Når litt kan bety alt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Når litt kan bety alt

Etter en årrekke med rekorddeltakelse i Birken, vekst i triatlon og maraton, melder arrangører om stort frafall. Trenden er klar – mer helse og mindre prestasjonsfokus. Resultatene fra årets jobbhelseundersøkelse gir de samme signalene. Men ikke desto mindre – en stadig økende andel opplever at egen arbeidsevne henger sammen med livsstilen.

Nær syv av ti (67 prosent) ser sammenheng mellom livsstil og arbeidsevne. Dette er litt opp fra fjoråret. Da svarte 64 prosent tilsvarende, mens andelen i 2015 var 65 prosent.

Det overrasker ikke at andelen som opplever at livsstilen påvirker yteevnen kan være stigende. Vår livsstil er blitt vår største helseutfordring, og det er klart at norske arbeidstakere føler på dette både privat og i jobb.

-Direktør i Stamina Trening, Hilde A. Sandvoll.

Fortsatt er det slik at godt over halvparten av alle nordmenn i halv stilling eller mer ønsker å legge om til en sunnere livsstil. 56 prosent av de spurte har slike ambisjoner. Tallene er på linje med tallene for 2016. Nær en av tre befinner seg i verken eller-kategorien. Det er altså bare en liten andel som oppgir at de ikke har ønske om livsstilsendring til det bedre.

– Å legge om livsstilen er opp til den enkelte. Men når ambisjonen finnes hos så mange, er det utvilsomt lønnsomt for samfunnet og norske virksomheter å legge til rette for at de som trenger det mest får støtte i hverdagen til å ta bedre valg, sier Sandvoll.

God livsstil mer enn sunn kost og mosjon

Årets undersøkelse gjør et dypdykk i hva arbeidstakere mener er en sunn livsstil. Det overrasker neppe at fysisk aktivitet og et sunt og variert kosthold i tråd med offentlige anbefalinger kommer høyt opp. 77 prosent av de spurte mener fysisk aktivitet er viktig for en sunn livsstil. Mer tankevekkende er det kanskje at 75 prosent sier at de vektlegger tilstrekkelig søvn som en viktig faktor for god livsstil – ikke fordi man ikke forstår at det er viktig, men fordi sammenhengen ikke adresseres så ofte. Det å ha en følelse av å ha det bra fremheves av like mange (74 prosent).

– Disse tallene viser at arbeidstakere flest har et helhetlig syn på egen helse. Mens vi snakker mye om kost og aktivitet, er det betydelig mindre fokus på god søvnkvalitet, hva det betyr for kropp og sinn samt hvordan det påvirker hverdagen, understreker Sandvoll. 86 prosent mener at god søvn påvirker egen arbeidsevne og effektivitet. Blant de under 30 har ni av ti denne opplevelsen. Like fullt snakkes det lite om søvn i tradisjonell bedriftshelsesammenheng.

tabell sunn livsstil

Ser vi et nytt risikobilde?

Konsekvensene av dårlig livsstil gir tydelige utslag på statistikken. Tromsøundersøkelsen, som er en av landets mest omfattende folkehelsereferanser, har målt livsstilsindikatorer blant Tromsøs befolkning i over 40 år. Blant 40–49-åringer har kvinners kroppsmasseindeks (KMI) økt fra 24 i 1980 til nærmere 27 i 2016, mens menns KMI har økt fra 25 til vel 28,1 (gjennomsnitt).

– Tallene er et varsku om utvikling av overvekt og fedme, men også om konsekvenser som overvekt og andre livsstilsrelaterte plager har for​ muskel- og skjelettproblemer, søvn, selvfølelse og arbeidsevne, sier Sandvoll.

I oktober 2017 igangsettes en forstudie (pilotstudie) som del av Tromsøundersøkelsen. Målet er å se om trening og aktiv oppfølging av overvektige med forhøyet risiko for hjerte-karsykdom kan gi varig livsstilsendring. Prosjektet ledes av UiT – Norges arktiske universitet i samarbeid med Stamina, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og flere lokale aktører.

– Vi trenger å få forskningsdata på effekten av livsstilsendring over tid. Fra før vet vi imidlertid at små endringer gir størst effekt hos de som trenger det mest. Det bør arbeidsgivere som ønsker å bidra til god livsstil ta inn over seg, understreker Sandvoll.

CEO Eskild Larsen i Stamina Group registrerer at Stamina får et økende antall henvendelser fra virksomheter som opplever nedsatt arbeidsevne hos ansatte som følge av blant annet lite helsefremmende livsstil. Ifølge Larsen fører det til økt behov for å kartlegge og styrke den enkelte individuelles arbeidsevne i norske virksomheter, samtidig som problemstillingene knyttet til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet blir bredere.

Norske arbeidsgivere må forberede seg på et nytt risikobilde grunnet livsstilsutfordringer.

