Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Vi sliter med tidspress og ressursknapphet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi sliter med tidspress og ressursknapphet

Nær halvparten av nordmenn i arbeid kjenner på tidspress og opplever det som en utfordring i arbeidshverdagen. Det viser en representativ undersøkelse Norstat har gjennomført for Avonova. Ressursknapphet og utydelige roller er andre forhold som nevnes av mange når de skal sette fingeren på hva som gjør arbeidsdagen krevende.

Det er tredje året på rad at Avonova stiller 2500 arbeidstakere spørsmål om arbeidsliv, livsstil og helse. Tidspress befester seg som den utfordringen flest kjenner på i norsk arbeidsliv. Kombinert med for lite ressurser, gjør det at mange nordmenn kjenner på tidsklemma og alt de skulle ha gjort. Dette bildet har vært konsistent siden undersøkelsen ble gjennomført første gang.

Vil du lese Norsk Jobbhelserapport 2019? Bestill her>>>

 

 

Særlig de med høy utdannelse kjenner presset

 

Tidspress nevnes som en utfordring av halvparten av de spurte som har tre år høyskole eller mer. Mens det er de høyt utdannede som sliter mest med dette kravet, strever flere enn snittet blant dem under 30 år med krav til effektivitet (34 prosent mot et snitt på 26 prosent). Denne yngste gruppen sliter også i litt høyere grad enn snittet med tidspress. (50% mot 47%).

Mens det er en høyere andel kvinner enn menn som sliter både med tidspress, ressursknapphet og krav til effektivitet, er det en høyere andel menn enn kvinner som oppgir at de synes utydelige roller er en utfordring i arbeidslivet. (29% mot 25%).

-Den opplagte veien ut av tidspresset vil for mange være færre oppgaver eller mer tid, men organisasjonspsykolog Birgit Sørnes i Avonova Census advarer mot å trekke forhastede konklusjoner.

 

Verktøy for å håndtere en tettpakket hverdag

 

Forskning viser at utfordringer knyttet til arbeidspress ofte løses bedre ved å gi ansatte ressurser til å håndtere det fremfor å fokuser på å redusere presset.

Dersom ledelsen lykkes med å gi ansatte ressurser og verktøy kan arbeidspress ofte bli håndterbart.

-Organisasjonspsykolog Birgit Sørnes i Avonova Census

Organisasjonspsykolog Birgit Sørnes i Avonova Census mener ressurser i denne sammenhengen for eksempel kan være at en har en diskusjonspartner i form av en erfaren kollega, godt organiserte arbeidsprosesser og tydelig definisjon av arbeidsoppgaven.

Å tenke nytt rundt tidspress krever noe av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Å se etter løsninger og støtte fremfor å fokusere på å redusere arbeidsbelastningen kan være uvant, men lykkes man blir resultatet gjerne økt mestring og økt motivasjon. Mange tåler høyt arbeidspress dersom de har måter å håndtere det på, sier Birgit Sørnes.

Samtidig understreker Birgit Sørnes at prioritering er en viktig lederoppgave. Dette bør ikke delegeres bort til en ansatte som for eksempel sliter med to leveranser som ikke lar seg løse parallelt. Har en ansatt hatt en periode med stort arbeidspress er det også viktig at ledelsen skaper rom for avbrekk. Alle vil ha behov for noe tid til restitusjon etter perioder med stress.

 

Tydelighet om ansvar, forventninger og mandat

 

Uklare roller medfører utfordringer på jobben for flere menn enn kvinner. Mens mange utfordringer er sammensatte, peker NN på at kommunikasjon ofte er løsningen når rollebildet er uklart. Et første råd er derfor at ledere er bevisst mandat og hvordan dette tydeliggjøres for en medarbeider.

Vi opplever igjen og igjen at det i mange arbeidsmiljøer danner seg ulike oppfatninger om forventninger og mandat. Ofte har dette utspring i at man ikke har tatt seg tid til en runde med forventningsavklaring.

-Organisasjonspsykolog Birgit Sørnes i Avonova Census

-Tydelighet kombinert med ydmykhet og respekt for medarbeideren vil bidra til rolleavklaring. Det usagte tolkes fort ulikt. Kimen til misforståelse ligger gjerne i det vi ikke sier, avslutter Birgit Sørnes.

 

 

Mye uforløst potensiale i norske virksomheter

 

19 prosent sier de kjenner på at arbeidsdagen er preget av for få utfordringer og rutinearbeid.

-Ledere burde se mulighet i at nær 1 av 5 mener de har for få utfordringer i arbeidshverdagen. Det forteller noe om at det er mye uforløst potensial ute i norske virksomheter, sier Birgit Sørnes

hoste

Hvorfor er vi så syke?

Norsk Jobbhelserapport 2019 er ute nå. Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det.

Vi sender rapporten til deg - gratis.

Klikk her

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?