Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Dette får oss til å fungere i jobbhverdagen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Dette får oss til å fungere i jobbhverdagen

Hva er en god dag på jobben? Ifølge årets Jobbhelseundersøkelse er noe av det viktigste å bli sett og lyttet til av kollegaer og overordnede og å ha meningsfulle oppgaver.

53 prosent av de spurte i årets Jobbhelseundersøkelse mener dette er viktig. Litt færre, men nær halvparten vektlegger det å ha det hyggelig på jobb for at de skal fungere bra (48 prosent).

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Stamina Helse. Det er det fjerde året Stamina stiller 2500 arbeidstakere over 18 år i 50 prosent stilling eller mer et bredt spekter av spørsmål i skjæringspunktet arbeidsliv, helse og livsstil.

 

Kvinne mer opptatt av hygge

 

 

Resultatene viser at kvinner er signifikant mer opptatt av å bli sett og lyttet til enn menn. Mens 6 av 10 kvinner tikker av for behovet for å bli sett, er andelen blant menn 48 prosent. Flere kvinner enn menn ser også ut til å være opptatt av at det skal være hyggelig på jobb. Her er andelen 51 prosent blant kvinnene, mens den er 47 prosent blant menn.

Når det gjelder behov for meningsfulle oppgaver er det ingen kjønnsforskjell. Derimot ser vi at alder slår inn her. Mens meningsfulle oppgaver er viktig for 41 prosent blant dem under 30 år, øker andelen til 62 prosent blant dem over 50 år.

Hvilke tre faktorer opplever du som viktig for at du skal fungere godt i ditt arbeid? At jeg blir sett og lyttet til og tatt på alvor av mine kollegaer og overordnede 53% At jeg har meningsfulle oppgaver 53% At det er hyggelig å gå på jobb 48% At jeg har lønn som reflekterer arbeid og innsats 45% At jeg føler det er god balanse mellom jobb og privatliv 33% At jeg har utviklingsmuligheter 27% At jeg får god informasjon om eventuelle endringer i arbeidsoppgaver eller arbeidsmetode 20%

Det kan se ut til at menn legger mer vekt på lommeboken enn hyggen. 47 prosent av mennene trekker fram at det er viktig med lønn som reflekterer lønn og innsats. Blant kvinnene er det 39 prosent som framhever det samme. Menn er også mer opptatt enn kvinner av at virksomheten de jobber i er respektert blant andre.

Organisasjonspsykolog Kristin Dille i Stamina Census mener resultatene underbygger betydningen av et godt arbeidsmiljø. Ikke bare i form av hygge, men også ved at arbeidshverdagen er tilrettelagt på en god måte som bidrar til at den enkelte opplever mening og ser sitt bidrag som verdifullt i en større helhet. 

Et godt arbeidsmiljø hvor kolleger og overordnede utøver godt medarbeiderskap gjennom å hjelpe og støtte hverandre og ikke minst gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger bidrar til opplevelsen av å ha en viktig rolle på arbeidsplassen.  

hand

Medarbeiderskap

handler om hvordan man forholder seg til arbeidsoppgaver, til kollegaer og arbeidsgiveren. For å danne et godt medarbeiderskap må medarbeiderne ta ansvar sammen med lederen, og ikke kun forvente at lederen skal tilrettelegge for dem.

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

Vil du ha rapporten tilsendt?

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

jan-norman-bjorkmo

Jan Norman Bjørkmo

Org. psykolog- Cand psychol.

916 03 876

Jan Norman har samlet erfaring fra en rekke områder knyttet til norsk arbeidsliv gjennom de siste 20 årene. Han har blant annet vært nasjonal prosjektleder for Arbeidstilsynets hovedprosjekt innen psykososialt arbeidsmiljø og han har praktisert som arbeidspsykolog. I Stamina Census jobber Jan Norman som organisasjonspsykolog med hovedfokus på kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø, konflikthåndtering og omstilling.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?