Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Faktaundersøkelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
hmssattisystemhighres

Faktaundersøkelse

Dette er en metode som er utviklet for å undersøke arbeidsmiljøutfordringer når det er påstand mot påstand, og hvor det som regel også er behov for vurdering av eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven. Metoden er utformet for å gi en best mulig faktabasert opplysning av saken, samtidig som sentrale prinsipper for god saksbehandling ivaretas.

Ved påstander om krenkelser, trakassering/mobbing eller utilbørlig atferd (jf arbeidsmiljøloven § 4-3) vil det være nødvendig med en metode som ikke bare gir arbeidsgiver best mulig informasjon, men som også ivaretar prinsippet om kontradiksjon, slik at rettsvernet ivaretas.

Psykologer fra Avonova Census har den nødvendige kunnskapen om både mennesker og reaksjonsmåter, juss/arbeidsmiljølov og metoden faktaundersøkelse til å kunne gjennomføre forsvarlig kartlegging med konklusjon.

Psykologer fra Avonova Census vil også kunne gi råd om når faktaundersøkelse er en anbefalt metode og når andre metoder er mer egnet, som klageundersøkelse, intervjubasert arbeidsmiljøundersøkelse eller konfliktmegling.

Når:

Påstander om mobbing/trakassering/utilbørlig atferd, eventuelt pålegg fra arbeidstilsynet.

Hensikt:

Avklare mulige brudd på arbeidsmiljøloven i organisasjoner. Intervjuer med kontradiksjon for å belyse saken tilstrekkelig. Resulterer i sluttrapport som beskriver prosess, funn og konklusjon.

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?