Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Jobbhelserapporten 2018

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Jobbhelserapporten 2018

Vi har et godt arbeidsmiljø, trivelige kollegaer og lyse lokaler står det i stillingsannonsene. Annonsene forteller oss at begrepet arbeidsmiljø er diffust for mange og at det brukes om mangt og mye. For hva er egentlig et godt arbeidsmiljø, og hva handler det om?

Kanskje er det fordi begrepet rommer både fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold at begrepsbruken er blitt så uklar? I det siste har vi imidlertid sett interessante diskusjoner om hva et godt arbeidsmiljø innebærer. Stami og Pål Molander er en av dem som har bidratt til økt fokus gjennom å understreke at arbeidsmiljø handler om hvordan vi jobber og organiserer arbeidet. I Stamina er vi enig i dette og at det ikke er tvil om at det er lønnsomt å jobbe for et godt arbeidsmiljø.

Målbar effekt av godt arbeidsmiljø

Gode arbeidsmiljøer gjør virksomhetene mer effektive og produktive. Stami har trukket fram europeisk forskning som viser at hver krone investert i arbeidsmiljø gir 2,2 kroner tilbake. NHO-konferansen i Oslo satte også fokus på dette gjennom tema verdien av arbeid.

Det er flere faktorer som går igjen i de vitenskapelige studiene for hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø, og mange av disse er i stor grad knyttet til organisatoriske forhold.

Dette er faktorer som for eksempel:

  • arbeidstakers opplevelse av muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag
  • om nærmeste leder er tydelig i sine krav og forventninger

Jobbhelseundersøkelsen ser nærmere på disse og flere andre avgjørende faktorer. I likhet med tidligere år har vi stilt spørsmål til 2500 arbeidstakere i 50 prosent stilling eller mer. Nytt av året er det at vi har delt inn respondentene i offentlig og privat sektor. Vi registrerer dermed flere forskjeller som er relevante i arbeidet med å utvikle sunne arbeidsmiljøer. 

Medarbeiderskap og lederskap

Mens stillingsannonsene kan forlede oss til å tro at godt arbeidsmiljø er noe du skal kreve, har fornyet fokus bidratt til at vi også snakker mer om arbeidstakers rett og plikt til å bidra i utviklingen av et godt arbeidsmiljø. Nå snakker vi om medarbeiderskap. Jeg liker begrepet. Mens pliktbegrepet gjerne brukes om noe som er lite lystbetont får medarbeiderskap fram det positive i det å bidra på arbeidsplassen utover det å løse egne arbeidsoppgaver.

Jeg håper årets undersøkelse kan bidra til videre diskusjoner om hvordan vi kan utvikle tiltak som gjør at virksomheter kan organisere arbeidet enda bedre. Til beste for enkeltindividene, virksomhetene og samfunnet.

Beste hilsen

Eskild R. Larsen
Administrerende Direktør i Stamina Helse 2016-2019

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

jan-norman-bjorkmo

Jan Norman Bjørkmo

Org. psykolog- Cand psychol.

916 03 876

Jan Norman har samlet erfaring fra en rekke områder knyttet til norsk arbeidsliv gjennom de siste 20 årene. Han har blant annet vært nasjonal prosjektleder for Arbeidstilsynets hovedprosjekt innen psykososialt arbeidsmiljø og han har praktisert som arbeidspsykolog. I Stamina Census jobber Jan Norman som organisasjonspsykolog med hovedfokus på kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø, konflikthåndtering og omstilling.

kristin-dille

Kristin Dille

Org. psykolog- Cand psychol.

416 51 936

Kristin er spesialist i organisasjonspsykologi. Hun er en engasjert og uredd konsulent med bred erfaring innen ledelse og organisasjons-utvikling. I Avonova Census benytter hun oppdatert forskning i sitt praktiske arbeid med å bistå virksomheter i å utvikle sunne og bærekraftige arbeidsmiljøer.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?