Søvn og ledere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ønsker du få beskjed når Norsk Jobbhelserapport 2018 er klar?

Søvn og ledere

Vi i Stamina Helse er i kontakt med mange ledere i forskjellige bransjer, bedrifter og yrkesgrupper. En del av disse har søvnutfordringer og plager.

Som mennesker er vi individuelle hva gjelder søvnmønster. Vi er også svært individuelle når det gjelder søvnbehov og lengde. Noen klarer seg utmerket på 5-6 timer mens andre trenger opp mot 9 timers søvn jevnlig for å fungere. 

Det er viktig at vi vi ikke sammenligner oss med hverandre når det gjelder søvnlengde. Hvordan hver og en av oss opplever at vi fungerer på dagtid sier mer om hvordan kvaliteten på søvnen har vært og er således enn viktigere pekepinn på hva vi trenger enn antall timer.

Svært mange ledere tar kontakt med oss i bedriftshelsetjenesten med egne søvnplager. De færreste har søvnsykdommer som for eksempel søvnapne, men det finnes naturligvis også eksempler på det. Oftest dreier det seg imidlertid om generelle plager med innsovning, oppvåkninger under søvn og for tidlig oppvåkning. Dette oppleves så å gå utover arbeidskapasitet og produktivitet på jobben.

Det interessante er at mange allikevel opplever å faktisk fungere fint påfølgende dag selv om de ikke har sovet uavbrutt, eller nok. Det er merbekymringen over å ikke ha sovet igjennom hele natta og stresset med å få sove som plager dem.

I vår søvnveiledning informerer vi derfor om at kvalitet i søvnen er vel så viktig som lengden, selv om det naturligvis er viktig at søvnen blir prioritert i et 24 timers perspektiv. I snitt regner man 7-9 timer som det normale, men det er mange som klarer seg på langt mindre dersom kvaliteten er god.

Ledere har et stort arbeidspress og har ofte også verv utenfor selve jobben ( idrettslag, styreverv osv) som de også skal følge opp på fritiden. Kanskje i tillegg til familie, barn og fritidsinteresser. Dette skaper ofte et tidspress både på fritid og jobb som igjen går utover tid prioritert til søvn samt tid til trening, familie og sosialt nettverk. Kanskje blir leggetid den eneste tiden i løpet av dagen hvor «tankene får vandre»? Eller neste dag planlegges? Mange av samtalene vi har med ledere med søvnplager handler derfor om psykososiale faktorer som spiller en vesentlig rolle inn i søvnen. Om hvordan vi spiser, om vi er fysisk aktive, om vi har gode personlige relasjoner, om vi trives med og mestrer jobben vår – osv. 

En god døgnrytme også i helgen er med på å gi god kvalitet i søvnen. Man kan ikke forvente seg å sovne kl 23 på søndagskvelden om man har sovet mye lengre enn til normalt oppvåkningstidspunkt samme dag. Da er man rett og slett ikke trøtt nok. Vi skaper et søvntrykk gjennom dagen, som starter fra tidspunktet ved oppvåkning og utvikler seg utover dagen og kvelden mot leggetid.  Det er bedre å få en tilstrekkelig mengde med dyp søvn (oftest de 4 første timer av søvnen) enn å få flere timer med dårlig søvnkvalitet og stresset med å sove (nok).

Ofte ser vi at gjennom denne typen veiledning i hva som er normalt og ikke i søvnen, blir ledere ofte kvitt mange av bekymringene rundt det å ikke få sove nok til å prestere godt. Vi understreker allikevel alltid at det er viktig å ta vare på og måte sitt søvnbehov.

«Power naps» blir stadig nevnt som et tiltak for å styrke fokus og produktivitet på jobb. Blant våre kunder er det svært mange bedrifter som ikke har mulighet til å tilrettelegge for slike tiltak. For oss er det derfor heller et fokus på hvorfor ansatte trenger «power naps» eller tilsvarende i arbeidstiden, for heller å ta tak i de bakenforliggende utfordringene. Enkelt sagt er balansen i livet – gjennom de 24 timene døgnet gir oss – ofte det vesentlige for at vi både skal prestere godt og restituere oss godt.

Søvn er blitt et svært viktig tema i vårt  HMS-arbeid. Det at ledere har fokus på dette temaet vil være med på å øke bevisstheten rundt og fokus på forebygging av arbeidsuhell og feil forårsaket av søvnplager. Søvn har blitt en viktig del av risikovurderingen virksomheter gjør, både i forhold til uhell og i forebygging av sykefravær og psykososial arbeidsmiljøutfordringer. Opplever du som kollega eller leder at noen sliter med trøtthet på dagtid, at de sovner på jobb, eller på noen måte utgjør en sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen bør du ta kontakt med bedriftshelsetjenesten eller annet fagpersonell.

Kontakt oss

Norsk Jobbhelserapport 2017

Ønsker du å lese hele rapporten? Legg igjen kontaktdetaljer og få tilgang på rapporten.

Dersom du ønsker en prat eller gjennomgang om rapportens innhold, gi oss beskjed i meldingsfeltet og vi kontakter deg.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?