Se meg! Når ansattes krav om oppmerksomhet sliter ut sjefen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Se meg! Når ansattes krav om oppmerksomhet sliter ut sjefen

Hva gjør man med ansatte som trenger konstant bekreftelse? Og hvordan oppstår dette behovet? Mye bunner i usikkerhet og uklare roller, mener organisasjonspsykolog Kristin Dille.

 

Når behovet blir for krevende

 

Å bli sett er essensielt for oss som mennesker, og er derfor en viktig del av det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Faktisk viser Jobbhelserapporten fra 2018 at hele 53 prosent av oss mener at å bli sett og lyttet til på jobb er en av de aller viktigste trivselsfaktorene for oss i arbeidshverdagen. Gode ledere gjør derfor sitt beste for å imøtekomme dette behovet, fordi det å bli sett har enormt positiv effekt både på arbeidsmiljøet og produktiviteten. 

Men hva med de ansatte som aldri ser ut til å få nok anerkjennelse? Noen ganger kan ansattes behov for tilbakemeldinger være krevende for leder og også påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning, sier organisasjonspsykolog Kristin Dille fra Avonova Census.

Mange sjefer fortviler over medarbeidere som krever mye oppmerksomhet, gjennom stadige mailer eller prat bak lukkede dører. Det er faktisk en gjenganger.

 

Dille understreker at det å se hver medarbeider er noe av det aller viktigste leder gjør for at organisasjonen skal nå sine mål. Men noen ansatte krever så mye at det går utover de andre og skaper irritasjon i organisasjonen. Det er nemlig ikke bare sjefen som merker effekten av kravstore ansatte, kollegaene kan også bli usikre og oppfatte det som urettferdig at lederen vider så mye tid til en person.

Men hvorfor trenger enkelte ansatte så mye bekreftelse?

 

Usikkerhet skaper kravstore ansatte.

 

Å gi enda flere tilbakemeldinger og tettere oppfølging er ikke nødvendigvis løsningen. Kristin Dille minner om at lederens primæroppgave er å stake ut kursen og sørge for at virksomhetens strategi gjennomføres. Tiden som benyttes på hver enkelt medarbeider i det lange løp må være hensiktsmessig.

Et grunnleggende råd til ledere med krevende ansatte er å la dem prate seg ferdig. Hva er det egentlig som ligger bak? Hvorfor er han eller hun så usikker? Med svar på disse spørsmålene blir det lettere å se hva som må endres i organisasjonen for å skape strukturer og system som øker tryggheten.

I mange tilfeller bunner behovet for hyppige avklaringer i manglende struktur og tydelighet. Da er det langt mer effektivt å gjøre noe med dette enn å bruke stadig mer tid på tilbakemeldinger.

 

Bruk anerkjennelse som et ledelsesverktøy

 

Dille møter mange ledere som er flinke til å gi gode tilbakemeldinger, men færre som har et bevisst forhold til anerkjennelse. Og hva forskjellen er. Mens tilbakemeldinger gjerne er knyttet til en bestemt oppgave, handler anerkjennelse om å løfte fram medarbeiderens generelle styrker.

Forskning viser nemlig at såkalt styrkebasert tilnærming utløser tanker, følelser og handlinger som gir energi og drivkraft. Eksempler på styrker en leder kan framheve er lojalitet, effektivitet eller at en medarbeider er analytisk.

«Tilbakemeldinger er viktig, men anerkjennelse er svært effektivt med tanke på å bidra til økt engasjement og kreativitet,» sier Dille. Hvis leder i dialog med hver enkelt ansatt framhever personens sterke sider, vil dette ikke bare føre til en bedre relasjon mellom leder og medarbeider, det vil også øke hele organisasjonens robusthet og svakheter blir mindre dominerende.

Det er helt grunnleggende psykologi egentlig. Når du understreker folks styrker har det en selvforsterkende effekt ved at folk fokuserer riktigere.

 

 

Det handler om verdighet

 

Lederen som velger seg det største hjørnekontoret med tung dør er en utdøende rase. Men likevel er det mange som glemmer de små tingene i hverdagen. Og særlig kan det glippe for ledere i perioder de føler seg stresset eller tynget av egne oppgaver.

«Det burde kanskje være opplagt. Men det å ta seg tid til et vennlig blikk og et tydelige hei hver morgen går i glemmeboken for mange. Alle ledere burde reflektere over at slike små ting handler om verdighet. En som ikke blir møtt med blikkontakt føler seg fort oversett og kanskje også mindre verdsatt,» mener Dille.

Dette handler om å legge merke til medarbeidere som person og yrkesutøver og ikke bare til leveransene deres.

 

 Statistikk fra Norsk Jobbhelserapport 2018

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?