Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Mangel på god søvn tapper norske virksomheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mangel på god søvn tapper norske virksomheter

Under 20 prosent av oss føler at vi får god nok søvn. Dette påvirker produktiviteten, sikkerheten og ikke minst sykefraværet til norske virksomheter. Det er mye å hente på økt søvnfokus.

 

Dårlig søvn påvirker jobben

 

Det store paradokset er at selv om søvn er livsnødvendig for å kunne gjøre en god jobb, er det som oftest et ikke-tema i medarbeidersamtaler og annen oppfølging. Dårlig søvn er noe vi ikke snakker om, selv om det er mye vanligere enn vi tror. Faktisk så mange som en tredjedel av befolkningen sliter med søvnplager, ifølge Nasjonalt kompetansesenter for søvn.

«Det er stor sannsynlighet for at arbeidstakere som ikke fungerer i jobben også sliter med søvnen», sier bedriftssykepleier og søvnekspert Lena Drange Nesland i Avonova, som mener at arbeidsgiver er tjent med en mer helhetlig helsetilnærming for å komme til bunns i sykefraværet.

Det er selvfølgelig ikke arbeidsgivers ansvar å sørge for at hver og en av oss våkner uthvilt hver morgen, men det er mye å hente i å se arbeidstaker i et 24-timers perspektiv og vurdere forhold som søvn og totalbelastning.

 

Å få nok hvile kan nemlig ha stor effekt på produktiviteten, ifølge Nesland. Når søvnen fungerer har de fleste et bedre utgangspunkt for å ta tak i utfordringer både i jobb og privat. Og at dette er noe som opptar mange, blir svært tydelig i Norsk Jobbhelserapport 2018.

 

Mange som sliter med søvnen

 

Avonova har for fjerde gang foretatt en landsdekkende undersøkelse om arbeidsmiljø i norske virksomheter. Hele 86 prosent av de spurte mener god søvn har innvirkning på arbeidsevne og effektivitet. Allikevel er det bare 13 prosent av mennene som mener de har et svært godt søvnmønster, mot 20 prosent av kvinnene.

"Selv om over halvparten mener de sover godt eller svært bra, så er det et tankekors at nær en tredjedel føler at de verken har gode eller dårlige søvnvaner, og at en femtedel føler de har dårlig søvnmønster," sier Nesland.

Hun opplever en økende interesse for søvn i et helseperspektiv og for rådgivning og tjenester som har en mer helhetlig tilnærming til utfordringer i arbeidslivet.  Muskel- og skjelettplager samt psykiske utfordringer topper som årsaker til sykefravær. Og disse plagene er nært forbundet med søvnmønster som ikke er optimalt, påpeker Nesland.

Alle tåler en natt i ny og ne med dårlig søvn. Problemene oppstår når søvnen forstyrres jevnlig.

 

I hvilken grad opplever du at god søvn har innvirkning på arbeidsevne og effektivitet på jobb?

 

Total

Mann

Kvinne

I svært liten grad

 

1%

1%

I liten grad

2%

2%

2%

Verken eller

12%

13%

10%

I noen grad

37%

41%

31%

I svært stor grad

49%

43%

55%

Fra Norsk Jobbhelserapport 2018

Søvn må risikovurderes

 

Nesland mener at søvn bør inn som en del av risikovurderinger i arbeidslivet. Tradisjonelt har enkelte sektorer vært flinke til dette, men når vi ser hvordan søvn påvirker arbeidsevnen for alle, bør dette få et mye bredere fokus, påpeker hun.

Dårlig søvn fører ikke bare til slettere arbeidsresultater. Å sove for lite er også helseskadelig for den ansatte og kan føre til at det oppstår farlige situasjoner på jobb. I artikkelen «Trøtthet utgjør en sikkerhetsrisiko» påpeker Arbeidstilsynet at søvnunderskudd kan påvirke sikkerheten på arbeidsplassen. Får man for lite søvn, blir reaksjonsevnen dårligere og man kan rammes av «mikrosøvn», små ubevisste søvnanfall. Dette kan for eksempel føre til at man kan gå glipp av viktig informasjon eller havne i en alvorlig bilulykke, fordi man ubevisst dupper av noen sekunder.

Særlig skift- og nattarbeid kan føre til søvnunderskudd, da man utfordrer kroppens naturlige rytme. Dette stiller ekstra høye krav til hvile og restitusjon. 

Nesland mener at norske virksomheter tappes av medarbeidere som ikke er så uthvilte som de kunne ha vært og at dårlig søvnkvalitet går utover arbeidet de utfører. For å løse mange av dagens arbeidsutfordringer bør man derfor se arbeidstakeren i et 24-timersperspektiv. Hun viser til resultater i Jobbhelseundersøkelsen hvor hver fjerde arbeidstaker mener årsaken til søvnløse netter fordeler seg jevnt mellom jobb og privatliv.

Få søvn med som en naturlig del av medarbeidersamtaler, risikokartlegginger og sykefraværsoppfølging. Det er en god start for økt bevisstgjøring.

 

Hvis du sover dårlig om nettene er dette som oftest knyttet til?

 

Total

Mann

Kvinne

Stort sett til privatlivet

16%

15%

18%

Stort sett til jobbrelaterte forhold

13%

14%

13%

Jevnt fordelt mellom jobbrelaterte og private forhold

25%

23%

27%

Fysiske plager

11%

11%

12%

Ingen av delene. Jeg sover stort sett godt

34%

37%

31%

Fra Norsk Jobbhelserapport 2018 

Les mer om:

pexels-photo-1520137_2
kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

rydning

Haakon Rydning

Klinisk Psykolog

46443716

Haakon er klinisk psykolog spesialisert i familiepsykologi. Han jobber som gruppeleder for psykososialt team ved Stamina Helses største avdeling på Ullevål i Oslo. Haakon er en etterspurt foredragsholder som også bistår familier, enkeltindivider og par med problemløsning gjennom samtaler.

Vil du ha en prat med oss om søvn, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?