, vurdering av risikoforhold og hvilke forebyggende tiltak som må iverksettes for å forhindre at arbeidsrelatert sykdom eller skade oppstår. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og bedriftshelsetjenesten skal fungere som bedriftens sparringspartner.

Grotnes Steels arbeidsmiljø er trygt og tillitsfullt- samarbeidet med BHT gir mye verdi

-Jeg tenker BHT spiller en spesielt viktig rolle i det å komme i gang med det systematiske HMS-arbeidet. Det kan for noen virke veldig omfattende å komme i gang, derfor er det viktig å ha gode samarbeidspartnere å kunne rådføre seg med, sier Gøran Søderstrøm fra Grotnes Steel.

Hos Grotnes Steel er det systematiske HMS-arbeidet blitt en del av det daglige forbedringsarbeidet de alle sammen gjør for å skape en best mulig arbeidsplass for alle ansatte. Ved å jobbe systematisk gjør de arbeidshverdagen litt bedre for hver dag, ved å legge til rette for hvordan de utfører arbeidet.

-Vi inkluderer i prosesser som påvirker arbeidet til den enkelte, og vi vurderer og setter i gang tiltak for å minimere risiko for uønskede hendelser.

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er FNs 8. bærekraftsmål, og handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) jobber for å nå målet om anstendig arbeid for alle gjennom fire hovedområder:

  • Arbeidstakerrettigheter - Fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter gjennom ILOs kjernekonvensjoner.

  • Sysselsetting - Skape muligheter for full sysselsetting slik at alle kvinner og menn kan få anstendig arbeid, som kan gi levebrød, kompetanse og mulighet for investeringer og entreprenørskap.

  • Sosial beskyttelse - Utvide adgangen til, og effekten av, sosial beskyttelse.

  • Sosial dialog - Fremme sosial dialog og samarbeid mellom uavhengig fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Tor Erik Danielsen
Fagsjef arbeidsmedisin
Publisert
31. mars 2023
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer