Jobbhelserapport 2016

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
banner_bht_opt

Jobbhelserapport 2016

For andre år på rad har 2500 yrkesaktive nordmenn svart på spørsmål om livsstil, helse og arbeidssituasjon. Dette er verdifull informasjon for bedrifter som vil øke produksjonsnivået ved hjelp av helsefremmende tiltak. Undersøkelsen er gjennomført av Nordstat på oppdrag av Stamina.

Dette er noe av det viktigste rapporten viser i år:

  • Stadig flere vil at arbeidstager skal legge til rette for en sunnere livsstil
  • Yngre arbeidstagere er mer opptatt av helsefremmende arbeidsplasser enn eldre
  • Majoriteten ser en klar sammenheng mellom egen helse og yteevne
  • 7 av 10 arbeidstagere opplevde omstilling på arbeidsplassen gjennom siste år
  • Nær halvparten av disse oppgir at omstillingen har hatt negativ effekt på arbeidsmiljøet

Uthvilte og fornøyde medarbeidere har best arbeidskapasitet over tid, og bidrar positivt til arbeidsmiljøet. De har også mer overskudd til å gjøre det de liker på fritiden, noe som igjen gir inspirasjon og energi til å takle utfordringer både i arbeidshverdagen og i livet generelt.

-Janne Schiøll, psykolog og spesialist på livsstilsendring ved Nimi Ringerike

LIVSSTIL OG YTEEVNE HENGER SAMMEN

Godt over seks av ti (64 prosent) opplever sammenheng mellom egen livsstil og yteevne på jobb. Jo sunnere de er, jo bedre jobber de. Resultatene sammenfaller helt med fjorårets undersøkelse. En helsefremmende arbeidsplass vil derfor gi både arbeidsgiver, ansatt og samfunnet gevinst.

I 2016 ble det også for første gang i Norge utarbeidet en samlet og detaljert oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen dør og lider av; Sykdomsbyrderapporten 2016, utgitt av Folkehelseinstituttet.

Konklusjonen er at livsstilsrelatert sykdom er blitt vår helseutfordring nummer én. Korsrygg- og nakkesmerter, samt angst og depresjon, topper listen over hva som plager oss og fører til såkalt helsetap. Enkelt sagt så sitter, spiser og stresser vi oss syke.

Men små grep viser seg å gi stor effekt for de som trenger det mest.

Les mer om livsstil og helse fra Stamina.

DE FLESTE VIL LEVE SUNNERE – MEN TRENGER MOTIVASJON

Over halvparten av alle yrkesaktive nordmenn ønsker å leve sunnere.  55 prosent av de spurte i Jobbhelseundersøkelsen oppgir at de i svært stor, eller stor grad, ønsker å endre livsstil. Bare 15 prosent har slike ambisjoner i liten eller i svært liten grad.

Dårlig livsstil er den største helseutfordringen i Norge,* så det overrasker ikke at norske arbeidstakere opplever sammenhengen så tydelig. Undersøkelsen viser at arbeidsstyrken i Norge har vilje og ønske om å forbedre livsstilen. Det henger nok sammen med at folk flest opplever at det som er godt for helsen gir overskudd og energi

-Janne Schiøll, psykolog og spesialist på livsstilsendring ved Nimi Ringerike

ØKENDE KRAV TIL ARBEIDSGIVER

Vi tilbringer en stor del av hverdagen vår i jobb. Hele 50 prosent under 29 år mener det er arbeidsgivers ansvar å legge forholdene til rette for en sunnere livsstil, mot 38 prosent i aldergruppen 50-67 år. 

OMSTILLING OG ENDRING GIR HELSETAP

Endringsprosesser kan være svært krevende for de ansatte, og derfor påvirke både den psykiske og fysiske helsen. I løpet av det siste året har 7 av 10 norske arbeidstagere opplevd omstilling på arbeidsplassen. Av disse har 37 prosent opplevd at arbeidsplassen har blitt omorganisert. 39 prosent fikk flere arbeidsoppgaver og 22 prosent opplevde at kolleger mistet jobben i året som gikk.

Et flertall av de som har opplevd omstilling, mener det har påvirket arbeidsmiljøet negativt. Særlig er det attraktive arbeidstakere i alderen 40–49 år som mener at miljøet på arbeidsplassen har måttet lide, for her har hele 53 prosent uttrykt misnøye. Les mer om endring og omstilling.

Mange vil si at det er naturlig at arbeidsmiljøet blir dårligere etter omstillinger, men resultatene fra undersøkelsen er en påminnelse om at beslutninger som kan ha en god forretningsmessig begrunnelse ikke nødvendigvis gir forretningsmessig gevinst

-Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, Audun B. Petersen. 

STRESS ER ET HOVEDPROBLEM

En av de største og viktigste årsakene til livsstilssykdommer, er negativt stress. Over halvparten av de spurte mener det skyldes tidspress, og 43 prosent peker på utfordrende ressursknapphet. Les mer om tidspress.

Den reelle arbeidsmengden varierer veldig på en arbeidsplass, og det er ingen tydelig sammenheng mellom den reelle arbeidsmengden og den subjektive opplevelsen av å ha «mye å gjøre». Både ansatte og ledere bør skjermes fra å ha en for stor arbeidsmengde, men det er sjelden at det er arbeidsmengden i seg selv som er den viktigste kilden til negativt stress.-

-Audun B. Petersen. 

Disse livsstilstiltakene virker

Studier viser at enkle, strukturelle tiltak kan ha stor effekt på arbeidstakeres helse og adferd. Her er noen eksempler:

-Sykkelstativer, dusj og garderobeløsninger

-Felleskap rundt sunne måltider

-Anledning for utelunsj og korte gåturer i dagslys – som er viktig for søvnkvaliteten, D-vitamin og humør, spesielt i mørketiden. 

Råd til ledere ved endring og omstilling

Staminas organisasjonspsykologer har spisskompetanse på endringer og omstillinger.

- Forutsigbarhet i det uforutsigbare

- Tilgjengelighet på leder

- Fange opp signaler i arbeidshverdagen og møte de

- Hindre ryktespredning

- Være vár på reaksjoner og uttrykk for frustrasjon

Dette kjennetegner belastende stress

Kortere lunte

Urofølelse

Søvnproblemer

Konsentrasjons- og hukommelsesvansker

Vansker med å fatte beslutninger

Engstelse, nedstemthet

Smerter, stivhet, anspenthet i muskulatur

 

Kilde: Norsk Psykologforening

Norsk Jobbhelserapport 2016

Ønsker du å lese hele rapporten? Legg igjen kontaktdetaljer og få tilgang på rapporten.

Dersom du ønsker en prat eller gjennomgang om rapportens innhold, gi oss beskjed i meldingsfeltet og vi kontakter deg.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?