Jobbhelserapporten 2015

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Norsk jobbhelserapport 2015

Jobbhelserapporten 2015

En måling av hvordan norske arbeidstakere opplever sin arbeidssituasjon sett i forhold til livsstil, helse, arbeidsmiljø og jobbtilfredshet. I samarbeid med analysebyrået Norstat, har vi for 2015 utviklet vi spørsmål som gir informasjon om betydningen av arbeidsmiljø, helse og livsstil sett i sammenheng med jobbprestasjon.

65% av norske arbeidstagere mener at eget kosthold og egen fysisk aktivitet påvirker arbeidsevne og effektivitet på arbeid.

Vi tar temperaturen på norsk arbeidshelse

Gjennom 2500 respondenter fikk vi informasjonen vi ønsket, og i tillegg gjorde vi noen overraskende funn. I analysefasen har vi trukket på våre egne eksperter innenfor organisasjonspsykologi og livsstils-problematikk. De har bidratt til å se helheten og de rette sammenhengene, og dermed ytterligere verdi til resultatene.

Innsikt gir økt kompetanse

2015 – resultatene viser at arbeidstakere selv erkjenner hvor viktig livssti l og aktivitet er for prestasjon og innsats på jobb. Dette er viktig kunnskap som må omsettes til praktiske tiltak for å løse store, framtidige helseutfordringer. Mange har økende sykefravær som følge av økende belastninger og følelsen av å ikke mestre hverdagen.

For å levere effektive løsninger, må vi se helheten i enkeltindividers, gruppers og virksomheters hverdag. Når vi vet mer om arbeidsmiljøets betydning og hvordan belastninger på jobb påvirker helsen, kan vi sette inn presise tiltak som igjen gir mer effektive arbeidsplasser.

Få rapporten tilsendt

Stamina Group har som landsdekkende bedrifts- og folkehelseaktør, et sterkt fokus på å belyse problemstillinger, trender og behov innenfor arbeidshelse. Vi har derfor selv tatt på oss ansvaret for å etablere denne undersøkelsen i Norge.  Jobbhelserapporten er et framtidsrettet verktøy som gir grunnlag for proaktiv videreutvikling av konsepter som gir overskudd og mestring for enkeltindivider, grupper og virksomheter.

Staminas Jobbhelserapport skal gjennomføres årlig, med egne fokusområder som reflekterer samfunnsutvikling og problemstillinger i aktuelt tidsvindu. 

Jobbhelserapporten tar tempen på norsk arbeidsliv – Stamina-barometeret tar tempen på din virksomhet

Gjennom det store bildet kan vi lettere se sammenhenger i hver enkelt virksomhet.  For å nedskalere hovedtrendene til virksomheter og individer, tar vi i bruk Stamina barometeret. Kartleggingsverktøyet vårt bidrar til å ta temperaturen på den enkelte virksomhet, og med utgangspunkt i jobbhelseundersøkelsen har vi et mye bedre grunnlag for å stille de riktige spørsmålene.  Gjennom god analyse, kan vi sette inn presisjonstiltak for å løse helseutfordringene.

Veiviser

Gjennom undersøkelsen søker vi å lære mer om mekanismer som motiverer for aktivitet og sunnere livsstil.  Bedre helse gir økt kapasitet og utgangspunkt for å takle arbeidslivets utfordringer.

Vi håper at kunder og samarbeidspartnere og bransjen generelt, ser nytteverdien i å selv sette seg inn i materialet gjennom vår oversiktlige, skriftlige rapport.  Rapporten er beriket med ekspertuttalelser som viser hvordan vi kan tolke funnene, og hva vi kan lære. 

Vi gir deg tilgang på hele rapporten slik at du kan sette deg inn i hovedfunnene og vurdere dette opp mot din egen virkelighet. 

ikon-utropstegn_2_liten

WHO SIER

Livsstil vil være årsaken bak 70 prosent av all sykdom i 2020.

Norsk Jobbhelserapport 2015

Ønsker du å lese hele rapporten? Legg igjen kontaktdetaljer og få tilgang på rapporten.

Dersom du ønsker en prat eller gjennomgang om rapportens innhold, gi oss beskjed i meldingsfeltet og vi kontakter deg.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?