-CEO Eskild Larsen i Stamina Group

Litt kan bety alt            

– Effekten av aktivitet er størst hos de i nedre del av aktivitetsskalaen. Da er det ganske forstemmende at mange av aktivitetstiltakene som igangsettes på arbeidsplasser rundt omkring diskvalifiserer 90 prosent av arbeidsstokken, mener Sandvoll.

Skal man for eksempel nå den overvektige barnehageansatte som ikke kan løpe etter et barn på vei ut porten eller yrkessjåføren som får søvnplager grunnet vektøkning, handler det om å bidra til å bryte opp et passivt mønster mer enn noe annet.

– Arbeidsplassen har ikke ansvar for at folk skal leve helsefremmende, men med enkle grep kan arbeidstakeren inspireres til aktivitet og et bedre kosthold, sier Sandvoll.

Gåmøter, oppskårne grønnsaker ved kaffemaskinen og oppmuntring til å gå litt rundt når man snakker i telefonen er eksempler på små korreksjoner som kan inspirere til mer helsefremmende holdninger. Sandvoll mener også at arbeidsplassen har et ansvar for å adressere livsstil som representerer en risiko i arbeidshverdagen. – Det kan være en vond, men nødvendig samtale, sier hun.

Den viktige og vanskelige samtalen

En leder plikter å ta tak i problemer når de dukker opp. Da er en samtale for å avklare utfordringene det første skrittet. Mange kvier seg for vanskelige dialoger dersom man for eksempel mistenker at en medarbeider sliter med psykiske utfordringer og/eller at arbeidsevnen hos den ansatte utvikler seg negativt grunnet lite helsefremmende livsstil.

Oppsummeringer og oppmuntringer vil hjelpe medarbeideren til å åpne seg slik at veien videre kan avklares. Kanskje trengs det støttespillere, hjelpemuligheter eller andre samarbeidspartnere? Vær forberedt på følelser og hvordan du takler disse.

-Senior organisasjonsrådgiver i Stamina, Øyvind Bjørge

Med vennlighet og positivitet kommer du langt. Ta imot den ansattes følelser og tanker med empati og forståelse. Da viser du også at det er viktig for deg at dine medarbeidere har det bra. Får du tydelig frem at du forstår, at du vil hjelpe og at du ønsker å være en «viktig spiller på banen», vil problemet kunne tydeliggjøres slik at løsningen blir enklere å finne.

Samtidig må lederen være fast og bestemt med tanke på hva som er forventningen – hva som er ønsket og hva som er uønsket. Medarbeideren må forstå sin medvirkningsplikt til å optimalisere sitt eget arbeidsmiljø, og denne samtalen kan derfor tydeliggjøre denne muligheten, avslutter Øyvind Bjørge.

spesial

Visste du at..?

Fysisk aktivitet er det viktigste for å beholde en god helse.

Hverdagsaktiviteten som får opp pulsen har forebyggende effekt på mange sykdommer.

Den samlede tiden i ro i løpet av dagen, som ofte er stillesitting, er en selvstendig risikofaktor for dårligere helse.

"Å legge om livsstilen er opp til den enkelte. Men når ambisjonen finnes hos så mange, er det utvilsomt lønnsomt for samfunnet og norske virksomheter å legge til rette for at de som trenger det mest får støtte i hverdagen til å ta bedre valg."

-Hilde A. Sandvoll

ikon-utropstegn_2_liten

Her er noen tips for de vanskelige dialogene

Forbered deg skikkelig: Hva er målet med samtalen og hvilket ambisjonsnivå har du?

Bestem deg for hva du ønsker å formidle, og sørg for at medarbeideren forstår hva budskapet ditt er.

Velg en egnet arena hvor dere kan snakke uforstyrret. La den andre få utløp for sin frustrasjon og eventuelt andre følelser.

Fokuser på interesser/forventninger: Hva er den andres primære interesser, hva er dine?

Oppsummer samtalen og sjekk ut at dere har forstått hverandre. Dette er tillitsskapende.

Lag en realistisk plan for hva dere kan oppnå/hvilken forventning som skal innfris.

Hvis målet er å utvikle medarbeideren, er det smart å finne «energipunkter» hos medarbeideren som kan gjøre endringen attraktiv og til en spennende reise.

Følg opp jevnlig. Det vi blir målt på, har vi en tendens til å gjøre noe med

God søvn er essensielt for god arbeidsevne, og god søvn og følelse av å være uthvilt støtter opp om en sunn livsstil.

Norsk Jobbhelserapport 2017

Ønsker du å lese hele rapporten? Legg igjen kontaktdetaljer og få tilgang på rapporten.

Dersom du ønsker en prat eller gjennomgang om rapportens innhold, gi oss beskjed i meldingsfeltet og vi kontakter deg.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?