Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Autorisasjonskurs

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Autorisasjonskurs

Vi vektlegger overføring av kompetanse til våre kunder, og har meget god erfaring med ”train the trainer-modellen”. Målet er å bistå og veilede interne konsulenter/ledere med å jobbe utviklingsorientert etter gjennomføring av ulike kurs.

Train the trainer-modellen omfatter kurs for autorisasjon, prosessveileder og ledere. I tillegg tilbys bedriftsinterne kurs spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte og verneombud, HR- og HMS-rådgivere.

Selv om målet er at leder og medarbeidere skal klare å jobbe med MTM®  på egen hånd, vil det alltid være avdelinger og ledergrupper der problemene er komplekse og sammensatte. I disse tilfellene bør leder søke eksterne hjelpere, fortrinnsvis interne konsulenter fra stab eventuelt ekstern fagkompetanse. En slik situasjon krever at HR-/HMS-rådgivere i stab har mer kompetanse enn det lederne selv besitter på området, og våre kurs være en god start.

Stamina Census har nå åpnet for nye autorisasjonskurs i MTM®, og vi har gleden av invitere til kurs i Oslo 20.-21. november for de som ønsker å bli autoriserte prosessveiledere på MTM®. For de som ønsker å lære seg det tekniske verktøyet, fortsetter kurset tom 22. november.

Vi har hatt spennende måneder, og vi gleder oss til å lansere ny versjon av MTM®, inklusive en ny versjon av det tekniske verktøyet MakeSense 2.0.

Dyp faglig forankring som følger utvikling i norsk arbeidsliv

Med den endringstakten som er i norske organisasjoner, har vi sett behovet for å utvide perspektivet på arbeidsmiljøet til å omfatte flere av de faktorer som påvirker oss. Derfor har vi oppdatert spørreskjemaet pr juni 2017, slik at undersøkelsen både fokuserer mer på ledelse, engasjement, medarbeiderskap, på resultat og utvikling i de enkelte enheter og ikke minst: tar i seg organisasjonsperspektivet og gjennom det blir et viktig strategisk verktøy for overordnet ledelse og HR. Som en gjenspeiling av disse tilpasningene er autorisasjonskursmappen revitalisert for å bli et bedre og mer aktivt verktøy for deg som rådgiver og konsulent.

Om MakeSense 2.0

Denne versjonen er bygget på en moderne plattform som vil fungere godt på fremtidens nettlesere (ie, google etc.), både for konsulenter som benytter systemet selv for undersøkelser og ikke minst: for respondentene som svarer på både pc og nettbrett. Løsningen er mer intuitiv, designet er modernisert, forenkling i skjermbilder og nye funksjoner er kommet til, både av faglig og praktisk art. Eksempelvis er det nå mulig å gjennomføre undersøkelser med spørsmål om ledelse til både personalleder og/eller matrise- / prosjekt- eller faglig leder.

Autorisasjonskurs:

Vi håper du har anledning og lyst til å bli med på vårt autorisasjonskurs som gjennomføres i Oslo:

Sted:

Oslo - Vi kommer tilbake til nærmere sted.

Dato:

20.-21. november for prosessveilederkurs  + 22. november for teknisk opplæring
kl. 09:00 – 16:30 alle dager

Pris:

  • kr 9.500,- eks mva inkl. elektronisk tilgang til revidert autorisasjonskursmappe for prosessveilederkurs
  • kr 4.500,- eks mva for teknisk opplæring, utdyping prosjektstyring og tilgang til MakeSense 2.0

Påmelding sendes innen 22. oktober 2017 til: berit.hammer@staminagroup.no

Vedrørende teknisk opplæring:

Det vil bli anledning til å gjennomføre testundersøkelser i selve opplæringen av systemet, og vi ber alle ta med egen lap-top for praktiske øvelser.

Stamina Census gjør oppmerksom på at det er en forutsetning å ha gjennomført prosessveilederopplæring for å kunne gjennomføre teknisk opplæring.

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Berit Hammer, mob. 93 44 06 07.

spesial

Som en prosess-veileder skal du bli i stand til:

-å forstå prosessene og de strukturelle rammene som virker inn på det psykososiale arbeidsmiljøet (også når MTM® ikke er benyttet som verktøy)

-å gjennomføre en god prosjektstyring knyttet til slike leveranser

-å jobbe med de faktorer som fremmer en positiv utvikling av arbeidsmiljøet og skaper engasjement

-å jobbe konstruktivt og kvalitativt godt når rammen er et dårlig, utrygt eller konfliktfylt arbeidsmiljø

Mål:

Vårt mål er at du som konsulent skal være i stand til å jobbe trygt, godt og utgjøre en positiv forskjell både når du jobber med de prosesser som fremmer eller hemmer utviklingen av et godt arbeidsmiljø i virksomheten.

Påmelding til kurs

Du kan benytte dette skjemaet for påmelding, eller om du har spørsmål tilknyttet kurset.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?