Jobbhelserapport 2017

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Jobbhelserapport 2017

Igjen har Avonova undersøkt hvordan yrkesaktive i Norge opplever sammenhengen mellom arbeidsforhold, livsstil og privatliv. Det sies at to ganger er en repetisjon og at tre ganger er en tradisjon – og det føler vi at det har blitt med denne tredje rapporten. Svar fra ikke mindre enn 2500 ansatte i virksomheter over hele Norge over tid gir oss et solid innblikk i hva som motiverer, frustrerer og engasjerer på norske arbeidsplasser.

Ifølge European Working Conditions Surveys er Norge et av landene i verden hvor arbeidstakere opplever høyest grad av autonomi og kontroll over egen arbeidssituasjon. Årets jobbhelseundersøkelse viser at et flertall benytter mulighetene det gir til å gjøre egen arbeidshverdag mer interessant og effektiv – og at det igjen motiverer. I denne rapporten kommenterer noen av våre organisasjonspsykologer hvordan selvledelse bidrar til resultater. 

God natt og god dag

Bare halvparten av arbeidstakerne i Norge vurderer egne søvnvaner som gode. Det overrasker ikke bedriftssykepleier og søvnekspert Lena Drange Nesland. Hun erfarer at mange av de hun møter som sliter i arbeidshverdagen, har utfordringer knyttet til nettopp søvn og restitusjon.

Det er første gang jobbhelseundersøkelsen stiller spørsmål knyttet til søvnvaner og hvordan arbeidstakere vurderer sammenhengen mellom søvn, arbeidsevne og helse. Svarene er entydige: God søvn er essensielt for god arbeidsevne, og god søvn og følelse av å være uthvilt støtter opp om en sunn livsstil.

Søvn hører absolutt hjemme i det systematiske arbeidet til norske virksomheter. Det handler ikke om at arbeidsgiver skal bidra med mange former for tilrettelegging. Snarere handler det om å bidra med hjelp til å finne årsaken slik at den ansatte kan ta tak i utfordringene selv.

-Bedriftssykepleier og søvnekspert Lena Drange Nesland

Les mer om søvn og arbeid

En ny begynnelse – få de ansatte med deg

Fjorårets undersøkelse konstaterte at både arbeidsmiljø og synet på egen organisasjon lider under omstilling. Slik er det fortsatt, og langt fra alle ledere får de ansatte med seg på at en ny start er en god start. Mens tre av ti mener ledelsen har fått ønskede resultater ut av omstillinger i året som gikk, mener en tilsvarende andel det motsatte. Så hva skal til for å få de ansatte med seg på en ny start?

Seks av ti arbeidstakere i Norge opplevde omstilling i året som gikk. Det er en lavere andel enn året før, da andelen var syv av ti. Selv om takten er noe lavere, er det liten tvil om at arbeidslivet er i stadig endring og vil fortsette å være det. Og selv om endring kan være vanskelig, er det ifølge jobbhelseundersøkelsen langt fra alle som skulle ønske at alt var som før. 38 prosent av de spurte i årets undersøkelse opplevde endringene som positive, mot 43 prosent som opplevde dem som svært eller litt negative. Arbeidstakere under 30 år er overrepresentert blant de som opplevde endringene som positive.

Gode omstillingsprosesser følger planer og et tett informasjonsløp. Men selv om plasteret rives fort av, skjer ikke helingsprosessen over i en ny hverdag av seg selv. Det gjelder å være en god brobygger fra gammelt til nytt.

-Organisasjonspsykolog og leder av Census, Ruth Eva Gagliardi.

 Les mer om omstilling og endring

Gleden over å gjøre en god jobb motiverer oss mest

Ingenting motiverer norske arbeidstakere mer enn gleden over å gjøre en god jobb. Dette oppleves som den viktigste indre motivasjonsfaktoren i jobbhverdagen. Men hva er egentlig arbeidsglede?

– At gleden over å gjøre en god jobb oppgis som den viktigste indre motivasjonsfaktoren i folks arbeidshverdag, sier også mye om hva jobben og arbeidsplassen betyr for folk. Vi vet jo at nettopp det å miste jobben eller å være mellom jobber oppleves utfordrende for svært mange, sier organisasjonspsykolog Audun B. Petersen. Han synes det er interessant at betydningen av å gjøre en god jobb er omtrent like motiverende for kvinner som for menn, mens for eksempel tilhørighet oppleves som en viktig motivasjonsfaktor av langt flere kvinner enn menn.

