Til hovedinnhold
Alt du trenger å vite om helsekontroller

Alt du trenger å vite om helsekontroller

Hva innebærer egentlig en helsekontroll, og hvorfor er det så viktig for å sikre trygge og friske arbeidsplasser? For å belyse betydningen av helsekontroller har vi snakket med Tor Erik Danielsen, medisinsk fagsjef hos Avonova.

Landskap bilde av Tor Erik Danielsen, med softgreen 100 bakgrunn

Arbeidshelsekontroller, også kalt helsekontroller, er et sentralt tiltak i det systematiske HMS-arbeidet. Ved å gjennomføre grundige helseundersøkelser kan arbeidsgivere identifisere risikofaktorer og forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer blant de ansatte.

For å belyse betydningen av helsekontroller har vi snakket med Tor Erik Danielsen, medisinsk fagsjef hos Avonova. Han er en anerkjent lege og spesialist i arbeidsmedisin med lang erfaring innen feltet. I dette intervjuet gir han oss innsikt i hva en helsekontroll innebærer og hvordan arbeidsplasser kan dra nytte av det. Samtidig oppklarer han også noen vanlige misforståelser rundt arbeidshelsekontroller.

Hva innebærer egentlig en helsekontroll, og hvorfor er det så viktig for å sikre trygge og friske arbeidsplasser?

En helsekontroll er en grundig undersøkelse som har som formål å kartlegge arbeidstakernes helse i forhold til deres arbeidsmiljø. Det handler ikke bare om å forbedre den enkelte ansattes helse, men også om å vurdere helheten i arbeidsmiljøet. Helsekontrollen bidrar til forebygging ved å identifisere uheldige påvirkninger og symptomer på arbeidsrelatert uhelse. Hvis helsekontrollen avdekker konkrete plager eller indikasjoner på manglende sikkerhet på arbeidsplassen, må man styrke de forebyggende tiltakene for å redusere eksponeringene i arbeidet. Det er med andre ord en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet og bidrar til å sikre trygge og friske arbeidsplasser.

Hvordan sørger man for å få den beste effekten av en helsekontroll?

For å få best mulig effekt av en helsekontroll er det viktig at arbeidsgiver mottar en grundig rapport som kan brukes i det forebyggende helse- og miljøarbeidet. Rapporten bør gi informasjon om de ansattes eksponeringer, hvordan disse påvirker helsen deres, samt anbefalinger om eventuelle forsterkende tiltak som kan være nødvendige. Den konfidensielle samtalen mellom den ansatte og helsepersonellet gir også mulighet til å stille spørsmål om arbeidsrelatert sykdom. Ved å jobbe aktivt med resultatene fra helsekontrollene kan man ta nødvendige grep for å skape et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Finnes det ulike varianter av helseundersøkelser?

I Avonova utfører vi ulike typer helseundersøkelser. Vi gjennomfører helsesertifiseringer som kontrollerer om arbeidstakere har de nødvendige helsemessige forutsetningene for spesifikke og definerte jobber. I tillegg utfører vi alle lovpålagte helsekontroller knyttet til arbeidsmiljøet. Vi har også muligheten til å gjennomføre generelle helsekontroller som en ekstra tjeneste utenfor bedriftshelsetjenestens hovedmandat.

Har du opplevd noen misforståelser rundt helsekontroller?

Ja, det er mange misforståelser rundt helsekontroller. Mange arbeidsgivere og arbeidstakere tror at en helsekontroll hos bedriftshelsetjenesten er en total gjennomgang av ens generelle helse for å avdekke om man er frisk eller syk. Det vi faktisk gjør er å kartlegge helsen i forhold til det arbeidsområdet man er involvert i, det vil si arbeidshelse. Helsekontrollen fokuserer på å forebygge helseproblemer knyttet til arbeidsplassen, ikke å reparere allerede oppståtte sykdommer. Det er viktig å forstå at helsekontrollen handler om å identifisere hvordan arbeidsmiljøet påvirker den ansattes helse og ta nødvendige tiltak for å forebygge skade og sykdom.

Visse bransjer har lovpålagte krav om å gjennomføre helsekontroller. Imidlertid har alle yrker sine egne risikoer, og derfor er det viktig at helsekontroller vurderes uavhengig av yrke. Selv om det kan virke som om helsekontroller sjeldnere blir gjennomført innen kontor, helse, omsorg og skole, bør man ikke ignorere behovet for slike undersøkelser. Arbeidsmiljøet spiller en viktig rolle i alle yrker, og derfor bør man vurdere helsekontroller uansett hvilken bransje man er i.

Kan du fortelle litt om hvilke funn som gjøres under helsekontroller?

Resultatene av helsekontrollene gir arbeidsgiver en rapport som beskriver de ansattes eksponeringer, påvirkningen på deres helse og eventuelle anbefalinger om forsterkende tiltak. Det gir en verdifull oversikt over arbeidsmiljøet og muligheten til å implementere nødvendige tiltak for å forbedre det.

Hva skjer etter helsekontroll - hvordan tas resultatene videre?

Etter en helsekontroll mottar arbeidsgiver en rapport som beskriver de ansattes eksponeringer og deres helsepåvirkning, samt eventuelle råd om forsterkende tiltak. Rapporten gir også en gruppestatus som gir innsikt i hvordan de ansatte opplever arbeidet. Videre brukes tilbakemeldingene og anbefalingene fra bedriftshelsetjenesten til å vurdere behovet for ytterligere forebyggende tiltak på arbeidsplassen. Resultatene av helsekontrollene er et viktig verktøy for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Oppsummering

Helsekontroller er en god start i målet om å sikre trygge og friske arbeidsplasser. Gjennom grundige undersøkelser kan man identifisere risikofaktorer og implementere nødvendige tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer.

Som Danielsen poengterte, er helsekontrollene en sentral del av det systematiske HMS-arbeidet og bidrar til å sikre et trygt arbeidsmiljø. Uavhengig av bransje er det viktig å prioritere helsekontroller for å beskytte de ansatte og skape en motiverende arbeidsplass.

Ved å samarbeide med en pålitelig bedriftshelsetjeneste som Avonova kan man dra nytte av disse undersøkelsene og få verdifull innsikt som hjelper med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Tor Erik Danielsen
Fagsjef arbeidsmedisin
Publisert
16. juni 2023
Sist oppdatert
23. juni 2023

Les mer