Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Smittevern på arbeidsplassen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Smittevern på arbeidsplassen

En av våre viktigste oppgaver om dagen er å sikre trygghet for ansatte, virksomheter og samfunnet gjennom godt smittevern. På en arbeidsplass finnes det mange smittekilder, og det er derfor viktig med gode smitteverntiltak mot både kontaktsmitte og luftsmitte. På denne samlesiden finner du det du må vite for å gjennomføre et godt smittevernsarbeid på arbeidsplassen.

Viktig med godt smittevern både i hjemmet og på arbeidsplassen


De fleste begynner å bli lei av å leve under sterke begrensninger i hverdagen slik vi har gjort den siste tiden. Dessverre krever en forbedring av situasjonen at vi fortsetter å gjennomføre viktige smitteverntiltak for å forebygge smitte blant befolkningen. 

Mye av vårt daglige smittevernhensyn skjer i private hjem, fordi det er der vi som oftest oppholder oss, særlig nå som store deler av Norges befolkning har hjemmekontor.

Likevel er det også mange som fremdeles må på jobb, og der kan det oppstå smittefarlige situasjoner man selv ikke har kontroll over. Det er derfor fremdeles viktig å opprettholde et godt smittevern på arbeidsplassen.

På den måten kan vi raskere komme tilbake til en normal hverdag hvor vi går på jobb, treffer familien like ofte som vi ønsker, og er ute blant folk og sosialiserer i lik grad som før koronaen endret hverdagen vår. I tillegg til håpet om å snart få se familie og venner igjen, bidrar også et godt smittevern til økt trygghetsfølelse blant ansatte. 

Knapp for å få tilgang til opptak av Avonovas smittevern-webinar

 

Sett av tid til kartlegging og risikovurdering av smittevern på arbeidsplassen


Det er mange tiltak som kan gjøres  for å forebygge smittespredning på arbeidsplassen. For å få en oversikt over hva som trengs å gjøre må du ta en nøye gjennomgang av hele bedriften og lage en risikovurdering. Arbeidstilsynets tilsyn viser at en av tre bedrifter bryter kravet om kartlegging og vurdering av smittefaren i bedriften*. På den måten kan man finne kontaktpunkter hvor man må vurdere å innføre tiltak for å forhøye sikkerheten til både ansatte og kunder. Slike steder kan for eksempel være resepsjoner eller spise og pauserom.

Selv om dette er en relativt enkel prosess i teorien kan det være litt mer komplisert å gjennomføre vurderingen og kartleggingen i praksis, blant annet fordi man kan glemme viktige bedriftsfunksjoner. Det kan også være vanskelig å komme opp med gode tiltak utover økt renhold, munnbind og såpedispensere, selv om det er mange små smitteverndetaljer man kan tenke på. I disse tilfellene kan det være lurt å ta kontakt med en bedriftshelsetjeneste for å gjennomføre kartleggingen og risikovurderingen, slik at du kan få profesjonell vurdering av fagpersonell.

 

Knapp for å laste ned sjekkliste for kartlegging og risikovurdering av smittefare

Både ledere og ansatte har ansvar for smittevern


Både du som leder og de ansatte må ta ansvar for å bedre smittevernet på en arbeidsplass. Som arbeidsgiver kan du oppfordre til at de ansatte skal gjøre tiltak for å unngå unødvendig smitterisiko, men også tilrettelegge for dette. Et viktig tiltak for dette er å tilrettelegge for så mye hjemmekontor som mulig for de som ikke er avhengig av å arbeide fra arbeidsplassen. Du bør også sørge for økt renhold er det skulle være nødvendig, for å redusere antall flater med mulig smitte. Den ansatte på sin side har også ansvar for å forsøke å holde seg frisk, og ikke utsette seg selv for unødvendig risiko.

 

Smitte kan også stoppes av små tiltak


Når man snakker om å arbeide aktivt med godt smittevern, kan det virke som man må gjennomføre mange, store og omfattende tiltak, men det er ikke sant. Faktisk er det mange små tiltak man kan gjøre i hverdagen som gir bedre smittevern. Likevel, uansett hvilket virus det gjelder, er hyppig håndvask (uten å få skader) det absolutt viktigste smittearbeidet vi kan gjøre for oss selv og andre. Både i hjemmet, på arbeidsplassen og ellers. Det er også viktig med riktig bruk av munnbind mens man er med andre.. Det er også et viktig tiltak for å hindre at du smitter andre.

 

New call-to-action

Gjennomføring av koronatester


I dag tar de fleste privatpersoner selv ansvar for å teste seg for koronasmitte ved mistanke om eller bekymring for smitte.  Det er et viktig smittevernstiltak. Det er likevel fordeler knyttet til bedrifter som selv tar intiativ til å teste sine ansatte. For det første gir systematisk testing og negative prøvesvar en økt sikkerhetsfølelse for ansatte, men for bedrifter som har ansatte enten som må komme til Norge for å arbeide, eller som har arbeidere som må på utenlandsreiser er det også en stor fordel. 

I dag kreves i utgangspunktet en 10-dagers karanteneperiode for de som ankommer Norge, samt test ved ankomst. Likevel, ved en ny negativ test fra dag syv vil man med dagens regler kunne gå tilbake i arbeid, noe som kan tilsvare to viktige ekstra produksjonsdager for bedrifter med ansatte fra andre land. 

Spørsmål om vaksinering for corona


Vaksineringen er endelig i gang, og det betyr at vi er ett steg nærmere en mer normal hverdag igjen, men det er fortsatt viktig å jobbe aktivt med godt smittevern. Vurderinger om hvem som skal prioriteres til vaksinering gjøres nøye, og vaksinene er tilnærmet jevnt fordelt utover landet i forhold til kommunenes innbyggertall. Det er ikke enda mulig med massevaksinering, men mange bedriftsledere har likevel spørsmål om vaksinering, og spesielt rundt veksinering for ansatte i en bedrift. Noen av de vanligste spørsmålene kan du få svar på i denne FAQ om coronavaksinering for ansatte.

 

Smittevern kan holde bedriften i gang gjennom koronapandemien


For norske bedrifter er det viktig å holde hjulene i gang gjennom pandemien for å klare å overleve på sikt. Å få mange ansatte i karantene kan ha store økonomiske konsekvenser for en bedrift, men ved å jobbe systematisk med godt smittevern kan man i større grad unngå utbredte smitteutbrudd på arbeidsplassen og i bedriften. Samtidig kan mangler på kartlegging og risikovurdering føre til at bedriften må stoppe driften midlertidig.

Ønsker du hjelp til å gjennomføre kartlegging og risikovurdering av smittefaren i din bedrift, eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med smittevern? Fyll ut skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for en uforpliktende prat. 

Kundereferanser smittevern

Smitteutbrudd i en bedrift og ansatte i karantene er kostbart. Vi har hjulpet flere bedrifter med å skape trygge arbeidsplasser og innfri smittevernskrav.


 • 
DB Schenker sikret normal drift i coronakrisen med godt smittevernsarbeid

 • Hæhre sikret drift på milliardkontrakt etter god smittevernsjobb

 • Hotel Union Geiranger sørget for trygge gjester og ansatte

 • Smittevern-suksess hos oppdrettslaksprodusenten Nova Sea

Ta kontakt

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?