I synonymordboka finner man at «glede» kan erstattes med «tilfredshet». Organisasjonspsykologen er imidlertid opptatt av å skille arbeidsglede fra begreper som tilfredshet og det å ha det koselig eller gøy. Arbeidsglede må snarere knyttes til det å være en engasjert medarbeider som finner mening i oppgavene man skal løse. Fra forskningen vet man også at engasjement påvirker resultater – i motsetning til tilfredshet, som man ikke kan dokumentere gir positiv effekt på produktivitet og kvalitet på organisasjonsnivå.

indre motivasjon

LES MER OM JOBB OG ENGASJEMENT

Når litt kan bety alt

Etter en årrekke med rekorddeltakelse i Birken, vekst i triatlon og maraton, melder arrangører om stort frafall. Trenden er klar – mer helse og mindre prestasjonsfokus. Resultatene fra årets jobbhelseundersøkelse gir de samme signalene. Men ikke desto mindre – en stadig økende andel opplever at egen arbeidsevne henger sammen med livsstilen.

Nær syv av ti (67 prosent) ser sammenheng mellom livsstil og arbeidsevne. Dette er litt opp fra fjoråret. Da svarte 64 prosent tilsvarende, mens andelen i 2015 var 65 prosent.

Det overrasker ikke at andelen som opplever at livsstilen påvirker yteevnen kan være stigende. Vår livsstil er blitt vår største helseutfordring, og det er klart at norske arbeidstakere føler på dette både privat og i jobb.

-Direktør i Stamina Trening, Hilde A. Sandvoll.

Fortsatt er det slik at godt over halvparten av alle nordmenn i halv stilling eller mer ønsker å legge om til en sunnere livsstil. 56 prosent av de spurte har slike ambisjoner. Tallene er på linje med tallene for 2016. Nær en av tre befinner seg i verken eller-kategorien. Det er altså bare en liten andel som oppgir at de ikke har ønske om livsstilsendring til det bedre.

– Å legge om livsstilen er opp til den enkelte. Men når ambisjonen finnes hos så mange, er det utvilsomt lønnsomt for samfunnet og norske virksomheter å legge til rette for at de som trenger det mest får støtte i hverdagen til å ta bedre valg, sier Sandvoll.

tabell livsstil

LES MER OM LIVSSTIL OG ARBEIDSEVNE

eskild

Kjære leser

Det er liten tvil: Jobben er viktig for at vi skal ha det bra! Vi ser det i årets undersøkelse og det slås fast i FNs World Happiness Report. Norge topper listen, og måten norsk arbeidsliv er organisert på er utvilsomt en medvirkende faktor. Jeg synes vi har grunn til å være stolte over at arbeidsglede er den viktigste indre motivasjonsfaktoren i jobbhverdagen. Det sier mye om at vi i Norge har en arbeidslivskultur å bygge videre på.

Men tross velstand, motivasjon og arbeidsglede ­– det er også utfordringer å ta tak i. Nå ser vi konturene av et nytt risikobilde knyttet til ansattes helse og livsstil. Livsstil er blitt vår største helseutfordring, og ifølge WHO vil livsstil være årsaken til 70 prosent av all sykdom innen 2020. Det skaper utfordringer privat og på jobb.

Skal vi møte disse utfordringene må vi jobbe helhetlig og forebyggende. Vi har lenge jobbet med behovsprøvde, kunnskapsbaserte og systematiske tiltak for å styrke miljøet på norske arbeidsplasser. Nå øker fokuset på å jobbe tilsvarende for å styrke individets arbeidsevne, og mange virksomheter er nysgjerrige på helsefremmende tiltak. Det hilser vi velkommen. Vi tror det er sunt å stille spørsmål ved om det som fungerte i går, nødvendigvis er den beste løsningen i morgen.

God lesing!

Beste hilsen
Eskild R. Larsen
Administrerende Direktør i Stamina Helse 2016-2019

Om AVONOVA

Avonova er Norges største bedriftshelsetjeneste, med over 50 kontorer rundt om i landet. Gjennom arbeid med systematisk HMS, arbeidsmiljø og helse jobber våre 550 ansatte hver dag for friske folk i sunne, trygge og produktive arbeidsmiljøer hos våre 6000 kunder.

Norsk Jobbhelserapport 2017

Ønsker du å lese hele rapporten? Legg igjen kontaktdetaljer og få tilgang på rapporten.

Dersom du ønsker en prat eller gjennomgang om rapportens innhold, gi oss beskjed i meldingsfeltet og vi kontakter deg.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?