Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Når troen på fremtiden svekkes - Hvordan står det til med organisasjonstilhørigheten?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Når troen på fremtiden svekkes - Hvordan står det til med organisasjonstilhørigheten?

Hva skjer når organisasjonen svekkes i troen på ledelsens evne til å lede virksomheten inn i framtiden?

Over halvparten av arbeidstakerne i Norge tror egen ledelse og kollegaer har kompetansen som skal til for å møte framtiden. Men det er også en betydelig andel som stiller seg tvilende til om egen ledelse har det som skal til for å møte framtidens krav eller det som skal til for å utnytte mulighetene, viser Stamina sin Jobbehelseundersøkelse for 2018. Hva skjer da?

Det er fjerde året på rad Stamina har gjennomført en omfattende jobbhelseundersøkelse i Norge. 2500 arbeidstakere er stilt spørsmål i skjæringspunktet arbeidsliv, helse og livsstil. Flere av spørsmålene er viet tema endring.

Et av spørsmålene knytter seg til framtiden og i hvilken grad ansatte mener ledelsen og kollegaer i virksomheten de jobber i har tilstrekkelig kompetanse for å møte virksomhetens framtidige muligheter og utfordringer. 35 prosent har ingen bestemt formening, mens 14 prosent tror ledelsen og kollegaer i svært liten eller liten grad har den rette kompetansen. Det er ikke uproblematisk ifølge spesialist i organisasjonspsykologi Jan Norman Bjørkmo i Stamina.

Svekkes troen på ledelsens evne til å ivareta organisasjonens behov for framtiden, vil medarbeiderne oppleve mindre grad av organisasjonstilhørighet. Det kan slå negativt ut på flere forhold.

-Organisasjonspsykolog Jan Norman Bjørkmo.

Organisasjonstilhørighet defineres som i hvilken grad et individ identifiserer seg med organisasjonens verdier og føler engasjement for organisasjonen. En metastudie med resultat fra forskning med over 50 000 arbeidstakere viser at høy organisasjonstilhørighet gir lavere stress, redusert fravær og redusert turnover.

-Høy organisasjonstilhørighet korrelerer med både bedre arbeidsprestasjon og såkalt ekstrarolleadferd, som går ut på at medarbeideren frivillig tar på seg oppgaver utover de som er definert i egen stillingsinstruks når det er behov for det. Dette er bare noen av grunnene til at det er viktig at arbeidstakere beholder troen på framtiden, forteller Bjørkmo.  

– Det er altså all grunn til å ha sterkt fokus på håndtering av de menneskelige faktorene under omstilling og vektlegge forarbeid som tar opp i seg signaler nedenfra fra de som har best kjennskap til medarbeiderne. En god risikoanalyse må ligge i bunn før man går inn i endringsprosesser. Da vil man få et bedre overblikk over hvor man må sette inn tiltak for å trygge og involvere ansatte slik at de blir med på endringsreisen, sier Bjørkmo.

Først og fremst de yngste som ser mulighetene i endring

Årets undersøkelse viser at det først og fremst er de yngste arbeidstakerne som ser på endringer i arbeidsmarkedet som en mulighet for egen del.

35 prosent av dem under 30 år ser på endringer i arbeidsmarkedet som en mulighet. Tilsvarende andel for dem over 50 er 25 prosent.

Imidlertid er det nær 60 prosent som sier de har et verken eller forhold til endring og hvorvidt det representerer en trussel eller en mulighet for dem selv.

I hvilken grad opplever du at ledelse og medarbeidere på din arbeidsplass har tilstrekkelig kompetanse for å møte virksomhetens framtidige muligheter og utfordringer?

Vil du vite hvordan vi kan bistå i deres endringsarbeid?

Legg igjen dine detaljer og vi tar kontakt med deg helt uforpliktende for en prat om deres behov og ønsker.

jan-norman-bjorkmo

Jan Norman Bjørkmo

Org. psykolog- Cand psychol.

916 03 876

Jan Norman har samlet erfaring fra en rekke områder knyttet til norsk arbeidsliv gjennom de siste 20 årene. Han har blant annet vært nasjonal prosjektleder for Arbeidstilsynets hovedprosjekt innen psykososialt arbeidsmiljø og han har praktisert som arbeidspsykolog. I Stamina Census jobber Jan Norman som organisasjonspsykolog med hovedfokus på kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø, konflikthåndtering og omstilling.

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?