Til hovedinnhold
Lederutvikling

Lederutvikling

For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Få tilbud

  Vi tilbyr lederutviklingsprogrammer for ledere på alle nivåer. Vi hjelper også hele ledergrupper med å styrke sin interne samhandling.

  Lederutviklingsprogram

  Bedriftsinternt program der ulike ledernivåer møtes til regelmessige hel- og halvdagssamlinger over et halvt til ett år. Mellom samlingene møtes deltakerne til coaching i smågrupper for å tematisere konkret lederatferd. Til sammen tilbyr vi seks samlinger og fem runder med coaching.

  Programmet fokuserer på hvordan leder fremmer engasjement gjennom faktorer som rolleforståelse, relasjonsledelse, mening, konflikthåndtering, psykologisk trygghet, kommunikasjon, sunne endringsprosesser m.m.

  Den mest effektive måten å skape atferdsendring og utvikling på, er å trene på noe konkret. Innholdet i lederutviklingsprogrammet er derfor i stor grad opplevelsesbasert og knyttet til «hverdagsledelse». Lederne vil sitte igjen med konkrete og relevante teknikker, metoder og verktøy som vil gjøre dem mer effektive og handlekraftige som ledere.

  Ledergruppeutvikling

  Vi hjelper ledergrupper med å styrke sin interne samhandling til beste for organisasjonens måloppnåelse. Programmet bidrar til et godt samarbeidsklima i ledergruppen.

  Vi jobber med utvikling av hele gruppen gjennom trening, observasjon, refleksjoner og oppgaver, samtidig som vi sørger for å få frem styrkene til hver enkelt.

  Programmet er blant annet basert på Henning Bang og Thomas Midelfarts arbeid med Effektive Ledergrupper.

  Få råd fra eksperter

  Hos Avonova får du tilgang på kunnskapsrike fagfolk med lang erfaring i å skape friskere arbeidsplasser. 


  Våre eksperter