Slik kan du stanse smitteutbrudd på arbeidsplassen med massetesting

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Slik kan du stanse smitteutbrudd på arbeidsplassen med massetesting

I situasjoner som i dag med store, uoversiktlige smitteutbrudd er det verdifullt å teste ansatte på arbeidsplasser regelmessig. Både hurtigtest og PCR-test er aktuelle prøvemetoder for raskt å få oversikt over smittesituasjonen innad i en bedrift, noe som kan forhindre store smitteutbrudd som utfordrer bedriftens prestasjonsevne.

 

Massetesting som supplement


Nye tall fra FHI illustrerer at mange av de store smitteutbruddene av Corona i Norge i dag er knyttet til arbeidsplasser. Tidlig i mars hadde det så langt i 2021 vært 63 utbrudd i bedrifter, mot 109 utbrudd gjennom hele fjoråret. Det viser at et godt smittevern på arbeidsplassen fortsatt er viktig.

Mange tar i dag kontakt med oss og er opptatt av hvordan smittesituasjonen ser ut innad i bedriften sin. De er bekymret for hvorvidt de har mange ansatte som er smittet, særlig nå som vi får stadig flere tilfeller av muterte virus som gir færre symptomer, men mer alvorlig sykdom. En aktuell metode for å øke smittevernet i bedriften, og avdekke den aktuelle smittesituasjonen på, er gjennom massetesting av ansatte på arbeidsplassen.

– Nå som vi har store, uoversiktlige utbrudd er det verdi i å teste ansatte på arbeidsplasser regelmessig. Det blir som et supplement til andre smittevernstiltak: altså dette med kun friske på jobb, holde avstand, rengjøring og personlig hygiene, forklarer Kristian Vetlesen, medisinsk fagsjef hos Avonova Norge.

Nå som vi har store, uoversiktlige utbrudd er det verdi i å teste ansatte på arbeidsplasser regelmessig. Det blir som et supplement til andre smittevernstiltak.

- Kristian Vetlesen

Mens massetesting kan være et godt tiltak i bedrifter for å stanse store smitteutbrudd, skal altså ikke testingen gå på bekostning av viktigere smitteverntiltak. I stedet kan massetestingen brukes som et godt supplement, for å unngå kostbare situasjoner hvor mange ansatte settes i karantene og bedriftens produksjonsevne synker, og for å skape tryggere arbeidsplasser for de ansatte.

 

To typer prøver for massetesting


Ved testing skiller vi mellom to typer prøvemetoder; antigen hurtigtester og PCR-tester. PCR-testen, som er den som brukes oftest i Norge, har større sensitivitet (er mer nøyaktig) enn hurtigtestene. Den vanlige svartiden på PCR-testene er mellom 2-3 døgn, særlig nå som kapasiteten for prøveanalyser på mange laboratorier er sprengt.

Det er mulig å gjennomføre massetesting av ansatte både med PCR-tester og hurtigtester, men ved PCR-tester kan det altså ta flere dager før testresultatene kommer. På den tiden kan eventuelt smittede personer ha rukket å spre smitten videre til andre.

 I motsetning til en PCR-test får du svar på en hurtigtest etter 15-20 minutter. På den måten kan du raskt kartlegge smittesituasjonen i bedriften, identifisere smitteførende personer, og komme i gang med smittesporing, karantener og isolasjon, forteller Vetlesen.

På den måten kan du raskt kartlegge smittesituasjonen i bedriften, identifise smitteførende personer, og komme i gang med smittesporing, karantener og isolasjon.

- Kristian Vetlesen

Ved et positivt prøvesvar på hurtigtesten gjennomføres også en PCR-test for å kontrollere, da denne er mer sensitiv. På denne måten kan svarresultatet kontrolleres med en mer nøyaktig prøvemetode.


Gjentatt testing mest trygt


Sammenliknet med en PCR-test skal det større virusmengde til før en hurtigtest er positiv. Men hurtigtestene slår vanligvis positivt ut når virusmengden i kroppen er høy nok til å kunne spre smitte videre. Det gjør at en hurtigtest tatt tidlig i et sykdomsforløp kan føre til et falsk-negativt svar, men dette kan løses ved gjentatt testing.

 Når det er nok virus i kroppen til at smitten kan spres videre er også hurtigtestene svært gode. Gjentatt massetesting er derfor noe som kan gjennomføres. Hvis noen for eksempel får et negativt resultat ved første testing fordi virusmengden i kroppen er for lav, men deretter gjentar testingen etter 3-4 dager og får positivt prøvesvar, vil du da tidlig kunne plukke opp smittebærende personer før det oppstår store smitteutbrudd. Ved gjentatt testing med hurtigtester øker du derfor sensitiviteten i hurtigtesten, forklarer Vetlesen.  

Hvis noen for eksempel får et negativt resultat ved første testing fordi virusmengden i kroppen er for lav, men deretter gjentar testingen etter 3-4 dager og blir positiv, vil du da tidlig kunne plukke opp smittebærende personer før det oppstår store smitteutbrudd.

- Kristian Vetlesen

 

Alt av prøver og oppfølging inkludert i massetestingen


Alt i prosessen ved massetesting gjennomføres av oss; prøvetaking, varsling og annet administrativt arbeid.

 Under massetesting kommer de ansatte på løpende bånd og får gjennomført sine tester. Etter prøven er tatt, setter de seg til siden i noen minutter og venter på resultatet. Ved negativt svar kan de returnere til arbeidet og komme tilbake for ny prøve etter noen dager. Ved et positivt svar blir umiddelbart en ny prøve tatt til PCR-testen, og den ansatte blir sendt i isolasjon frem til kontrollsvaret er klart, forklarer Vetlesen.

Ved positive prøvesvar blir du som arbeidsgiver varslet om hvem som har avgitt et positiv prøvesvar, og smittevernmyndighetene blir varslet slik at nødvendig smittesporing kan starte.

Gjennom gjentatt massetesting over flere ganger, vil du raskt få kartlagt hvordan smittesituasjonen er i din bedrift, hindret videre smitte og kostbare smitteutbrudd,  og skape bedre, og tryggere arbeidsmiljøer for dine ansatte. 

Les mer om hva vi tilbyr av massetesting for corona i bedrifter.

Kontakt oss

Om du ønsker å bestille eller vite mer om tjenesten kan du fylle ut dette skjemaet. OBS! Husk å skrive i fritekstfeltet hvor i landet du ønsker at testen skal gjennomføres!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?