Fordelsavtale for SMB Norge-medlemmer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kjære SMB Norge-medlem

Avonova og SMB Norge har sammen forhandlet frem en gunstig rabattavtale på produktet Avonova Assist. Med denne løsningen får dere som entrepenører oppfylt alle lovkrav om å være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har skreddersydd en totalløsning for dere som ønsker å imøtekomme deres HMS-lovkrav på en god og effektiv måte. Du får 28% rabatt på ordinære priser!

Fordelsavtale for SMB Norge-medlemmer

Avonova Assist er en komplett verktøykasse for små og mellomstore virksomheter bestående av godkjent bedriftshelsetjeneste, rådgivning, programvare for personal, HMS og inkluderte tjenester.

Med denne løsningen er du ikke alene om HMS og arbeidsmiljø- arbeidet. Inkludert i løsningen er din egen rådgiver, som både har kompetanse og kunnskap om personaloppfølging, sykefravær, arbeidshelse og HMS i din bransje. Vi har som mål å være de små bedriftene sin personal, HMS og HR partner. Vår løsning inkluderer følgende leveranser:  

Helse og arbeidsmijø ivaretatt

 • Helsekontroller for alle ansatte så ofte risikoforholdene i bedriften tilsier at det må gjøres. En arbeidshelseundersøkelse skal forebygge og redusere plager og sykdom relatert til arbeid og arbeidsplass. For bedriften vil satsing på arbeidshelse kunne forebygge og redusere sykefraværet.
 • Krisetelefon døgnåpen krisetelefon for bedriften og deres ansatte. Krisetelefonen tilbyr telefonisk støtte av psykiske kriser utført av helsepersonell med spesialkompetanse Akutt krisehåndtering, rask telefonisk kontakt, og telefonisk rådgivning og planlegging av videre bistand.
 • Avonova Respons En periodisk arbeidsmiljøundersøkelse som måler arbeidsmiljøet og hvordan ansatte trives på jobb
 • Risikokartlegging skjer som en integrert del av oppstart av kundeforholdet. Kartleggingen er basert på kundens bransje og eksponeringer og revideres fortløpende. .

Enkel administrasjon av ansatte og sykefravær

 • Ansattlister og skjemaer Registrering alle ansatte med relevant personalia med pårørende, barn.  Oppfølging av alle ansatt skjemaer: arbeidsavtaler, sluttattester, oppsigelser, medarbeidersamtaler med mer
 • Fraværshjelpen. Tjeneste som besvarer spørsmål om sykefravær, oppfølging og bistand. Avonova deltar også i dialogmøter og tilbyr digitale funksjoner for oppfølging av sykefravær.
 • Kompetanse Kunden kan fritt melde seg på et av våre åpne kurs.  Alle kurs og interne opplæringer registreres i systemet med kursbevis og varsling for kurs som går ut på dato eller planlegges.
 • Juridisk bistand En telefontjeneste som vil svare på spørsmål fra kundens avtaleansvarlig angående arbeidsrettslige spørsmål som ikke må besvares av en advokatfullmektig. Henvendelsen vil i noen tilfeller kostnadsfritt bli satt videre til advokat for 30 minutters kostnadsfri rådgivning.  Tjenesten kan benyttes inntil 10 ganger pr. kalenderår.
 • Personalhåndbok. Programvaren tilbyr en personalhåndbok med mange relevante temaer. Kunden kan tilpasse personalhåndboken til sin egen virksomhet.
 • Ukentlige webinarer. Alle kunder og deres ansatte kan fritt delta på våre til enhver tid faste webinarer om arbeidsmiljø og hms.

Ivareta lovkrav

 • HMS Handlingsplan. Oppsett av årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten.  Løsningen har også en har et komplett forslag til en handlingsplan med lovpålagte aktiviteter.
 • Risikovurdering. Løsningen inneholder skjematikk for risikovurdering med maler for mange forskjellige bransjer.
 • Lover og regler. Løsningen har et søkbart lovverk som kan tilpasses av bedriften.
 • Instrukser og rutiner. Løsningen inneholder over 100 bransjetilpassede maler for instrukser o g rutiner. Egne dokumenter kan legges til av kunden.
 • Vernerunder. Løsningen inneholder bransjetilpassede maler for hva bedriften skal kontrollere.
 • Farlige stoffer. I Løsningen kan bedriften opprette og revidere et enkelt stoffkartotek med lenker til datablad for de kjemikaliene bedrifter oppbevarer og bruker.
 • Arbeidsutstyr. Løsningen inneholder et kartotek for arbeidsutstyr. 
 • Revisjon. Programvaren har ferdig mal for revisjon og lar deg følge opp avvikene i Handlingsplanen.

Hva slags HMS-arbeid er viktigst for din bedrift?

Hvilke HMS-lovkrav gjelder for dere og hvilke HMS-tiltak er hensiktsmessige nettopp for dere?

Skriv inn navnet på din bedrift, så får du svaret på sekunder!

Dere hjalp oss før, under og etter tilsyn. Veldig betryggende støtte for oss i den prosessen. Vi har fått på plass alt, med god hjelp fra dere.

Komplett tak AS – Arvid Hansen

"Vi valgte denne løsningen fordi den er digital, rimeligst og best egnet for oss og vår type bedrift."

- SMC Service AS - Kim Morbech

Grunnkurs i arbeidsmiljø (SHA)

Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg og anlegg

Kurset går gjennom de sentrale HMS-prinsippene i arbeidsmiljøl...

Kan bestilles på nett

stetoskop

Helsekontroller tilpasset din bedrift

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?