Smittetrygg bedrift

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Verdi for ansatte:

Gjør at ansatte kjenner seg trygge og ivaretatt på jobb, også de som er i risikogrupper.

Verdi for bedriften:

Møt Arbeidstilsynets krav, hold virksomheten din i drift og unngå omsetningstap

Verdi for samfunnet:

Bidra til å redusere risikoen for smitte og smittespredning i samfunnet totalt. 

Smittetrygg bedrift

Verdien av å ha kontroll på smittevernet i virksomheten er både å holde virksomheten i drift og redusere risikoen for smitte og smittespredning så ansatte holdes trygge og friske. Myndighetene krever dokumentasjon som viser at bedriften jobber aktivt for å unngå smitte. Med Smittetrygg Bedrift ønsker vi å hjelpe dere å møte myndighetskravene og å redusere både sykdomsrisiko og økonomisk risiko. Sammen skaper vi trygge arbeidsplasser for ansatte og samfunnet.

Covid-smitte og karantene på arbeidsplassen blir fort dyrt, spesielt for en liten virksomhet der arbeidet er fysisk og utføres i direkte kontakt med mennesker.

Få mer nyttig informasjon om smittevern for bedrifter på vår samleside her.

Se eksempelet lenger ned på denne siden over hvor mye det kan koste selv en relativt liten bedrift å ikke ha godt smittevern. 

Hva er tjenesten Smittetrygg Bedrift?

Avonovas fageksperter bistår virksomheter i alle bransjer over hele landet med utarbeiding og kvalitetssikring av risikovurdering og smitteverntiltak. Vårt rammeverk kan benyttes av alle bransjer og vil avdekke om dine ansatte og kunder er utsatt for lav, moderat eller høy risiko knyttet til smittefare av coronaviruset. Basert på funnene setter vi inn nødvendige tiltak for å sikre normal drift for din virksomhet.

Med vår tjeneste smittetrygg bedrift hjelper Avonova din bedrift med følgende elementer:

1)     Kartlegging av virksomheten: Her avklarer vi om dere har satt i verk nødvendige tiltak i forhold til arbeidet som utføres. Kartleggingen kan gjennomføres på flere måter; digitalt gjennom møter og oversendelse av underlag fra virksomheten, fysisk ute i virksomheten, eller som en kombinasjon av disse.

2)     Vurdering av risiko: Her definerer vi de ulike arbeidsoppgaver/arbeidsforhold som utføres hos dere som arbeid med lav, moderat, eller høy risiko.

3)     Etablering av tiltak og rutiner: Her kobler vi deres arbeidsoppgaver og forhold i vurderingen av risiko, opp imot smittevernfaglige hensyn og anbefaler de tiltakene som trengs for å holde ansatte og kunder/brukere smittetrygge.

Pris Smittetrygg Bedrift

Avonovas kunder:
Pris etter avtale

Øvrige virksomheter:

  • Små virksomheter med ensartet arbeid:  14.000,-
  • Små og mellomstore virksomheter med flere ulike arbeidsforhold/oppgaver: 20.000,-
  • Større virksomheter: ca. 30.000,- 

Øvrige smittevernstjenester

I tillegg til vår standardtjeneste Smittetrygg Bedrift, og Covid-19-testing, gjennomfører vi en rekke oppdrag for våre kunder innenfor smittevern, som blant annet: 

  • Kvalitetssikring av virksomhetens eget risikoarbeid og smittevern
  • Avklaringer knyttet til valg av, og korrekt bruk av, personlig verneutstyr som munnbind og hansker.
  • Støtte til å sikre god kunnskap om smittekjeder og hvordan man kan bryte smittekjeder for å unngå smittespredning.
  • Støtte til valg av desinfeksjonsmidler og rutiner rundt håndtering av disse.

Fyll inn skjemaet under for å ta en uforpliktende prat med en av våre rådgivere om hvordan vi kan bistå i deres smittevernhåndtering. 

Kontakt oss

Ønsker du å høre mer om tjenesten smittetrygg bedrift? Fyll inn kontaktskjemaet og bli kontaktet av en av våre rådgivere for en uforpliktende prat.

Avonova gjør bedriften din smittetrygg på 1-2-3

1. Få en vurdering av smittefare på jobb.

2. Sett inn konkrete tiltak mot oppgaver med økt smitterisiko.

3.  Få en akseptabel risiko med færre syke og mindre fravær og riktig dokumentasjon.

Kundereferanser smittevern

Smitteutbrudd i en bedrift og ansatte i karantene er kostbart. Vi har hjulpet flere bedrifter med å skape trygge arbeidsplasser og innfri smittevernskrav.


 • 
DB Schenker sikret normal drift i coronakrisen med godt smittevernsarbeid

 • Hæhre sikret drift på milliardkontrakt etter god smittevernsjobb

 • Hotel Union Geiranger sørget for trygge gjester og ansatte

 • Smittevern-suksess hos oppdrettslaksprodusenten Nova Sea

Eksempel smittevern

Virksomheten Fersk fisk AS har 15 ansatte som daglig er i kontakt med hverandre innenfor 2 meter. De utfakturer daglig 5 250 kr per ansatt - totalt 78 750 kr daglig. Ett av to skjer når en ansatt hos Fersk Fisk AS rammes av Covid-smitte.

Eksempel UTEN gode tiltak:
Hele arbeidstakergruppen settes i karantene i 10 dager (8 arbeidsdager).
Kostnad: ca. 630.000 kr - evt. refusjoner

Eksempel MED gode tiltak:
Arbeidsgiver har organisert arbeidet slik at smittespredningspotensial er lavt. 3 av 15 må settes i karantene (i 8 arbeidsdager).
Kostnad: ca. 126.000 kr - evt. refusjoner

 

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?